RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
08.06.2018

Monitorul Oficial Nr. 183-194

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I


Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

19. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2017 (nr. 15, 25 aprilie 2018)


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

560. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 494, 24 mai 2018)

561. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 508, 5 iunie 2018)

562. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (nr. 510, 6 iunie 2018)

563. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 511, 6 iunie 2018)

564. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dumitru SAGHIN (nr. 512, 6 iunie 2018)

565. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Angela PONOMARIOV în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 513, 6 iunie 2018)

566. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) cu privire la organizarea celei de-a treia Conferințe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO, semnat la Madrid la 20 aprilie 2018 (nr. 514, 6 iunie 2018)

567. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 515, 6 iunie 2018)

568. Hotărîre cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014 (nr. 516, 6 iunie 2018)

569. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 50 și a articolului 51 din Constituția Republicii Moldova (nr. 517, 6 iunie 2018)

570. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la profesiunea și activitatea de psiholog (nr. 518, 6 iunie 2018)

571. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 519, 6 iunie 2018)

572. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Aranjamentului pentru aplicarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova şi Republica Estonia, încheiat la Tallinn la 19 octombrie 2011 (nr. 520, 6 iunie 2018)

573. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova (nr. 521, 6 iunie 2018)

574. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (nr. 522, 6 iunie 2018)

575. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea Regulamentului Stindardului Președintelui Parlamentului Republicii Moldova (nr. 523, 6 iunie 2018)

576. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 524, 6 iunie 2018)

577. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 525, 6 iunie 2018)

578. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.770 din 26 noiembrie 2009 (nr. 526, 6 iunie 2018)

579. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 (nr. 527, 6 iunie 2018)

580. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.692 din 30 august 2017 (nr. 528, 6 iunie 2018)

581. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 529, 6 iunie 2018)

582. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 (nr. 530, 6 iunie 2018)

583. Hotărîre cu privire la schimbul unor terenuri (nr. 531, 6 iunie 2018)

584. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnologie al Republicii Belarus privind cooperarea ştiinţifico-tehnologică (nr. 532, 6 iunie 2018)

585. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 533, 6 iunie 2018)

586. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 534, 6 iunie 2018)

587. Hotărîre cu privire la Agenția Națională a Arhivelor (nr. 535, 6 iunie 2018)

588. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 536, 6 iunie 2018)

589. Hotărîre сu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 537, 6 iunie 2018)


PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale 
a Moldovei

Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

856. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții Amendament NCM G.04.04-2012/A1:2018 „Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos” (nr. 278, 4 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

857. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 09 din 15.01.2018 (nr. 102, 4 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

858. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 638 din 12.08.2016 „Privind implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învățământ din Republica Moldova” (nr. 622, 21 mai 2018)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

859. Ordin privind modificarea Normelor tehnice în domeniul semnăturii electronice avansate calificate aprobate prin Ordinul directorului SIS al RM nr. 69 din 15 iulie 2016 (nr. 23, 2 mai 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

860. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 31 din 22 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Condiţiilor tehnice de transmitere a informaţiei de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgenţă 112 (nr. 11, 23 martie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

861. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 25/1, 5 iunie 2018)

862. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 25/6, 5 iunie 2018)

863. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei BC „EXIMBANK” S.A. (nr. 25/7, 5 iunie 2018)

864. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni AVICOLA „CIMGALLUS” (nr. 25/8, 5 iunie 2018)

865. Ordonanţă privind controlul AEÎ „PELINIA” (nr. 25/9-O, 5 iunie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

866. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Casa Noastră – Moldova” la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1557, 24 aprilie 2018)

867. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Nostru pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1558, 24 aprilie 2018)

868. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Liberal la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1559, 24 aprilie 2018)

869. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1521 din 10 aprilie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Leuşeni nr. 20/22, raionul Hînceşti” (nr. 1560, 24 aprilie 2018)

870. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1523 din 10 aprilie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Jora de Mijloc nr. 25/16, raionul Orhei” (nr. 1561, 24 aprilie 2018)

871. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Republicii Italiene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1562, 24 aprilie 2018)

872. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1563, 24 aprilie 2018)

873. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 1564, 24 aprilie 2018)

874. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018, la situația din 13 aprilie 2018 (nr. 1565, 24 aprilie 2018).

875. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018, la situația din 20 aprilie 2018 (nr. 1566, 24 aprilie 2018)

876. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gaşpar, raionul Edineţ (nr. 1569, 24 aprilie 2018)

877. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucuruzeni, raionul Orhei (nr. 1570, 24 aprilie 2018)

878. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina (nr. 1571, 24 aprilie 2018)

879. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pripiceni-Răzeși, raionul Rezina (nr. 1572, 24 aprilie 2018)

880. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Rîșcani (nr. 1573, 24 aprilie 2018)

881. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei (nr. 1574, 24 aprilie 2018)

882. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni (nr. 1575, 24 aprilie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

883. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” și „Canal 3”, urmare a sesizărilor parvenite din partea lui Vasile Năstase, Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe (APOLLO) (nr. 14/87, 17 mai 2018)

884. Decizie cu privire la examinarea demersului „Vertamar” SRL (nr. 14/89, 17 mai 2018)

885. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 14/92, 17 mai 2018)

886. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „ALBASAT” SRL pentru postul de televiziune „ALBASAT” (nr. 15/93, 22 mai 2018)

887. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori, urmare a sesizărilor parvenite la CCA (nr. 15/96, 22 mai 2018)

888. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 15/97, 22 mai 2018)

889. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada 07-13 mai 2018 (nr. 15/98, 22 mai 2018)

Acte ale Consiliului Concurenţei

890. Decizie (nr. ASO-29, 25 mai 2018)

891. Decizie (nr. ASO-30, 25 mai 2018)

892. Decizie (nr. ASS-31, 25 mai 2018)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

893. Ordin cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS (nr. 73-A, 6 iunie 2018)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

894. Decizie cu privire la înregistrarea Medaliei comemorative „25 de ani ai Serviciului Vamal al Republicii Moldova” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 63-V.01, 20 februarie 2018)

895. Decizie cu privire la înregistrarea Medaliei comemorative „15 ani ai Centrului Național Anticorupție” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 64-V.01, 20 februarie 2018)

896. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Direcției de Poliție a municipiului Chișinău a Inspectoratului General al Poliției în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 65-V.01, 20 februarie 2018)

897. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldovei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 66-V.01, 20 februarie 2018)

898. Decizie cu privire la înregistrarea unor distincții corporative ale Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiției în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 81-V.01, 20 martie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

899. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital (nr. 109, 24 mai 2018)

900. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor (nr. 110, 24 mai 2018)

901. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate (nr. 111, 24 mai 2018)

902. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci (nr. 112, 24 mai 2018)

903. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului operațional pentru bănci potrivit abordării de bază și abordării standardizate (nr. 113, 24 mai 2018)

904. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate (nr. 114, 24 mai 2018)

905. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci (nr. 115, 24 mai 2018)

906. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit (nr. 116, 24 mai 2018)

907. Hotărâre cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere și modificarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (nr. 117, 24 mai 2018)

908. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la auditul extern al băncilor (nr. 118, 24 mai 2018)

909. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 133, 5 iunie 2018)


PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici


PARTEA V


Avize pierderi de acte