RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
22.12.2017

Monitorul Oficial Nr. 441-450

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

737. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate (nr. 462-VIII, 28 noiembrie 2017)

738. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate (nr. 226, 2 noiembrie 2017)

739. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la înregistrarea genetică judiciară (nr. 482-VIII, 12 decembrie 2017)

740. Lege cu privire la înregistrarea genetică judiciară (nr. 235, 17 noiembrie 2017)

741. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului funciar nr. 828/1991 (nr. 481-VIII, 12 decembrie 2017)

742. Lege pentru modificarea şi completarea Codului funciar nr. 828/1991 (nr. 236, 17 noiembrie 2017)

743. Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Protocolului adițional 5 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 474-VIII, 5 decembrie 2017)

744. Lege privind acceptarea Protocolului adițional 5 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 238, 17 noiembrie 2017)

745. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 29 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (nr. 483-VIII, 13 decembrie 2017)

746. Lege pentru modificarea și completarea articolului 29 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (nr. 242, 23 noiembrie 2017)

747. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională (nr. 485-VIII, 14 decembrie 2017)

748. Lege cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională (nr. 244, 23 noiembrie 2017)

749. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (nr. 484-VIII, 13 decembrie 2017)

750. Lege cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (nr. 246, 23 noiembrie 2017)

751. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 480-VIII, 12 decembrie 2017)

752. Lege pentru completarea Legii nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 247, 23 noiembrie 2017)

753. Hotărîre privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 266, 7 decembrie 2017)

754. Hotărîre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 267, 7 decembrie 2017)

755. Hotărîre pentru modificarea și completarea punctului 4.5 din Strategia securității naționale a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 153/2011 (nr. 269, 7 decembrie 2017)

756. Hotărîre privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 283, 15 decembrie 2017)

757. Hotărîre privind alegerea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor (nr. 284, 15 decembrie 2017)

758. Hotărîre privind alegerea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 285, 15 decembrie 2017)

759. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 412-VIII, 29 octombrie 2017)

760. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 479-VIII, 12 decembrie 2017)

761. Decret privind aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I” (nr. 486-VIII, 15 decembrie 2017)

762. Decret pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 309-VIII din 28 iulie 2017 (nr. 487-VIII, 15 decembrie 2017)

763. Decret privind destituirea domnului Gheorghe GALBURA din funcţia de viceministru al apărării (nr. 488-VIII, 15 decembrie 2017)

764. Decret privind conferirea Ordinului „Ștefan cel Mare” Direcției de Poliție a municipiului Chișinău a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 489-VIII, 18 decembrie 2017)

765. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 490-VIII, 18 decembrie 2017)

766. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 491-VIII, 18 decembrie 2017)

767. Decret privind conferirea de distincții de stat unor ofițeri în rezervă ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 492-VIII, 18 decembrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

144. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 165e/2017) (nr. 36, 13 decembrie 2017)

145. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 79a/2017 pentru controlul constituţionalităţii articolului 8 alineatul (3) din Legea nr. 315 din 23 decembrie 2016 privind prestaţiile sociale pentru copii (prestațiile sociale pentru copii) (nr. 63, 27 iunie 2017)

146. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 28a/2017 pentru controlul constituționalității articolului 15/1 alin. (3) din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (terenurile aferente instituțiilor de cult) (nr. 76, 27 iulie 2017)

147. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 9 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 142 din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă (subiecţii ipotecii) (nr. 82, 6 septembrie 2017)

148. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 108g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 212 alineatul (1) din Codul de procedură penală (confidențialitatea urmăririi penale) (nr. 83, 6 septembrie 2017)

149. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 110g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 4.1 din Regulamentul privind eliberarea autorizațiilor de funcționare a unităților comerciale și de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul municipiului Chișinău, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 13/4 din 27 decembrie 2007 (nr. 84, 6 septembrie 2017)

150. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 112g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a Art. VIII alin.(3) din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (dreptul la recalcularea pensiei)[2] (nr. 86, 6 septembrie 2017)

151. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 114g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 19 alineatul (2) din Legea nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 88, 6 septembrie 2017)

152. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 101g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art.5 alin.(2) lit. g) și alin.(3) și art.50 alin.(1) din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (stagiul de cotizare) (nr. 90, 21 septembrie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

24. Hotărâre cu privire la Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului „Fortificarea capacităților Sistemului Informațional de Management în Educație” (nr. 58, 15 noiembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1215. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor înaintate la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr.1040, 5 decembrie 2017)

1216. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 4 august 2008 (nr.1066, 12 decembrie 2017)

1217. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) (nr. 1085, 14 decembrie 2017)

1218. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar-veterinar cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne (nr. 1086, 14 decembrie 2017)

1219. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1087, 18 decembrie 2017)

1220. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege cu privire la sistemul administrației penitenciare (nr. 1091, 19 decembrie 2017)

1221. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1093, 19 decembrie 2017)

1222. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1102, 20 decembrie 2017)

1223. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (nr. 1103, 20 decembrie 2017)

1224. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 1104, 20 decembrie 2017)

1225. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2017 (nr. 1105, 20 decembrie 2017)

1226.Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 3641 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 1107, 20 decembrie 2017)

1227. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 1108, 20 decembrie 2017)

1228. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul militar, întocmit la Chişinău la 24 aprilie 2017 şi la Baku la 12 iunie 2017 (nr. 1109, 20 decembrie 2017)

1229. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Valentin GUZNAC (nr. 1110, 20 decembrie 2017)

1230. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iurie CAZACU (nr. 1111, 20 decembrie 2017)

1231. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Pavel IANEȚ (nr. 1112, 20 decembrie 2017)

1232. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ivan FLOREAN (nr. 1113, 20 decembrie 2017)

1233. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vasile LUCA (nr. 1114, 20 decembrie 2017)

1234. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iuri CICIBABA (nr. 1115, 20 decembrie 2017)

1235. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion PAREA (nr. 1116, 20 decembrie 2017)

1236. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion APOSTOL (nr. 1117, 20 decembrie 2017)

1237. Hotărîre cu privire la suspendarea din funcţie a domnului Vsevolod STAMATI (nr. 1118, 20 decembrie 2017)

1238. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dumitru MÎNZĂRARI (nr. 1119, 20 decembrie 2017)

1239. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Adrian ERMURACHI (nr. 1120, 20 decembrie 2017)

1240. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Angela CUTASEVICI (nr. 1121, 20 decembrie 2017)

1241. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Mihail CASAPU (nr. 1122, 20 decembrie 2017)

1242. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Carolina PEREBINOS (nr. 1123, 20 decembrie 2017)

1243. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Viorica PRICOP (nr. 1124, 20 decembrie 2017)

1244. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vasile LUCA (nr. 1125, 20 decembrie 2017)

1245. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Valentina ȚAPIȘ (nr. 1126, 20 decembrie 2017)

1246. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2017-2018 (nr. 1128, 20 decembrie 2017)

1247. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind cooperarea în domeniile educației, culturii, științei, tineretului și sportului, întocmit la Chişinău la 6 noiembrie 2017 (nr. 1129, 20 decembrie 2017)

1248. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale și activitatea acestora (nr. 1130, 20 decembrie 2017)

1249. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1131, 20 decembrie 2017)

1250. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1132, 20 decembrie 2017)

1251. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1133, 20 decembrie 2017)

1252. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare (nr. 1134, 20 decembrie 2017)

1253. Hotărîre privind completarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie (nr. 1135, 20 decembrie 2017)

1254. Hotărîre cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate (nr. 1136, 20 decembrie 2017)

1255. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1137, 20 decembrie 2017)

1256. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1138, 20 decembrie 2017)

1257. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.691 din 30 august 2017 (nr. 1139, 20 decembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

2275. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine (nr. 337, 29 noiembrie 2017)

2276. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine (nr. 344, 1 decembrie 2017)

2277. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliului consultativ al Agenției Naționale Transport Auto (nr. 353, 4 decembrie 2017)

2278. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.02.03:2017 „Instalații electrice de automatizare, semnalizare și telecomunicații. Proiectarea rețelelor electrice orășenești” (nr. 355, 5 decembrie 2017)

2279. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.05:2017 „Drumuri și poduri. Proiectarea podurilor de șosea în zone seismice” (nr. 356, 5 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2280. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului Mamadjanova Tatiana (nr. 1120, 14 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

2281. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 1707-T-11, 11 decembrie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2282. Hotărâre privind aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2018 (nr. 446/2017, 24 noiembrie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale Transport Auto

2283. Ordin privind aprobarea formularelor proceselor-verbale (nr. 83, 14 decembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2284. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.40/4 din 05.08.2016 (nr. 54/6, 11 decembrie 2017)

2285. Hotărâre referitor la licenţa CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 54/7, 11 decembrie 2017)

2286. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 54/8, 11 decembrie 2017)

2287. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „WEB BROKER” S.R.L. (nr. 54/9, 11 decembrie 2017)

2288. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „BEST BROKER” S.R.L. (nr. 54/10, 11 decembrie 2017)

2289. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 55/4, 18 decembrie 2017)

2290. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 55/8, 18 decembrie 2017)

2291. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 55/9, 18 decembrie 2017)

2292. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 55/10, 18 decembrie 2017)

2293. Hotărâre privind reorganizarea unor societăți pe acțiuni (nr. 55/11, 18 decembrie 2017)

2294. Hotărâre referitor la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2018 (nr. 55/14, 18 decembrie 2017)

2295. Ordonanţă cu privire la sancționarea unor organizații de microfinanțare (nr. 54/2-O, 11 decembrie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2296. Decizie cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 24/174 din 04.10.2017 - Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 27/195, 7 noiembrie 2017)

2297. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 32/229, 14 decembrie 2017)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

2297a. Ordin comun cu privire la aprobarea Clasificatorului modificării relaţiilor de muncă (statutul persoanei asigurate) (nr. 233-A/587-A, 8 decembrie 2017)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

2297b. Ordin cu privire la aprobarea Clasificatorului funcţiilor care acordă dreptul la pensie în condiţii speciale (nr. 217-A, 3 noiembrie 2017)

2297c. Ordin cu privire la aprobarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate (nr. 236-A, 13 decembrie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

2298. Ordin cu privire la aprobarea formularului Certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil cu accize (nr. 227, 25 iulie 2017)

2299. Ordin cu privire la aprobarea formularelor tipizate aferente Confirmării privind deținerea în proprietate şi/sau în posesiune şi folosinţă temporară a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului și tehnicii necesare și Raportului privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului propriu de producție și/sau a scutirii de vărsare la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse și la prestarea serviciilor (nr. 460, 24 noiembrie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2300. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova (nr. 307, 7 decembrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte