RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
27.10.2017

Monitorul Oficial Nr. 371-382

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

631. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 406-VIII, 18 octombrie 2017)

632. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 185, 21 septembrie 2017)

633. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 405-VIII, 18 octombrie 2017)

634. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 208, 6 octombrie 2017)

635. Hotărîre pentru modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 29/2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 210, 12 octombrie 2017)

636. Decret privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar pentru anul de studii 2017-2018 (nr. 404-VIII, 18 octombrie 2017)

637. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Republica Orientală Uruguay privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor ordinare (nr. 409-VIII, 24 octombrie 2017)

638. Decret privind aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (nr. 410-VIII, 24 octombrie 2017)

639. Decret privind numirea domnului Eugen STURZA în funcţia de ministru al apărării (nr. 411-VIII(i), 24 octombrie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

20. Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare la Autoritatea Națională de Integritate pe exercițiul bugetar 2016 (nr. 44, 22 septembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

942. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru (nr. 814, 17 octombrie 2017)

943. Hotărîre сu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 750 din 13 iunie 2016 (nr. 815, 17 octombrie 2017)

944. Hotărîre pentru aprobarea sesizării privind constatarea circumstanţelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova (nr. 838, 19 octombrie 2017)

945. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 839, 20 octombrie 2017)

946. Hotărîre cu privire la completarea Listei debitorilor de importanţă vitală pentru economie, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 29 mai 2013 (nr. 840, 20 octombrie 2017)

947. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile (nr. 841, 20 octombrie 2017)

948. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul unor clopote (nr. 842, 23 octombrie 2017)

949. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 843, 23 octombrie 2017)

950. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Anatolie MUNTEANU (nr. 845, 25 octombrie 2017)

951. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Igor ȘAROV (nr. 846, 25 octombrie 2017)

952. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iurie UȘURELU (nr. 847, 25 octombrie 2017)

953. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Iulia COSTIN (nr. 848, 25 octombrie 2017)

954. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Anatolie MUNTEANU (nr. 849, 25 octombrie 2017)

955. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Mihail CĂPĂȚÎNĂ (nr. 850, 25 octombrie 2017)

956. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Igor ȘAROV (nr. 851, 25 octombrie 2017)

957. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Boris GÎLCA (nr. 852, 25 octombrie 2017)

958. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Iurie UȘURELU (nr. 853, 25 octombrie 2017)

959. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 855, 25 octombrie 2017)

960. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind completarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor din 18 mai 2001 (nr. 856, 25 octombrie 2017)

961. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1345 din 30 noiembrie 2007 (nr. 857, 25 octombrie 2017)

962. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 12 la Hotărîrea Guvernului nr. 544 din 4 mai 2016 (nr. 858, 25 octombrie 2017)

963. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 859, 25 octombrie 2017)

964. Hotărîre cu privire la înfiinţarea Ambasadei Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite (nr. 860, 25 octombrie 2017)

965. Hotărîre cu privire la înfiinţarea Consulatului General al Republicii Moldova în oraşul Dubai, Emiratele Arabe Unite (nr. 861, 25 octombrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1910. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea numărului necesar de notari și actualizarea numărului de locuri de notar, precum și a Metodologiei de planificare și actualizare a numărului de notari stagiari (nr. 813, 11 octombrie 2017)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

1911. Ordin privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la conținutul şi modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile (nr. 71, 4 august 2017)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1912. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-187, 29 septembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1913. Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „VINUL CODRILOR” (nr. 47/2, 23 octombrie 2017)

1914. Hotărâre privind radierea Firmei de Brokeri „BROKWEST” S.A. din Registrul licențelor sau autorizațiilor pentru activitate pe piața de capital (nr. 47/3, 23 octombrie 2017)

1915. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 47/6, 23 octombrie 2017)

1916. Hotărâre privind înregistrările în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 47/7, 23 octombrie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1917. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (inițiativa legislativă nr. 74 din 22 martie 2017) (nr. 22/148, 14 septembrie 2017)

1918. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 22/149, 14 septembrie 2017)

1919. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Andrei Năstase, liderul Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, f/nr. din 29.05.2017 (nr. 23/150, 27 septembrie 2017)

1920. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor dlui Constantin Nunu, f/nr. din 29.06.2017, 05.07.2017 și 26.07.2017 (nr. 23/151, 27 septembrie 2017)

1921. Decizie cu privire la examinarea sesizării dnei Aliona Mandatii, f/nr. din 11.07.2017 (nr. 23/152, 27 septembrie 2017)

1922. Decizie cu privire la examinarea cererii dnei Claudia Iațco, f/nr. din 01.08.2017 (nr. 23/153, 27 septembrie 2017)

1923. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor parvenite din partea liderului Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Andrei Năstase, și a președintei Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, din 01.08.2017 și, respectiv, din 08.08.2017 (nr. 23/154, 27 septembrie 2017)

1924. Decizie cu privire la examinarea cererii dlui Tudor Clipa, f/nr. din 15.08.2017 (nr. 23/156, 27 septembrie 2017)

1925. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, anunțat prin Decizia CCA nr. 16/105 din 21 iulie 2017, și anunțarea Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile (nr. 23/158, 27 septembrie 2017)

1926. Decizie cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 33/192 din 5 decembrie 2016 „Cu privire la bilanțul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016”, anunțat prin Decizia CCA nr. 30/179 din 28 octombrie 2016 (nr. 23/159, 27 septembrie 2017)

1927. Decizie cu privire la anunțarea Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017 (nr. 23/160, 27 septembrie 2017)

1928. Decizie cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie eliberată „ANALITICMEDIA – GRUP” SA pentru postul de televiziune „TV8” (nr. 23/161, 27 septembrie 2017)

1929. Decizie cu privire la completarea Deciziei CCA nr. 1 din 25 ianuarie 2013 cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață (nr. 23/166, 27 septembrie 2017)

1930. Decizie cu privire la examinarea și avizarea unor acte legislative (nr. 23/167, 27 septembrie 2017)

1931. Decizie cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 20/139 din 30.08.2017 (nr. 23/168, 27 septembrie 2017)

1932. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 23/169, 27 septembrie 2017)

1933. Decizie cu privire la examinarea și avizarea unor acte legislative (nr. 24/170, 4 octombrie 2017)

1934. Decizie cu privire la examinarea și aprobarea concepțiilor generale ale serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 24/171, 4 octombrie 2017)

1935. Decizie cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie eliberată ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL pentru postul de televiziune „Jurnal TV” (nr. 24/172, 4 octombrie 2017)

1936. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată „General Media Group Corp.” SRL pentru postul de televiziune „Prime” (nr. 24/173, 4 octombrie 2017)

1937. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 24/174, 4 octombrie 2017)

1938. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile f/nr. din 2 octombrie 2017 parvenită din partea dlui Alexandru Tinică (nr. 25/176, 10 octombrie 2017)

1939. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe pentru perioada campaniei electorale la referendumul local din 19 noiembrie 2017 (nr. 26/179, 17 octombrie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1940. Extras din Hotărîrea Plenului CSM nr. 613/28 din 19 septembrie 2017.

1941. Extras din Hotărîrea Plenului CSM nr.654/29 din 3 octombrie 2017.

1942. Extras din Hotărîrea Plenului CSM nr. 678/30 din 10 octombrie 2017.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1943. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr. 24 din 6 februarie 2006 (nr. 394, 23 octombrie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1944. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la licențierea băncilor nr.23/09-01 (nr. 267, 4 octombrie 2017)

1945. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011 (nr. 269, 6 octombrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte