RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
27.04.2018

Monitorul Oficial Nr. 133-141

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

268. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (nr. 691-VIII, 20 aprilie 2018)

269. Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (nr. 58, 29 martie 2018)

270. Decret privind eliberarea domnului Ion GONCEARUC din funcţia de judecător la Judecătoria Soroca (nr. 689-VIII, 20 aprilie 2018)

271. Decret privind eliberarea domnului Petru VACULA din funcţia de judecător la Judecătoria Cimișlia (nr. 690-VIII, 20 aprilie 2018)

272. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Georg Andreas VIERLING (nr. 692-VIII, 20 aprilie 2018)

273. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 693-VIII, 20 aprilie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

62. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2017 (nr. 1, 5 ianuarie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

15. Hotărâre privind Raportul auditului performanței „Performanța sectorului feroviar este dependentă de implementarea coerentă a guvernanței corporative și de investițiile efectuate în acest domeniu” (nr. 8, 26 martie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

411. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1021 din 16 decembrie 2013 (nr. 369, 19 aprilie 2018)

412. Hotărîre privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020 (nr. 370, 21 aprilie 2018)

413. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 371, 21 aprilie 2018)

414. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă (nr. 372, 21 aprilie 2018)

415. Hotărîre cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți (nr. 373, 24 aprilie 2018)

416. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1033 din 4 decembrie 2017 (nr. 374, 25 aprilie 2018)

417. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 (nr. 375, 25 aprilie 2018)

418. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură (nr. 376, 25 aprilie 2018).

419. Hotărîre cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe (nr. 377, 25 aprilie 2018)

420. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii (nr. 378, 25 aprilie 2018)

421. Hotărîre cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor (nr. 379, 25 aprilie 2018)

422. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control (nr. 380, 25 aprilie 2018)

423. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Alexandru BALUȚA (nr. 381, 25 aprilie 2018)

424. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Gherasim PRIȚCAN (nr. 382, 25 aprilie 2018)

425. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Alexandru BALUȚA (nr. 383, 25 aprilie 2018)

426. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion PARA (nr. 384, 25 aprilie 2018)

427. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 385, 25 aprilie 2018)

428. Hotărîre privind instalarea în municipiul Orhei a plăcii comemorative „Lilia Amarfii” (nr. 386, 25 aprilie 2018)

429. Hotărîre pentru inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului nr. 1, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport bugetar pentru reforma poliției în Republica Moldova pentru anii 2017-2020, semnat la 14 decembrie 2016 (nr. 387, 25 aprilie 2018)

430. Hotărîre cu privire la aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru semestrul II al anului 2018 (nr. 388, 25 aprilie 2018)

431. Hotărîre cu privire la modificarea Nomenclatorului unităților, sectoarelor și serviciilor ai căror salariați nu pot participa la grevă (nr. 389, 25 aprilie 2018)

432. Hotărîre privind instalarea în municipiul Chișinău a monumentului „Hacikar” (nr. 390, 25 aprilie 2018)

433. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 587 din 24 iulie 2017 (nr. 391, 25 aprilie 2018)

434. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 392, 25 aprilie 2018)

435. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 393, 25 aprilie 2018)

436. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea articolului 40 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (nr. 394, 25 aprilie 2018)

437. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 395, 25 aprilie 2018)

438. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 (nr. 396, 25 aprilie 2018)

439. Hotărîre cu privire la schimbul unor terenuri (nr. 397, 25 aprilie 2018)

440. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 398 25 aprilie 2018)

441. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 (nr. 399, 25 aprilie 2018)

442. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2018 (nr. 400, 25 aprilie 2018)

443. Hotărîre сu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la cea de-a patra Reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană (Bruxelles, Regatul Belgiei, 2-6 mai 2018) (nr. 401, 25 aprilie 2018)

444. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (nr. 402, 25 aprilie 2018)

445. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 403, 25 aprilie 2018)

446. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (nr. 404, 25 aprilie 2018)

447. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 405, 25 aprilie 2018)

448. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 406, 25 aprilie 2018)

449. Hotărîre cu privire la aprobarea obiectivelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național, precum și a cerinţelor generale la selectarea partenerului privat (nr. 407, 25 aprilie 2018)

450. Dispoziţie (nr. 57-d, 20 aprilie 2018)

451. Dispoziţie (nr. 59-d, 24 aprilie 2018)

452. Dispoziţie (nr. 60-d, 24 aprilie 2018)

453. Dispoziţie (nr. 61-d, 24 aprilie 2018)

454. Dispoziţie (nr. 62-d, 24 aprilie 2018)

455. Dispoziţie (nr. 66-d, 25 aprilie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

543. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor servicii regulate interraionale și internaționale (nr. 202, 18 aprilie 2018)

544. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.04.14:2018 „Procedura de inspecție a sistemelor de încălzire din clădiri echipate cu cazane” (nr. 204, 19 aprillie 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

545. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției „Cu privire la încetarea activităţii notarului Dohocher Eugenia” nr. 930 din 01.11.2017 (nr. 209, 28 martie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

546. Ordin cu privire la reglementarea înregistrării dispozitivelor medicale care nu dețin marcajul CE (nr. 212, 21 martie 2018)

547. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 467, 4 aprilie 2018)

548. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 468, 4 aprilie 2018)

549. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 469, 4 aprilie 2018)

550. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 470, 4 aprilie 2018)

551. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 471, 4 aprilie 2018)

552. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 472, 4 aprilie 2018)

553. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 473, 4 aprilie 2018)

554. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 474, 4 aprilie 2018)

555. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 475, 4 aprilie 2018)

556. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 476, 4 aprilie 2018)

557. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 477, 4 aprilie 2018)

558. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 478, 4 aprilie 2018)

559. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 479, 4 aprilie 2018)

560. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 480, 4 aprilie 2018)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

561. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în documentul “Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor” (nr. 08/GEN, 12 aprilie 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

562. Extras din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 177/9 din 3 aprilie 2018.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

563. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiilor de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti la piața financiară nebancară (nr. 19/3, 23 aprilie 2018)

564. Hotărâre сu privire la reperfectarea licenţei CA „KLASSIKA ASIGURĂRI”S.A. (nr. 19/5, 23 aprilie 2018)

565. Hotărâre сu privire la rezultatele controlului în cadrul AEÎ „BOTNA” (nr. 19/6, 23 aprilie 2018)

566. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Construcție și Montaj „ZIDCALTEN” (nr. 19/11, 23 aprilie 2018)

567. Hotărâre referitor la aprobarea raportului privind realizarea Planului de acţiuni pentru executarea prevederilor art.46 alin.(8) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 19/12, 23 aprilie 2018)

568. Hotărâre privind completarea Anexei nr.1 din Hotărârea C.N.P.F. nr.57/1 din 28.12.2017 (nr. 19/15, 23 aprilie 2018)

569. Ordonanţă privind anularea restricțiilor în privința AEÎ „SALCIA-CREDIT” (nr. 19/9-O, 23 aprilie 2018)

570. Ordonanţă privind controlul AEÎ „REZINA-CREDIT” (nr. 19/10-O, 23 aprilie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

571. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1368 din 30 ianuarie 2018 „Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale pentru participare la cea de-a 8-a reuniune anuală a instituțiilor de management electoral, care va avea loc în Georgia” (nr. 1423, 27 februarie 2018)

572. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Durleşti, municipiul Chişinău (nr. 1424, 27 februarie 2018)

573. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Başcalia, raionul Basarabeasca (nr. 1425 , 27 februarie 2018)

574. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni (nr. 1426, 27 februarie 2018)

575. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul Cahul (nr. 1427, 27 februarie 2018)

576. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Huluboaia, raionul Cahul (nr. 1428 27 februarie 2018)

577. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul Cahul (nr. 1429, 27 februarie 2018)

578. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Gotești, raionul Cantemir (nr. 1430, 27 februarie 2018)

579. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răciula, raionul Călărași (nr. 1431, 27 februarie 2018)

580. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 1432, 27 februarie 2018)

581. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni (nr. 1433, 27 februarie 2018)

582. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cimișeni, raionul Criuleni (nr. 1434, 27 februarie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

583. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile, anunțat prin Decizia CCA nr. 5/30 din 26 februarie 2018 (nr. 9/54, 5 aprilie 2018)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

584. Decizie (nr. 26-11/1-19/01-2018, 21 aprilie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

585. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (nr. 78, 11 aprilie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte