RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
12.01.2018

Monitorul Oficial Nr. 7-17

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

32. Legea drumurilor (nr. 509-XIII, 22 iunie 1995)

33. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la actele normative (nr. 559-VIII, 3 ianuarie 2018)

34. Lege cu privire la actele normative (nr. 100, 22 decembrie 2017)

35. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate (nr. 538-VIII, 28 decembrie 2017)

36. Lege privind ratificarea Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate (nr. 240, 23 noiembrie 2017)

37. Decret privind promulgarea Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (nr. 573-VIII(i), 10 ianuarie 2018)

38. Lege cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (nr. 257, 22 decembrie 2017)

39. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 562-VIII, 4 ianuarie 2018)

40. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 261, 7 decembrie 2017)

41. Decret pentru promulgarea Legii muzeelor (nr. 566-VIII, 4 ianuarie 2018)

42. Legea muzeelor (nr. 262, 7 decembrie 2017)

43. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Corporația Financiară Nordică de Mediu (nr. 523-VIII, 27 decembrie 2017)

44. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova şi Corporația Financiară Nordică de Mediu (nr. 263, 7 decembrie 2017)

45. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile (nr. 540-VIII, 28 decembrie 2017)

46. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile (nr. 264, 7 decembrie 2017)

47. Decret pentru promulgarea Legii privind auditul situațiilor financiare (nr. 571-VIII, 4 ianuarie 2018)

48. Lege privind auditul situațiilor financiare (nr. 271, 15 decembrie 2017)

49. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și a Memorandumului de înțelegere ca parte integrantă a acestui acord (nr. 535-VIII, 28 decembrie 2017)

50. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova şi a Memorandumului de înţelegere ca parte integrantă a acestui acord (nr. 272, 15 decembrie 2017)

51. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova (nr. 536-VIII, 28 decembrie 2017)

52. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova (nr. 278, 15 decembrie 2017)

53. Decret pentru promulgarea Legii privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (nr. 555-VIII, 3 ianuarie 2018)

54. Lege privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (nr. 279, 15 decembrie 2017)

55. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 567-VIII, 4 ianuarie 2018)

56. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 292, 21 decembrie 2017)

57. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 570-VIII, 4 ianuarie 2018)

58. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 295, 21 decembrie 2017)

59. Decret pentru promulgarea Legii privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare (nr. 561-VIII, 4 ianuarie 2018)

60. Lege privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare (nr. 296, 21 decembrie 2017)

61. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.133/2008 cu privire la ajutorul social (nr. 558-VIII, 3 ianuarie 2018)

62. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (nr. 297, 21 decembrie 2017)

63. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 569-VIII, 4 ianuarie 2018)

64. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 304, 21 decembrie 2017)

65. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 564-VIII, 4 ianuarie 2018)

66. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 305, 21 decembrie 2017)

67. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 568-VIII, 4 ianuarie 2018)

68. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 309, 22 decembrie 2017)

69. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (nr. 560-VIII, 4 ianuarie 2018)

70. Lege pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (nr. 312, 22 decembrie 2017)

71. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 563-VIII, 4 ianuarie 2018)

72. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 315, 22 decembrie 2017)

73. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 557-VIII, 3 ianuarie 2018)

74. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 318, 22 decembrie 2017)

75. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală și de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția Casei de creație în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 565-VIII, 4 ianuarie 2018)

76. Lege privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală şi de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate pentru construcţia Casei de creaţie în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 319, 22 decembrie 2017)

77. Decret privind numirea domnului Iurie LEANCĂ în funcţia de viceprim-ministru (nr. 574-VIII(i), 10 ianuarie 2018)

78. Decret privind numirea doamnei Cristina LESNIC în funcţia de viceprim-ministru (nr. 575-VIII(i), 10 ianuarie 2018)

79. Decret privind numirea domnului Chiril GABURICI în funcţia de ministru al economiei și infrastructurii (nr. 576-VIII(i), 10 ianuarie 2018)

80. Decret privind numirea domnului Alexandru TĂNASE în funcţia de ministru al justiției (nr. 577-VIII(i), 10 ianuarie 2018)

81. Decret privind numirea domnului Tudor ULIANOVSCHI în funcţia de ministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 578-VIII(i), 10 ianuarie 2018)

82. Decret privind numirea doamnei Svetlana CEBOTARI în funcţia de ministru al sănătății, muncii și protecției sociale (nr. 579-VIII(i), 10 ianuarie 2018)

83. Decret privind numirea domnului Liviu VOLCONOVICI în funcţia de ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului (nr. 580-VIII(i), 10 ianuarie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

2. Hotărâre cu privire la Raportul de audit al performanței/TI „Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”?” (nr. 60, 21 noiembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

2. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare (nr. 1099, 19 decembrie 2017)

3. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (nr. 1100, 19 decembrie 2017)

4. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)” (nr. 1148, 20 decembrie 2017)

5. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020 (nr. 1149, 20 decembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

33. Ordin cu privire la lansarea în exploatare industrială a modulului „Contul unic” din cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului” (nr. 164, 29 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

34. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr.81 din 12 mai 2017 (nr. 47, 20 octombrie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

35. Ordin cu privire la clasificarea părților și accesoriilor de autovehicule de la pozițiile 8701-8705 (nr. 544-O, 29 decembrie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

36. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de monitorizare a programelor de conformitate (nr. 482/2017, 13 decembrie 2017)

37. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică (nr. 483/2017, 13 decembrie 2017)

38. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire indicatorii de calitate a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice (nr. 484/2017, 13 decembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

39. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 1/4, 3 ianuarie 2018)

40. Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „TEHNOVIN” (nr. 1/5, 3 ianuarie 2018)

41. Hotărâre referitor la completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 1/8, 3 ianuarie 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

42. Extras din Hotărârea Plenului CSM nr. 830/36 din 12.12. 2017.

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte