RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
29.12.2017

Monitorul Oficial Nr. 451-463

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

768. Lege Codul electoral* (nr. 1381-XIII, 21 noiembrie 1997)

769. Hotărîre privind numirea în funcţie a directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 291, 21 decembrie 2017)

770. Decret privind numirea doamnei Irina ȚONOV în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 493-VIII, 19 decembrie 2017)

771. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 494-VIII, 19 decembrie 2017)

772. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” sportivilor Mihail COCIU și Ilie DIMITRIU (nr. 495-VIII, 20 decembrie 2017)

773. Decret privind aprobarea semnării Hotărîrii Consiliului șefilor de stat al Comunității Statelor Independente cu privire la Programul interstatal al măsurilor comune în domeniul combaterii criminalității pentru anii 2019-2023 (nr. 496-VIII, 20 decembrie 2017)

774. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 497-VIII, 20 decembrie 2017)

775. Decret privind numirea doamnei Nelea BUDĂI în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău (nr. 498-VIII, 20 decembrie 2017)

776. Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel Chișinău (nr. 499-VIII, 20 decembrie 2017)

777. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 500-VIII, 20 decembrie 2017)

778. Decret privind revocarea domnului Andrei GALBUR din funcția de ministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 501-VIII, 21 decembrie 2017)

779. Decret privind revocarea domnului Octavian CALMÎC din funcția de ministru al economiei și infrastructurii (nr. 502-VIII, 21 decembrie 2017)

780. Decret privind revocarea domnului Vasile BÎTCA din funcția de ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului (nr. 503-VIII, 21 decembrie 2017)

781. Decret privind revocarea doamnei Stela GRIGORAȘ din funcția de ministru al sănătății, muncii și protecției sociale (nr. 504-VIII, 21 decembrie 2017)

782. Decret privind revocarea domnului Vladimir CEBOTARI din funcția de ministru al justiției (nr. 505-VIII, 21 decembrie 2017)

783. Decret privind revocarea domnului Gheorghe BĂLAN din funcția de viceprim-ministru (nr. 506-VIII, 21 decembrie 2017)

784. Decret privind numirea domnului Lilian CHIȘCA în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate (nr. 507-VIII, 21 decembrie 2017)

785. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Gheorghii VORNICOGLO (nr. 508-VIII, 22 decembrie 2017)

786. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 509-VIII, 22 decembrie 2017)

787. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare (Finanțare Adițională pentru Proiectul Reforma Învățămîntului în Moldova) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 510-VIII, 22 decembrie 2017)

788. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” (nr. 511-VIII, 26 decembrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

153. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 122g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și a Art. XXXI alin.(1) din Legea nr.138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (impozitul pe avere) (nr. 93, 21 septembrie 2017)

154. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 1571g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 335 alin. (1) și alin. (11) din Codul penal al Republicii Moldova (abuzul de serviciu) (nr. 95, 21 septembrie 2017)

155. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (sistemul judecătoresc [2]) (Sesizarea nr. 149c/2017) (nr. 4, 5 decembrie 2017)

156. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (integrarea europeană) (Sesizarea nr. 162c/2017) (nr. 5, 11 decembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1258. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 1041, 5 decembrie 2017)

1259. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2018 (nr. 1067, 13 decembrie 2017)

1260. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la amendamentul înaintat la proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018 (nr. 1068, 13 decembrie 2017)

1261. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor înaintate la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (nr. 1069, 13 decembrie 2017)

1262. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2018 (nr. 1092, 19 decembrie 2017)

1263. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentele sub presiune transportabile (nr. 1094, 19 decembrie 2017)

1264. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (nr. 1095, 19 decembrie 2017)

1265. Hotărîre pentru aprobarea cerințelor unificate privind elaborarea programelor de supraveghere a pieței (nr. 1096, 19 decembrie 2017)

1266. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 1098, 19 decembrie 2017)

1267. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală şi de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate pentru construcţia Casei de creaţie în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 1106, 20 decembrie 2017)

1268. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice (nr. 1140, 20 decembrie 2017)

1269. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către funcţionarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulaţiei electronice ale acestora (nr. 1141, 20 decembrie 2017)

1270. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 1142, 20 decembrie 2017)

1271. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației (nr. 1143, 20 decembrie 2017)

1272. Hotărîre cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informaţiei „Moldova IT park” (nr. 1144, 20 decembrie 2017)

1273. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea creării locurilor de muncă (nr. 1145, 20 decembrie 2017)

1274. Dispoziţie (nr.140-d, 26 decembrie 2017)

1275. Dispoziţie (nr.141-d, 26 decembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

2301. Ordin cu privire la aprobarea taxei pentru serviciile de navigație aeriană pentru anul 2018 (nr. 380, 19 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2302. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 (nr. 152, 22 decembrie 2017)

2303. Ordin privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici (nr. 153, 22 decembrie 2017)

2304. Ordin cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018 (nr. 158, 22 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2305. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale a notarului Sternioală Elena (nr. 1145, 22 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

2306. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 1740-T-12, 18 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

2307. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 995, 14 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

2308. Ordin cu privire la modificarea Ordinului privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2017 (nr. 953A/591, 11 decembrie 2017)

2309. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului MSMPS și CNAM „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” nr. 198/86 din 17.03.2014 (nr. 1042/623A, 20 decembrie 2017)

2309a. Ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului pentru medicamente compensate și a Secretariatului Consiliului (nr. 1069/639A, 27 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

2310. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.75 din 14.05.2014 (nr. 78, 15 decembrie 2017)

Acte ale Ministrului Afacerilor Interne, Ministrului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Serviciului Vamal şi ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor

2311. Ordin comun cu privire la aprobarea Procedurilor standard de operare privind solicitarea asistenţei internaţionale, acordarea asistenţei internaţionale şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova de către echipele/modulele internaţionale de intervenţie (nr. 342/851/472-0/387, 13 noiembrie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal şi ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

2312. Ordin comun cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul comun al Serviciului Vamal nr. 437-o din 27.10.2017 și Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 220 din 30.10.2017 (nr. 527-O, 20 decembrie 2017, nr. 391, 21 decembrie 2017)

Acte ale Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

2313. Decizie pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea Carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor (nr. 03/2, 24 noiembrie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2314. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază aferente serviciului de livrare a energiei termice pentru Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” (nr. 485/2017, 13 decembrie 2017)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

2315. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-245, 30 noiembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2316. Hotărâre privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut (nr. 54/3, 11 decembrie 2017)

2317. Hotărâre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare (nr. 54/4, 11 decembrie 2017)

2318. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 55/1, 18 decembrie 2017)

2319. Hotărâre privind Societatea pe acțiuni „OLDCOM” (nr. 55/12, 18 decembrie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2320. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017 (nr. 1291, 6 decembrie 2017)

2321. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chişinău (nr. 1292, 6 decembrie 2017)

2322. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chişinău (nr. 1293, 6 decembrie 2017)

2323. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi (nr. 1294, 6 decembrie 2017)

2324. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăieşti, raionul Căuşeni (nr. 1295, 6 decembrie 2017)

2325. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Selemet, raionul Cimișlia (nr. 1296, 6 decembrie 2017)

2326. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni, raionul Dondușeni (nr. 1297, 6 decembrie 2017)

2327. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul Floreşti (nr. 1298, 6 decembrie 2017)

2328. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei (nr. 1299, 6 decembrie 2017)

2329. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Step-Soci, raionul Orhei (nr. 1300, 6 decembrie 2017)

2330. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vatici, raionul Orhei (nr. 1301, 6 decembrie 2017)

2331. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Copăceni, raionul Sîngerei (nr. 1302, 6 decembrie 2017)

2332. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Strășeni (nr. 1303, 6 decembrie 2017)

2333. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 1304, 6 decembrie 2017)

2334. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi, raionul Telenești (nr. 1305, 6 decembrie 2017)

2335. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghiliceni, raionul Telenești (nr. 1306, 6 decembrie 2017)

2336. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țînțăreni, raionul Telenești (nr. 1307, 6 decembrie 2017)

2337. Hotărîre cu privire la încheierea perioadei de convocare a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 1308, 6 decembrie 2017)

2338. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1309, 12 decembrie 2017)

2339. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare (nr. 1310, 12 decembrie 2017)

2340. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău (nr. 1311, 12 decembrie 2017)

2341. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul (nr. 1312, 12 decembrie 2017)

2342. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăicana, raionul Criuleni (nr. 1313, 12 decembrie 2017)

2343. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni (nr. 1314, 12 decembrie 2017)

2344. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iabloana, raionul Glodeni (nr. 1315, 12 decembrie 2017)

2345. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîndrești, raionul Telenești (nr. 1316, 12 decembrie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2346. Decizie cu privire la examinarea sesizării șefului adjunct al Inspectoratului de Poliție Bălți, comisar-șef Dumitru Cebotari, nr. 17623 din 23.08.2017 (nr. 27/187, 7 noiembrie 2017)

2347. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori la capitolul respectării art. 11 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului (nr. 28/198, 13 noiembrie 2017)

2348. Decizie cu privire la examinarea plângerii dlui Vlad BILEȚCHI (nr. 28/199, 13 noiembrie 2017)

2349. Decizie cu privire la examinarea şi aprobarea concepţiilor generale ale serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 28/204, 13 noiembrie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2350. Extras din Hotărârea Plenului CSM nr. 783/34 din 28 noiembrie 2017.

Acte ale Consiliului Concurenţei

2351. Decizie (nr. ASS-43, 14 septembrie 2017)

2352. Decizie (nr. OTC-54, 2 noiembrie 2017)

2353. Decizie (nr. OTC-55, 2 noiembrie 2017)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

2354. Decizie (nr. 26-11/1-22/08-2017, 21 decembrie 2017)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

2355. Hotărîre privind modificarea Regulamentului privind informarea deponenţilor de către băncile licențiate referitor la garantarea depozitelor (nr. 205/1, 22 decembrie 2017)

Acte ale Serviciului de Stat de Arhivă

2356. Ordin cu privire la completarea Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului documentelor - tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul directorului general al SSA nr. 57 din 27.07.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 247-255 din 05.08.2016 (nr. 77, 8 decembrie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2357. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți (nr. 328, 14 decembrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte