RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
06.07.2018

Monitorul Oficial Nr. 246-254

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

388. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea (nr. 755-VIII, 19 iunie 2018)

389. Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea (nr. 96, 7 iunie 2018)

390. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Saint Kitts și Nevis privind abolirea regimului de vize pentru posesorii pașapoartelor diplomatice, oficiale, de serviciu și ordinare (nr. 758-VIII, 19 iunie 2018)

391. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federației Saint Kitts și Nevis privind abolirea regimului de vize pentru posesorii pașapoartelor diplomatice, oficiale, de serviciu și ordinare (nr. 97, 7 iunie 2018)

392. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281/2017 (nr. 770-VIII, 28 iunie 2018)

393. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281/2017 (nr. 107, 14 iunie 2018)

394. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018 nr. 280/2017 (nr. 769-VIII, 28 iunie 2018)

395. Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 nr. 280/2017 (nr. 108, 14 iunie 2018)

396. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de inventatori (nr. 767-VIII, 28 iunie 2018)

397. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului municipiului Strășeni (nr. 768-VIII, 28 iunie 2018)

398. Decret privind conferirea de distincții de stat unor funcționari din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (nr. 771-VIII, 29 iunie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

24. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 (nr. 24, 28 mai 2018)

25. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2017 (nr. 25, 28 mai 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

667. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant (nr. 607, 3 iulie 2018)

668. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea securității radiologice în activități cu surse de radiație ionizantă în exteriorul incintei special amenajate (nr. 608, 3 iulie 2018)

669. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” (nr. 609, 3 iulie 2018)

670. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei (nr. 611, 4 iulie 2018)

671. Hotărîre cu privire la completarea Nomenclatorului lucrărilor sezoniere (nr. 612, 4 iulie 2018)

672. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 645 din 7 august 2014 (nr. 613, 4 iulie 2018)

673. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1116 din 22 august 2002 (nr. 614, 4 iulie 2018)

674. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul turismului (nr. 615, 4 iulie 2018)

675. Hotărîre pentru aprobarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind consolidarea capacităţilor instituţionale ale Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 31 mai 2018 (nr. 616, 4 iulie 2018)

676. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului de cooperare dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România (nr. 617, 4 iulie 2018)

677. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993 (nr. 618, 4 iulie 2018)

678. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 619, 4 iulie 2018)

679. Hotărîre pentru modificarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat (nr. 620, 4 iulie 2018)

680. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice (nr. 621, 4 iulie 2018)

681. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (nr. 622, 4 iulie 2018)

682. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 623, 4 iulie 2018)

683. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 624, 4 iulie 2018)

684. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare (nr. 625, 4 iulie 2018)

685. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 626, 4 iulie 2018)

686. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare dintre Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la Kiev la 30 mai 2018 (nr. 627, 4 iulie 2018)

687. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 628, 4 iulie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1096. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 105 din 28 iulie 2016 cu privire la aprobarea unor formulare aferente modificării termenului de stingere a obligației fiscale prin amînare sau eșalonare (nr. 119, 28 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1097. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 130-T-06, 28 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

1098. Ordin cu privire la aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul liceal în anul de studii 2018 - 2019 (nr. 838, 31 mai 2018)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

1099. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 731, 13 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1100. Ordin cu privire la prelungirea termenului de prezentare a cererii și dosarului de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 833/255-A, 2 iulie 2018)

Acte ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi ale Consiliului General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova

1101. Acord adiţional nr.3 la Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2016-2020, încheiată între Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova şi Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova (Chişinău, 26 iunie 2018)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1102. Ordin cu privire la înregistrarea și revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01. Rg04-173, 29 iunie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1103. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei AEÎ „EFTODIE” (nr. 28/3, 25 iunie 2018)

1104. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 28/8, 25 iunie 2018)

1105. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 28/9, 25 iunie 2018)

1106. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 28/10, 25 iunie 2018)

1107. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 28/11, 25 iunie 2018)

1108. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței BAR „LUCIADA” S.R.L. (nr. 28/12, 25 iunie 2018)

1109. Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.20/5 din 16 mai 2008 cu privire la aprobarea formei și conținutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare și polițelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 28/13, 25 iunie 2018)

1110. Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.26/10 din 13 iunie 2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 28/14, 25 iunie 2018)

1111. Hotărâre cu privire la reorganizarea Ziarului „Capital Market” ÎS (nr. 28/18, 25 iunie 2018)

1112. Hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea C.N.P.F. privind bugetul pentru 2018 (nr. 29/1, 2 iulie 2018)

1113. Ordonanță referitor la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor organizații de microfinanțare (nr. 28/4-O, 25 iunie 2018)

1114. Ordonanță privind controlul AEÎ „POPEȘTI” (nr. 28/5-O, 25 iunie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1115. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioadele: 14-20 mai 2018 și 23 mai – 1 iunie 2018 (nr. 17/108, 8 iunie 2018)

1116. Decizie cu privire la examinarea cererilor de cesiune a licențelor de emisie (nr. 17/109, 8 iunie 2018)

1117. Decizie cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie pentru anul 2018 (nr. 17/110, 8 iunie 2018)

1118. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a Condițiilor la Autorizația de retransmisie eliberată „ARSACO” SRL pentru studioul TV prin cablu „AS-TV” (nr. 17/111, 8 iunie 2018)

1119. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile „PRIMANET” SRL (nr. 17/113, 8 iunie 2018)

1120. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 17/114, 8 iunie 2018)

1121. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului Olga Guțuțui (nr. 18/117, 21 iunie 2018)

1122. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile și a unui canal TV disponibil, anunțat prin Decizia CCA nr. 11/66 din 24 aprilie 2018 (nr. 18/124, 21 iunie 2018)

Acte ale Inspectoratului de Stat al Muncii

1123. Raport de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii pe anul 2017 ( Chişinău, iunie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1124. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (nr. 327, 14 iunie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte