RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
09.12.2016

Monitorul Oficial Nr. 423-429

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

859. Lege privind reglementarea valutară (nr.62-XVI, 21 martie 2008)

860. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Ion SCOARȚĂ (nr. 2475-VII, 29 noiembrie 2016)

861. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” doamnei Greta POPESCU (nr. 2476-VII, 29 noiembrie 2016)

862. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectelor Acordurilor de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului „Construcția Conductei de Transport Gaze pe direcția Ungheni-Chișinău” (nr. 2477-VII, 29 noiembrie 2016)

863. Decret privind numirea doamnei Marina GALUPA în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 2478-VII, 30 noiembrie 2016)

864. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Corneliu BOTGROS (nr. 2479-VII, 30 noiembrie 2016)

865. Decret privind eliberarea domnului Vladimir RUSNAC din funcţia de judecător la Judecătoria Cimișlia (nr. 2480-VII, 30 noiembrie 2016)

866. Decret privind eliberarea domnului Valeriu CIUNTU din funcţia de judecător la Judecătoria Criuleni (nr. 2481-VII, 30 noiembrie 2016)

867. Decret privind eliberarea domnului Eduard ABABEI din funcţia de judecător și vicepreședinte al Curții de Apel Bălți (nr. 2482-VII, 1 decembrie 2016)

868. Decret privind eliberarea domnului Ion SANDU din funcţia de judecător și președinte al Judecătoriei Căușeni (nr. 2483-VII, 1 decembrie 2016)

869. Decret privind eliberarea doamnei Dina ROTARCIUC din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 2484-VII, 1 decembrie 2016)

870. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 4 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Comisia Europeană privind Programul de suport bugetar în domeniul reformei sectorului energetic (nr. 2485-VII, 5 decembrie 2016)

871. Decret privind eliberarea domnului Iurie RICHICINSCHI din funcţia de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 2486-VII, 5 decembrie 2016)

872. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2489-VII, 7 decembrie 2016)

873. Decret privind numirea domnului Eduard HARUNJEN în funcţia de Procuror General (Nr. 2485-VII, 8 decembrie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

102. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (moștenirea părții sociale)(Sesizarea nr. 97g/2016) (nr. 27, 27 septembrie 2016)

103. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 89g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 19 lit. e) și punctul 21 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi a naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 (obligația recoltării probelor biologice pentru stabilirea stării de ebrietate) (nr. 51, 6 septembrie 2016)

104. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 96g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 161 și 162 din Codul de executare și a articolelor 426 alin. (3) și 444 din Codul de procedură civilă (contestarea actelor executorului judecătoresc și judecarea recursului în lipsa părților) (nr. 56, 6 septembrie 2016)

105. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 122g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alineatul (3) lit. b) [în redacția actuală art. 33 alin. (3) lit. c)] din Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier (obligația recoltării probelor biologice pentru stabilirea stării de ebrietate) (nr. 69, 12 octombrie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

36. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare Strategică 2016 - 2020 (în redacție nouă) (nr. 39, 10 noiembrie 2016)

37. Hotărâre privind Raportul auditului de performanță „Care este impactul reformei finanțelor publice locale asupra descentralizării financiare a unităților administrativ-teritoriale din cadrul municipiului Chișinău și raionului Râșcani?” (nr. 40, 10 noiembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1383. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de cercetare şi stabilire a diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională (nr. 1282, 29 noiembrie 2016)

1384. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1009 din 1 septembrie 2006 (nr. 1284, 29 noiembrie 2016)

1385. Hotărîre сu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic (nr. 1285, 29 noiembrie 2016)

1386. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) privind Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova, semnat la 29 noiembrie 2016 (nr. 1287, 1 decembrie 2016)

1387. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016 (nr. 1288, 1 decembrie 2016)

1388. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentul individual de protecţie (nr. 1289, 2 decembrie 2016)

1389. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1292, 5 decembrie 2016)

1390. Hotărîre cu privire la completarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat (nr. 1293, 5 decembrie 2016)

1391. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2017 (nr. 1294, 5 decembrie 2016)

1392. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iulian POSTICĂ (nr. 1295, 5 decembrie 2016)

1393. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Alexandru BALUŢA (nr. 1296, 5 decembrie 2016)

1394. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii fondurilor a sigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 (nr. 1298, 5 decembrie 2016)

1395. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (nr. 1299, 5 decembrie 2016)

1396. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 1302, 5 decembrie 2016)

1397. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1303, 6 decembrie 2016)

1398. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului nr. 1 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul „Măsuri de consolidare a încrederii” (PNA 2013), semnat la 26 martie 2014 (nr. 1305, 6 decembrie 2016)

1399. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice al României privind Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020 (nr. 1312, 7 decembrie 2016)

1400. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice al României privind Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020 (nr. 1313, 7 decembrie 2016)

1401. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Svetlana MUNTEANU (nr. 1317, 7 decembrie 2016)

1402. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Dina GAŞCO (nr. 1318, 7 decembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2075. Ordin privind abrogarea Regulamentului cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.586 din 1 noiembrie 1999 (nr. 140, 8 noiembrie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1276. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de organizare a concursului pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului (nr. 1120, 7 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

2077. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 1329-T-08, 24 noiembrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

2078. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 917, 23 noiembrie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

2079. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 30-O din 28 ianuarie 2014 ”Cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligației vamale și a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației vamale prin amînarea sau eșalonarea plăților” (nr. 381-O, 20 octombrie 2016)

Acte ale Camerei de Comeţ şi Industrie a Republicii Moldova

2080. Decizie privind modificarea Regulamentului cu privire la experţii-evaluatori şi consultanţii Sistemului “Expertul CCI a Republicii Moldova” din 14.09.2011 (nr. 38/3, 27 octombrie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

2081. Hotărîre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (nr. 28, 1 decembrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2082. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „FRUMOASA” (nr. 59/2, 2 decembrie 2016)

2083. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni ”ÎNTREPRINDEREA DE REPARAȚIE ȘI DESERVIREA TEHNICII” (nr. 59/8, 2 decembrie 2016)

2084. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 59/10, 2 decembrie 2016)

2085. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 59/11, 2 decembrie 2016)

2086. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 59/12, 2 decembrie 2016)

2087. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Împrumut a Cetățenilor „TOBULTOC” (nr. 59/3-O, 2 decembrie 2016)

2088. Ordonanţă cu privire la inițierea controlului tematic privind verificarea datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare ale instituțiilor financiare și companiilor de asigurări (nr. 59/5-O, 2 decembrie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2089. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie (nr. 32/186, 25 noiembrie 2016)

2090. Decizie cu privire la aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe pentru postul de radio „Studentus” (nr. 32/187, 25 noiembrie 2016)

2091. Decizie cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 27/126 din 14 iulie 2015 „Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2015, anunţat prin Decizia nr. 20/102 din 5 iunie 2015”, și a deciziilor nr. 9/51 din 29 martie 2016 și nr. 15/92 din 31 mai 2016 (nr. 32/188, 25 noiembrie 2016)

2092. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a SC „TV-BOX” SRL (nr. 32/189, 25 noiembrie 2016)

2093. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 32/190, 25 noiembrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2094. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 775/31 din 15 noiembrie 2016 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la judecătoriile Anenii Noi, Bălți, Cimișlia, Criuleni, Drochia, Edineț și Ungheni.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

2095. Ordin cu privire la aprobarea formularelor de citații (nr. 1289, 6 decembrie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2096. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar (nr. 335, 1 decembrie 2016)

2097. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar (nr. 336, 1 decembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte