RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
18.04.2014

Monitorul Oficial Nr. 92-98

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

219. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Indonezia privind abolirea regimului de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu (nr. 1100-VII, 11 aprilie 2014)

220. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Indonezia privind abolirea regimului de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu (nr. 25, 13 martie 2014)

221. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr. 1097-VII, 11 aprilie 2014)

222. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr. 26, 13 martie 2014)

223. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Polonă în domeniul asigurărilor sociale (nr. 1101-VII, 11 aprilie 2014)

224. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Polonă în domeniul asigurărilor sociale (nr. 34, 20 martie 2014)

225. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 1088-VII, 9 aprilie 2014)

226. Lege privind importul unor bunuri (nr. 37, 21 martie 2014)

227. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1098-VII, 11 aprilie 2014)

228. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 38, 27 martie 2014)

229. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 1099-VII, 11 aprilie 2014)

230. Lege privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 46, 27 martie 2014)

231. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 1096-VII, 11 aprilie 2014)

232. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 48, 27 martie 2014)

233. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1089-VII, 11 aprilie 2014)

234. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1090-VII, 11 aprilie 2014)

235. Decret privind numirea domnului Vladislav HOLBAN în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău (nr. 1091-VII, 11 aprilie 2014)

236. Decret privind numirea doamnei Elena LUPAN în funcţia de judecător la Judecătoria Călăraşi (nr. 1092-VII, 11 aprilie 2014)

237. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1093-VII, 11 aprilie 2014)

238. Decret privind numirea doamnei Alina ŢIHONSCHI în funcţia de judecător la Judecătoria Glodeni (nr. 1094-VII, 11 aprilie 2014)

239. Decret privind numirea doamnei Svetlana GHERCAVII în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi (nr. 1095-VII, 11 aprilie 2014)

240. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 664-VII din 10 iunie 2013 (nr. 1102-VII, 11 aprilie 2014)

241. Decret privind aprobarea semnării Acordului de asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (nr. 1103-VII, 11 aprilie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

12. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii alineatului (7) al articolului 88 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Sesizarea nr. 5a/2014) (nr. 7, 13 februarie 2014)

13. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din anexa nr. 2 la Titlul IV din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 (Sesizarea nr. 7a/2014) (nr. 8, 14 februarie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

15. Hotărîre privind auditul conformităţii gestionării fondurilor publice şi situaţiilor financiare ale Ministerului Tineretului şi Sportului, inclusiv ale unor instituţii subordonate pe exerciţiul bugetar 2013 (nr. 11, 18 martie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

296. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate (nr. 267, 8 aprilie 2014)

297. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului (nr. 270, 8 aprilie 2014)

298. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 271, 9 aprilie 2014)

299. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 272, 11 aprilie 2014)

300. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 273, 11 aprilie 2014)

301. Hotărîre privind acordarea unor scutiri la serviciile de stare civilă prestate contra plată (nr. 275, 16 aprilie 2014)

302. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 276, 16 aprilie 2014)

303. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator al anului 2013 (nr. 277, 16 aprilie 2014)

304. Hotărîre cu privire la emiterea monedelor comemorative (nr. 278, 16 aprilie 2014)

305. Dispoziţie (nr. 34-d, 10 aprilie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

463. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit (nr. 43, 24 martie 2014)

464. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 50, 7 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

465. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.22-2014 „Regulament privind lucrările de stabilizare a solurilor (pămînturilor) cu stabilizatori de sol pe bază de compuşi organici naturali polienzimici” (nr. 43, 7 aprilie 2014)

466. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.01.06-2014 „Cerinţe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea şi accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi” (nr. 48, 8 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

467. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 150 din 01.07.2013 (nr. 76, 7 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor

468. Ordin comun cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind specificaţiile tehnice ale mijloacelor de identificare a animalelor din Republica Moldova (nr. 74, 2 aprilie 2014; nr. 81, 2 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

469. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 459 din 15.04.2013 „Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora” (nr. 331, 11 aprilie 2014)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

470. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

471. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile admiterii spre tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la Bursa de valori (nr. 16/6, 13 martie 2014)

472. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la forma, condiţiile şi sistemul de retribuţie a salariaţilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 39/1 din 13 septembrie 2010 (nr. 21/12, 4 aprilie 2014)

Acte ale Consiliului Concurenţei

473. Decizie (nr. ASO-12, 3 aprilie 2014)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte