RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
02.12.2016

Monitorul Oficial Nr. 416-422

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

852. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 2464-VII, 25 noiembrie 2016)

853. Lege pentru modificarea Legii nr. 1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 242, 3 noiembrie 2016)

854. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2473-VII, 28 noiembrie 2016)

855. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 243, 3 noiembrie 2016)

856. Hotărîre privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 255, 17 noiembrie 2016)

857. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Militar” unor colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 2465-VII, 25 noiembrie 2016)

858. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului satului Condrița, municipiul Chișinău (nr. 2474-VII, 28 noiembrie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

99. Hotărâre pentru interpretarea articolului 101 alin. (2) şi (3) din Constituţie (efectele demisiei Prim-ministrului) (Sesizarea nr. 26b/2015) (nr. 16, 17 iunie 2015)

100. Hotărâre pentru interpretarea prevederilor articolelor 116 alin.(2) și (4) și 136 alin.(1) din Constituție (extinderea mandatului unor judecători până la numirea succesorilor) (Sesizarea nr. 15b/2016) (nr. 12, 12 mai 2016)

101. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă (notificarea debitorului ipotecar) (Sesizarea nr. 83g/2016) (nr. 26, 27 septembrie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

35. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (Raportul anual 2015) (nr. 37, 3 octombrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1377. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 (nr. 1278, 25 noiembrie 2016)

1378. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.250 din 9 martie 2005 (nr. 1279, 25 noiembrie 2016)

1379. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind executarea lucrărilor de curăţare şi întreţinere a căii navigabile pe rîul Prut (km 405-400) (nr. 1280, 28 noiembrie 2016)

1380. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1281, 28 noiembrie 2016)

1381. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1283, 29 noiembrie 2016)

1382. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale (nr. 1286, 30 noiembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

2029. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 226, 25 noiembrie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2030. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a interpreților și traducătorilor (nr. 1045, 16 noiembrie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

2031. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM C.01.02:2016 „Proiectarea construcțiilor pentru grădinițe de copii cu destinație generală” (nr. 118, 29 septembrie 2016)

2032. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM C.01.03:2016 „Proiectarea construcțiilor pentru instituții de învățămînt general” (nr. 119, 29 septembrie 2016)

2033. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM G.01.03:2016 „Dispozitive electrotehnice” (nr. 139, 23 noiembrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

2034. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 845, 1 noiembrie 2016)

2035. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 858, 7 noiembrie 2016)

2036. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 859, 7 noiembrie 2016)

2037. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 860, 7 noiembrie 2016)

2038. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 861, 7 noiembrie 2016)

2039. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 862, 7 noiembrie 2016)

2040. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 863, 7 noiembrie 2016)

2041. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 864, 7 noiembrie 2016)

2042. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 865, 7 noiembrie 2016)

2043. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 866, 7 noiembrie 2016)

2044. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 867, 7 noiembrie 2016)

2045. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 868, 7 noiembrie 2016)

2046. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 869, 7 noiembrie 2016)

2047. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 870, 7 noiembrie 2016)

2048. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 871, 7 noiembrie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

2049. Ordin privind modificarea Ordinului nr.502-O din 23 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor vamale cu efect echivalent prevăzute de art.12711 lit.e) din Codul vamal (nr. 306-O, 1 septembrie 2016)

Acte ale Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

2050. Decizie cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la experţii-evaluatori şi consultanţii Sistemului “Expertul CCI a Republicii Moldova” din 14.09.2011 (nr. 21/1, 11 mai 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2051. Hotărîre cu privire la menținerea administrării speciale la Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 56/2, 17 noiembrie 2016)

2052. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei societăților de registru care pot fi desemnate pentru preluarea registrelor unor emitenţi (nr. 57/1, 18 noiembrie 2016)

2053. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul pieţei de capital de către Societatea de registru ”Registru-Corect” S.A. (nr. 57/2, 18 noiembrie 2016)

2054. Hotărîre cu privire la transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare (nr. 57/3, 18 noiembrie 2016)

2055. Hotărîre cu privire la prescrierea unor asigurători licențiați (nr. 58/1, 24 noiembrie 2016)

2056. Hotărîre cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acțiunilor și de emitere a unor noi acțiuni ale Companiei Internaționale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 58/4, 24 noiembrie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2057. Decizie cu privire la activitatea posturilor de televiziune „A.Film”, „OTV” şi „Stil TV” (nr. 43/215, 23 decembrie 2015)

2058. Decizie cu privire la examinarea unor contestaţii remise de către Comisia Electorală Centrală (nr. 29/169, 24 octombrie 2016)

2059. Decizie cu privire la neprezentarea informaţiei privind volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada 10-16 octombrie 2016 (nr. 30/174, 28 octombrie 2016)

2060. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a autorizaţiilor de retransmisie (nr. 30/175, 28 octombrie 2016)

2061. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 30/176, 28 octombrie 2016)

2062. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (nr. 30/177, 28 octombrie 2016)

2063. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 30/178, 28 octombrie 2016)

2064. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie (nr. 31/182, 11 noiembrie 2016)

2065. Decizie cu privire la neprezentarea informaţiei privind volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioadele 17-23 octombrie 2016 şi 24-30 octombrie 2016 (nr. 31/183, 11 noiembrie 2016)

2066. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 31/184, 11 noiembrie 2016)

2067. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova), pentru perioada 31 octombrie–5 noiembrie 2016 (nr. 32/185, 25 noiembrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2068. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 714/30 din 1 noiembrie 2016 privind anunțarea concursului pentru numirea membrilor în componența Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor din rîndul reprezentanților societății civile.

2069. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 774/31 din 15 noiembrie 2016 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Bălți și Curtea de Apel Comrat.

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

2070. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” (nr. AC-6/1, 10 noiembrie 2016)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

2071. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii” (nr. 231-A, 18 noiembrie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2072. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar (nr. 304, 10 noiembrie 2016)

2073. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 305, 10 noiembrie 2016)

2074. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 325, 24 noiembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte