RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
09.03.2018

Monitorul Oficial Nr. 77-83

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

159. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 619-VIII, 28 februarie 2018)

160. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 5, 8 februarie 2018)

161. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 1 din Legea nr. 173/1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 620-VIII, 28 februarie 2018)

162. Lege pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 1 din Legea nr. 173/1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 14, 15 februarie 2018)

163. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 3641 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (nr. 621-VIII, 28 februarie 2018)

164. Lege pentru completarea articolului 3641 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (nr. 15, 15 februarie 2018)

165. Decret pentru modificarea și completarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.69-VIII din 10 martie 2017 (nr. 624-VIII, 5 martie 2018)

166. Decret privind eliberarea domnului Oleg ȘCOLNIC din funcţia de judecător la Judecătoria Orhei (nr. 625-VIII, 5 martie 2018)

167. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 331-II din 8 octombrie 1997 (nr. 628-VIII, 6 martie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

37. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului și din Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22 decembrie 2010 (refuzul de a acorda dreptul de acces la secretul de stat) (Sesizarea nr. 98g/2017) (nr. 38, 14 decembrie 2017)

38. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 141g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 400 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova (competența poliției în soluționarea cauzelor contravenționale) (nr. 111, 7 noiembrie 2017)

39. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 145a/2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 17 alin. (2) din Legea nr. 136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chișinău (desemnarea viceprimarilor) (nr. 112, 4 decembrie 2017)

40. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 59 alineatul (5) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (contestarea hotărârilor adunării generale a asociaților) (nr. 113, 15 decembrie 2017)

41. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 229 alin. (2) și 230 alin. (2) din Codul contravențional al Republicii Moldova (aplicarea punctelor de penalizare) (nr. 114, 15 decembrie 2017)

42. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 157g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 77 lit. a) din Codul de procedură civilă (desemnarea unui avocat când domiciliul pârâtului nu este cunoscut) (nr. 117, 15 decembrie 2017)

43. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 155g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 95 alineatul (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (admisibilitatea probelor) (nr. 120, 15 decembrie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

12. Hotărâre privind Raportul auditului performanței asupra gestionării Fondului ecologic național în exercițiul bugetar 2016 (nr. 71, 20 decembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

235. Hotărîre cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vîrstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății (nr. 179, 27 februarie 2018)

236. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională auto din 20 martie 1993 şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 203, 2 martie 2018)

237. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea transportului feroviar din 20 martie 1993 şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 204, 2 martie 2018)

238. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 205, 2 martie 2018)

239. Hotărîre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Hotărîrii Consiliului miniştrilor afacerilor externe al Comunităţii Statelor Independente cu privire la organizaţia de bază a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente pentru dezvoltarea profesională şi recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscală (financiară) (nr. 206, 2 martie 2018)

240. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 897 din 28 august 2000 (nr. 207, 2 martie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

345. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.01:2018 „Sistemul de documente normative în construcții. Termini și definiții” (nr. 92, 20 februarie 2018)

346. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP B.01.04:2018 „Sistematizarea teritoriului și a localităților. Planuri generale ale întreprinderilor agricole” (nr. 93, 21 februarie 2018)

347. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.05:2018 „Modul de adoptare a documentelor normative în construcții interstatale și naționale ale altor țări” (nr. 96, 21 februarie 2018)

348. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.01.07:2018 „Clădiri social-administrative ale întreprinderilor industriale” (nr. 97, 21 februarie 2018)

349. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.12-1:2018 „Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geodezice ” (nr. 98, 21 februarie 2018)

350. Ordin cu privire la aprobarea "Catalogului documentelor normative în construcții 2018, ediția I" (nr. 99, 21 februarie 2018)

351. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 107, 28 februarie 2018)

352. Ordin privind aplicabilitatea Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale (nr. 115, 3 martie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

353. Ordin cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 313 din 22.12.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 47, 16 februarie 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

354. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a executorului judecătoresc (nr. 142, 27 februarie 2018)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

355. Ordin privind aprobarea Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică (nr. 62, 23 ianuarie 2018)

356. Ordin cu privire la aprobarea conținutului formularului tipului de diplomă în învățământul superior (nr. 120, 6 februarie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

357. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 182, 12 februarie 2018)

358. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 183, 12 februarie 2018)

359. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 184, 12 februarie 2018)

360. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 185, 12 februarie 2018)

361. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 186, 12 februarie 2018)

362. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 187, 12 februarie 2018)

363. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 188, 12 februarie 2018)

364. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 189, 12 februarie 2018)

365. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 190, 12 februarie 2018)

366. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 191, 12 februarie 2018)

367. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 192, 12 februarie 2018)

368. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 193, 12 februarie 2018)

369. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 231, 26 februarie 2018)

370. Informaţie cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe economie realizat în anul 2017.

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale al Republicii Moldova, ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova şi ale Biroului Național de Statistică

371. Ordin cu privire la unele reguli de constituire a Comitetelor sectoriale pentru formarea profesională în baza activităților economice (nr. 250, 28 februarie 2018; nr. 113, 2 martie 2018; nr. 16, 28 februarie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal

372. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu” (nr. 76-O, 16 februarie 2018)

373. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.333-O din 31.07.2014 cu privire la formularul, modul de completare şi utilizare a Deciziei de regularizare (nr. 101-O, 3 martie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

374. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (nr. 64/2018, 22 februarie 2018)

375. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal (nr. 65/2018, 23 februarie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

376. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 12/1, 5 martie 2018)

377. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Banca Comercială „PROCREDITBANK” S.A. (nr. 12/3, 5 martie 2018)

378. Hotărâre privind reperfectarea licenţei CA „GALAS” S.A. (nr. 12/7, 5 martie 2018)

379. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 12/8, 5 martie 2018)

380. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 12/9, 5 martie 2018)

381. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA "KLASSIKA ASIGURĂRI”S.A. (nr. 12/10, 5 martie 2018)

382. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei SA "MOLDASIG” (nr. 12/11, 5 martie 2018)

383. Hotărâre privind modificarea Hotărârii C.N.P.F. nr.34/13 din 08.07.2016 (nr. 12/12, 5 martie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

384. Decizie cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 33/238 din 19.12.2017 – Cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 1/2, 11 ianuarie 2018)

385. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 1/3, 11 ianuarie 2018)

386. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Constantin NUNU, f/nr. din 11.12.2017 (nr. 3/7, 26 ianuarie 2018)

387. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie „DC TEHNO PROJECT” SRL (nr. 3/8, 26 ianuarie 2018)

388. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2017 (nr. 3/11, 26 ianuarie 2018)

389. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie AO „Media Alternativă” pentru postul de televiziune „TV8” (nr. 5/23, 26 februarie 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

390. Extras din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 98/6 din 20 februarie 2018.

Acte ale Autorităţii Naţionale de Integritate

391. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică (nr. 15, 27 februarie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

392. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 (nr. 108, 28 februarie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

393. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 39, 1 martie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte