RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
25.05.2018

Monitorul Oficial Nr. 167-175

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

316. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 68/2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 84, 11 mai 2018)

317. Decret privind eliberarea domnului Ștefan NIȚĂ din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 719-VIII, 16 mai 2018)

318. Decret pentru aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Republica Orientală Uruguay privind abolirea regimului de vize pentru posesorii pașapoartelor ordinare (nr. 720-VIII, 16 mai 2018)

319. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 721-VIII, 19 mai 2018)

320. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” Academiei de Administrare Publică (nr. 722-VIII, 21 mai 2018)

321. Decret privind conferirea de distincții de stat unor сolaboratori ai Academiei de Administrare Publică (nr. 723-VIII, 21 mai 2018)

322. Decret cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind „Programul de guvernanță economică pentru Republica Moldova (DPO-3)” (nr. 724-VIII, 21 mai 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

86. Hotărîre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003 (medierea judiciară) (sesizarea nr. 3g/2018) (nr. 8, 26 apirlie 2018)

87. Hotărîre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 36 alin.(1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (sesizarea nr. 24g/2018) (nr. 10, 8 mai 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

511. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 4 august 2010 (nr. 460, 21 mai 2018)

512. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 şi a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia (nr. 461, 22 mai 2018)

513. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind alocarea sloturilor orare pe aeroporturile din Republica Moldova (nr. 462, 22 mai 2018)

514. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.685 din 13 septembrie 2012 (nr. 463, 23 mai 2018)

515. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al controalelor (nr. 464, 23 mai 2018)

516. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind consolidarea capacităţilor instituţionale ale Departamentului trupelor de carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova (nr. 465, 23 mai 2018)

517. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul schimbului de informaţii (nr. 466, 23 mai 2018)

518. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctul comun de trecere feroviar „Novosaviţkoe-Cuciurgan” pe teritoriul Ucrainei (nr. 467, 23 mai 2018)

519. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctul comun de trecere rutier „Briceni–Rossoşanî” pe teritoriul Ucrainei (nr. 468, 23 mai 2018)

520. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctul comun de trecere rutier „Pervomaisk–Cuciurgan” pe teritoriul Ucrainei (nr. 469, 23 mai 2018)

521. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctul comun de trecere rutier „Palanca – Maiaki-Udobnoe” pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 470, 23 mai 2018)

522. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctul comun de trecere rutier „Goianul Nou–Platonovo” pe teritoriul Ucrainei (nr. 471, 23 mai 2018)

523. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul comun de trecere rutier „Criva-Mamalîga” (nr. 472, 23 mai 2018)

524. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul comun de trecere rutier „Larga–Kelmenţî” (nr. 473, 23 mai 2018)

525. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul comun de trecere rutier „Giurgiuleşti-Reni (nr. 474, 23 mai 2018)

526. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri de Guvern (nr. 475, 23 mai 2018)

527. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 30 din 7 martie 2013 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației (nr. 476, 23 mai 2018)

528. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind serviciile aeriene, încheiat la Kiev la 12 aprilie 2018 (nr. 477, 23 mai 2018)

529. Hotărîre сu privire la aprobarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională auto, întocmit la Kiev la 12 aprilie 2018 (nr. 478, 23 mai 2018)

530. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la educația fizică și sport (nr. 479, 23 mai 2018)

531. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008 (nr. 480, 23 mai 2018)

532. Hotărîre pentru modificarea punctului 50 din Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor (nr. 481, 23 mai 2018)

533. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul migraţiei de muncă (nr. 482, 23 mai 2018)

534. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ dintre Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova şi Agenţia de Asigurări Sociale de Stat a Republicii Letonia privind procedurile de solicitare, transfer şi plată a pensiilor, prestaţiilor şi compensaţiilor în conformitate cu Acordul dintre Republica Moldova şi Republica Letonia în domeniul securităţii sociale şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 483, 23 mai 2018)

535. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 484, 23 mai 2018)

536. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 804 din 11 octombrie 2017 (nr. 485, 23 mai 2018)

537. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 486, 23 mai 2018)

538. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 487, 23 mai 2018)

539. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 (nr. 488, 23 mai 2018)

540. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 (nr. 489, 23 mai 2018)

541. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (nr. 490, 23 mai 2018)

542. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 30 septembrie 2005 (nr. 491, 23 mai 2018)

543. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (nr. 492, 23 mai 2018)

544. Hotărîre privind completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 (nr. 493, 23 mai 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

709. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 92, 4 mai 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

710. Ordin cu privire la prelungirea activităţii executorului judecătoresc Bortă Ion și stabilirea termenului de încetare a activității acestuia (nr. 368, 15 mai 2018)

711. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Țivirenco Iurie (nr. 401, 16 mai 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

712. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul nr. 175 P§2 din 23 decembrie 2015 (nr. 589, 14 mai 2018)

713. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 3/2018 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (nr. 593, 15 mai 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

714. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 5.1 la Ordinul nr. 56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate” (nr. 216-O, 8 mai 2018)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

715. Ordin privind modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile (nr. 17, 15 martie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

716. Hotărâre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale (nr. 18/1, 13 aprilie 2018)

717. Hotărâre cu privire la rezultatele controlului complex în cadrul AEÎ „LOZOVA” (nr. 22/2, 14 mai 2018)

718. Hotărâre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părţii sociale deţinute de COMPANIA FIDUCIARĂ „COLABORARE” S.A. în proces de lichidare (nr. 22/4, 14 mai 2018)

719. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei AEÎ „ȘTEFĂNEȘTI” (nr. 22/5, 14 mai 2018)

720. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 22/7, 14 mai 2018)

721. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţelor ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 22/8, 14 mai 2018)

722. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei SAR „MOLDCARGO” S.A. (nr. 22/9, 14 mai 2018)

723. Hotărâre privind completarea pct.1 din Hotărârea C.N.P.F. nr. 20/8 din 25.04.2018 (nr. 22/11, 14 mai 2018)

724. Hotărâre referitor la aprobarea Raportului anual 2017 (nr. 23/1, 21 mai 2018)

725. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/4, 21 mai 2018)

726. Hotărâre privind reperfectarea licenţei CA „GALAS” S.A. (nr. 23/9, 21 mai 2018)

727. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei BAR „NOVA BROKER” S.R.L. (nr. 23/10, 21 mai 2018)

728. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei AEÎ „BOTNA” (nr. 23/14, 21 mai 2018)

729. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei AEÎ „OXENTEA” (nr. 23/15, 21 mai 2018)

730. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei AEÎ „SUCCESUL FERMIERULUI” (nr. 23/16, 21 mai 2018)

731. Hotărâre referitor la neprezentarea de către unele asociații de economii și împrumut a situațiilor financiare și a rapoartelor specifice (nr. 23/17, 21 mai 2018)

732. Ordonanță privind controlul AEÎ „MĂRINEȘTI” (nr. 22/3-O, 14 mai 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

733. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corjeuți, raionul Briceni (nr. 1475, 20 martie 2018)

734. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul (nr. 1476, 20 martie 2018)

735. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul (nr. 1477, 20 martie 2018)

736. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreștii Noi, raionul Călărași (nr. 1478, 20 martie 2018)

737. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ursoaia, raionul Căuşeni (nr. 1479, 20 martie 2018)

738. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul Criuleni (nr. 1480, 20 martie 2018)

739. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ (nr. 1481, 20 martie 2018)

740. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hînceşti (nr. 1482, 20 martie 2018)

741. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Logăneşti, raionul Hînceşti (nr. 1483, 20 martie 2018)

742. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pripiceni-Răzeși, raionul Rezina (nr. 1484, 20 martie 2018)

743. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăicani, raionul Rîșcani (nr. 1485, 20 martie 2018)

744. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 (nr. 1486, 30 martie 2018)

745. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălți nr. 2 (nr. 1487, 30 martie 2018)

746. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1488, 30 martie 2018)

747. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1489, 30 martie 2018)

748. Hotărîre cu privire la aprobarea unor modele de documente electorale pentru alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1490, 30 martie 2018)

749. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale pentru participare la cea de-a doua ediție a dezbaterilor științifice ale experților din domeniul electoral și la conferința internațională, care vor avea loc în România (nr. 1491, 30 martie 2018)

750. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălți (nr. 1492, 30 martie 2018)

751. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Condriţa, municipiul Chişinău (nr. 1493, 30 martie 2018)

752. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chetrosu, raionul Anenii Noi (nr. 1494, 30 martie 2018)

753. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Abaclia, raionul Basarabeasca (nr. 1495, 30 martie 2018)

754. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mărcăuți, raionul Briceni (nr. 1496, 30 martie 2018)

755. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Săseni, raionul Călărași (nr. 1497, 30 martie 2018)

756. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreni, raionul Cimișlia (nr. 1498, 30 martie 2018)

757. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia (nr. 1499, 30 martie 2018)

758. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Măgdăcești, raionul Criuleni (nr. 1500, 30 martie 2018)

759. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Miclești, raionul Criuleni (nr. 1501, 30 martie 2018)

760. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cioara, raionul Hînceşti (nr. 1502, 30 martie 2018)

761. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 1503, 30 martie 2018)

762. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 1504, 30 martie 2018)

763. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Leova, raionul Leova (nr. 1505, 30 martie 2018)

764. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni (nr. 1506, 30 martie 2018)

765. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 1507, 30 martie 2018)

766. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei (nr. 1508, 30 martie 2018)

767. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul-Raşcov, raionul Şoldăneşti (nr. 1509, 30 martie 2018)

768. Hotărîre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1510, 3 aprilie 2018)

769. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr.1 şi aprobarea statului de personal al aparatului consiliului (nr. 1511, 3 aprilie 2018)

770. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 şi aprobarea statului de personal al aparatului consiliului (nr. 1512, 3 aprilie 2018)

771. Hotărîre cu privire la Raportul asupra activităţii desfăşurate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală în anul 2017 (nr. 1513, 3 aprilie 2018)

772. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală pentru anul 2018 (nr. 1514, 3 aprilie 2018)

773. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Cantemir, raionul Cantemir (nr. 1515, 3 aprilie 2018)

774. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cruglic, raionul Criuleni (nr. 1516, 3 aprilie 2018)

775. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhnești, raionul Glodeni (nr. 1517, 3 aprilie 2018)

776. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni (nr. 1518, 3 aprilie 2018)

777. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Biruința, raionul Sîngerei (nr. 1519, 3 aprilie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

778. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată „Selectcanal-TV” SRL pentru postul de televiziune „N4” (nr. 12/77, 4 mai 2018)

779. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „RADIO TOP” SRL pentru postul de radio „Radio Alla” (nr. 12/78, 4 mai 2018)

780. Decizie cu privire la examinarea cererilor de cesiune (nr. 12/79, 4 mai 2018)

781. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada 20-29 aprilie 2018 (nr. 13/83, 7 mai 2018)

782. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Ren Moldova”, ca urmare a Deciziei CCA nr. 28/198 din 13 noiembrie 2017 (nr. 13/84, 7 mai 2018)

783. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Moldova-1”, „TV8”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „TVC 21”, „Exclusiv TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” și „RTR Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017), pentru perioada 30 aprilie - 9 mai 2018 (nr. 14/85, 17 mai 2018)

784. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Tatiana Buraga (nr. 14/86, 17 mai 2018)

Acte ale Consiliului Concurenţei

785. Decizie (nr. ASO-24, 16 mai 2018)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

786. Ordin cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS (nr. 66-A, 18 mai 2018)

787. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 01.01.1999 (nr. 67-A, 18 mai 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte