RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
01.12.2017

Monitorul Oficial Nr. 421-427

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

698. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 452-VIII, 20 noiembrie 2017)

699. Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 220, 27 octombrie 2017)

700. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 453-VIII, 21 noiembrie 2017)

701. Lege pentru modificarea Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 221, 27 octombrie 2017)

702. Hotărîre privind Raportul anual 2016 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public (nr. 234, 16 noiembrie 2017)

703. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 239, 17 noiembrie 2017)

704. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Pascal VAGOGNE (nr. 454-VIII, 22 noiembrie 2017)

705. Decret privind conferirea distincţiilor de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial (nr. 455-VIII, 26 noiembrie 2017)

706. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 456-VIII, 27 noiembrie 2017)

707. Decret cu privire la redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 457-VIII, 27 noiembrie 2017)

708. Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului de Comerț Liber între Republica Moldova și Republica Populară Chineză (nr. 459-VIII, 27 noiembrie 2017)

709. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Comisia Europeană privind Proiectul Energie și Biomasă (nr. 461-VIII, 27 noiembrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

122. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 38 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (menținerea efectelor produse de actele BNM) (Sesizarea nr.59a/2017) (nr. 29, 6 noiembrie 2017)

123. Hotărâre privind controlul constituționalității art. 369 alin. (2), (3) și (4) din Codul muncii, art. 21 alin. (2) și (3) din Codul transportului feroviar, Hotărârii Guvernului nr. 656 din 11 iunie 2004 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților, sectoarelor și serviciilor ai căror salariați nu pot participa la grevă (limitarea dreptului la grevă pentru unele categorii de angajați) (Sesizarea nr. 62a/2017) (nr. 30, 7 noiembrie 2017)

124. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 146e/2017) (nr. 31, 21 noiembrie 2017)

125. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 61g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (3) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public și a articolului 57 alin. (1) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului (contestarea deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare) (nr. 50, 22 mai 2017)

126. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 72g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 307 din Codul penal al Republicii Moldova și a unor prevederi din articolul 221 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 59, 27 iunie 2017)

127. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 29) alineatul (1) al articolului 103 din Codul fiscal și de la litera d) a punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art. 28 lit. q/2) din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 145 din 26 februarie 2014 (facilitățile fiscale) (nr. 60, 27 iunie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

22. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației” (nr. 43, 22 septembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1131. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2018 (nr. 1006, 21 noiembrie 2017)

1132. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 (nr. 1007, 21 noiembrie 2017)

1133. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (nr. 1008, 21 noiembrie 2017)

1134. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1012, 22 noiembrie 2017)

1135. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1013, 23 noiembrie 2017)

1136. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 (nr. 1014, 23 noiembrie 2017)

1137. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadrului naţional al calificărilor din Republica Moldova (nr. 1016, 23 noiembrie 2017)

1138. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 (nr. 1017, 28 noiembrie 2017)

1139. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 (nr. 1018, 28 noiembrie 2017)

1140. Dispoziţie (nr. 126-d, 28 noiembrie 2017)

1141. Dispoziţie (nr. 127-d, 28 noiembrie 2017)

1142. Dispoziţie (nr. 128-d, 28 noiembrie 2017)

1143. Dispoziţie (nr. 129-d, 28 noiembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

2072. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM B.01.01:2017 „Sistematizarea teritoriului și localităților. Terminologie” (nr. 300, 22 noiembrie 2017)

2073. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM E.04.01:2017 „Protecția contra acțiunilor mediului ambiant. Protecția termică a clădirilor” (nr. 301, 22 noiembrie 2017)

2074. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.12:2017 „Managementul proiectelor. Ghidul pentru managementul proiectelor în construcții” (nr. 302, 22 noiembrie 2017)

2075. Ordin cu privire la aprobarea Catalogului standardelor naționale în domeniul construcțiilor (nr. 303, 22 noiembrie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2076. Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit (nr. 140, 20 noiembrie 2017)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

2077. Ordin privind aprobarea Regulamentului-tip al instituției de învățămînt special (nr. 187, 28 septembrie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova şi ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

2078. Ordin pentru aprobarea Ghidului Național privind Planul de Siguranţă a Apei pentru sistemele de alimentare cu apă potabilă (nr. 609/65, 21 iulie 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

2079. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului despre organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei publice din sfera ştiinţei şi inovării faţă de care Ministerul exercită calitatea de fondator (nr. 65, 21 noiembrie 2017)

Acte ale Agenţiei „Moldsilva”

2080. Ordin cu privire la modificarea Normelor tehnice privind recepția tehnică și inventarierea anuală a lucrărilor de regenerare, împădurire și creștere a materialului forestier de reproducere (nr. 293, 17 noiembrie 2017)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

2081. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-220, 31 octombrie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2082. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 430/2017, 15 noiembrie 2017)

2083. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 431/2017, 15 noiembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2084. Hotârâre referitor la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 52/7, 27 noiembrie 2017)

2085. Hotârâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 52/8, 27 noiembrie 2017)

2086. Hotârâre privind reorganizarea unei societăți pe acțiuni (nr. 52/9, 27 noiembrie 2017)

2087. Hotârâre privind abrogarea unei Hotărâri (nr. 52/15, 27 noiembrie 2017)

2088. Ordonanţă privind anularea sancțiunii AEÎ „OLĂNEŞTI” (nr. 51/8-O, 20 noiembrie 2017)

2089. Ordonanţă cu privire la anularea restricțiilor în privința OM „ZERO CREDIT” S.R.L. (nr. 51/9-O, 20 noiembrie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2090. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrpești, raionul Cantemir (nr. 1147, 3 octombrie 2017)

2091. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Strășeni (nr. 1148, 3 octombrie 2017)

2092. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale orăşeneşti Sîngera nr. 1/4, municipiul Chişinău (nr. 1149, 9 octombrie 2017)

2093. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Berlinți nr. 6/6, raionul Briceni (nr. 1150, 9 octombrie 2017)

2094. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Zîrnești nr. 7/37, raionul Cahul (nr. 1151, 9 octombrie 2017)

2095. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Plopi nr. 8/19, raionul Cantemir (nr. 1152, 9 octombrie 2017)

2096. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ştefăneşti nr. 18/33, raionul Floreşti (nr. 1153, 9 octombrie 2017)

2097. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Fundurii Noi nr. 19/10, raionul Glodeni (nr. 1154, 9 octombrie 2017)

2098. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Lăpușna nr. 20/21, raionul Hîncești (nr. 1155, 9 octombrie 2017)

2099. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Sărăteni nr. 22/18, raionul Leova (nr. 1156, 9 octombrie 2017)

2100. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Căpriana nr. 30/3, raionul Strășeni (nr. 1157, 9 octombrie 2017)

2101. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ghiliceni nr. 34/14, raionul Telenești (nr. 1158, 9 octombrie 2017)

2102. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 1159, 9 octombrie 2017)

2103. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Calfa, raionul Anenii Noi (nr. 1160, 9 octombrie 2017)

2104. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Alexanderfeld, raionul Cahul (nr. 1161, 9 octombrie 2017)

2105. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Cimișlia (nr. 1162, 9 octombrie 2017)

2106. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Covurlui, raionul Leova (nr. 1163, 9 octombrie 2017)

2107. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tomaiul Nou, raionul Leova (nr. 1164, 9 octombrie 2017)

2108. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexăndreni, raionul Sîngerei (nr. 1165, 9 octombrie 2017)

2109. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Strășeni (nr. 1166, 9 octombrie 2017)

2110. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Taraclia (nr. 1167, 9 octombrie 2017)

2111. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești (nr. 1168, 9 octombrie 2017)

2112. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 (nr. 1173, 10 octombrie 2017)

2113. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1178, 13 octombrie 2017)

2114. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1179, 13 octombrie 2017)

2115. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea monitorizării referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1180, 13 octombrie 2017)

2116. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina (nr. 1181, 13 octombrie 2017)

2117. Hotărîre cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale orășenești Sîngera nr.1/4, municipiul Chișinău, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului orașului Sîngera, municipiul Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1182, 13 octombrie 2017)

2118. Hotărîre cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Berlinți nr. 6/6, raionul Briceni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Berlinți, raionul Briceni, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1183, 13 octombrie 2017)

2119. Hotărîre cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Zîrnești nr. 7/37, raionul Cahul, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Zîrnești, raionul Cahul, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1184, 13 octombrie 2017)

2120. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Plopi nr. 8/19, raionul Cantemir, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Plopi, raionul Cantemir, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1185, 13 octombrie 2017)

2121. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ștefănești nr.18/33, raionul Florești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Ștefănești, raionul Florești, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1186, 13 octombrie 2017)

2122. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Fundurii Noi nr.19/10, raionul Glodeni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1187, 13 octombrie 2017)

2123. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Lăpușna nr.20/21, raionul Hîncești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Lăpușna, raionul Hîncești, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1188, 13 octombrie 2017)

2124. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Sărăteni nr.22/18, raionul Leova, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Sărăteni, raionul Leova, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1189, 13 octombrie 2017)

2125. Hotărîre cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Căpriana nr. 30/3, raionul Strășeni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului satului Căpriana, raionul Strășeni, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1190, 13 octombrie 2017)

2126. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ghiliceni nr.34/14, raionul Telenești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Ghiliceni, raionul Telenești, din data de 19 noiembrie 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1191, 13 octombrie 2017)

2127. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 şi aprobarea statului de personal al aparatului consiliului (nr. 1192, 13 octombrie 2017)

2128. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1154 din 9 octombrie 2017 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Fundurii Noi nr. 19/10, raionul Glodeni” (nr. 1195, 20 octombrie 2017)

2129. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1196, 20 octombrie 2017)

2130. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1197, 20 octombrie 2017)

2131. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucoara, raionul Cahul (nr. 1198, 20 octombrie 2017)

2132. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Căinari, raionul Căuşeni (nr. 1199, 20 octombrie 2017)

2133. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cimișeni, raionul Criuleni (nr. 1200, 20 octombrie 2017)

2134. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni, raionul Dondușeni (nr. 1201, 20 octombrie 2017)

2135. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Burlănești, raionul Edineț (nr. 1202, 20 octombrie 2017)

2136. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Făleşti, raionul Făleşti (nr. 1203, 20 octombrie 2017)

2137. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Taxobeni, raionul Făleşti (nr. 1204, 20 octombrie 2017)

2138. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Floreşti (nr. 1205, 20 octombrie 2017)

2139. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești (nr. 1206, 20 octombrie 2017)

2140. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răzeni, raionul Ialoveni (nr. 1207, 20 octombrie 2017)

2141. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1173 din 10 octombrie 2017 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1” (nr. 1245, 14 noiembrie 2017)

2142. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1154 din 9 octombrie 2017 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Fundurii Noi nr. 19/10, raionul Glodeni” (nr. 1246, 14 noiembrie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2143. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor radiodifuzori la capitolul respectării drepturilor copiilor (nr. 27/182, 7 noiembrie 2017)

2144. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 27/191, 7 noiembrie 2017)

2145. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „UPLINK” SRL (nr. 27/192, 7 noiembrie 2017)

2146. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 27/193, 7 noiembrie 2017)

2147. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie „DOLMAR-IMPEX” SRL (nr. 27/194, 7 noiembrie 2017)

2148. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 27/196, 7 noiembrie 2017)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

2149. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 204/4, 17 noiembrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte