RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
25.08.2017

Monitorul Oficial Nr. 316-321

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

546. Lege privind birourile istoriilor de credit (nr. 122-XVI, 29 mai 2008)

547. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 342-VIII, 15 august 2017)

548. Lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 155, 20 iulie 2017)

549. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (nr. 337-VIII, 14 august 2017)

550. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (nr. 167, 20 iulie 2017)

551. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei nr.2/2016 a Comitetului mixt, constituit în temeiul Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Turcia, de înlocuire a anexei I la Acordul de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Turcia privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (nr. 345-VIII, 17 august 2017)

552. Lege pentru ratificarea Deciziei nr. 2/2016 a Comitetului mixt, constituit în temeiul Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, de înlocuire a anexei I la Acordul de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia privind definiţia noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă (nr. 170, 20 iulie 2017)

553. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova (nr. 343-VIII, 15 august 2017)

554. Lege pentru modificarea și completarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova (nr. 176, 21 iulie 2017)

555. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Pirkka TAPIOLA (nr. 338-VIII, 15 august 2017)

556. Decret privind modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 138-III din 13 iulie 2001 (nr. 341-VIII, 15 august 2017)

557. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 13-VII din 5 aprilie 2012 (nr. 346-VIII, 21 august 2017)

558. Decret privind numirea domnului Pavel VOICU în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru misiuni speciale (nr. 347-VIII, 22 august 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

757. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional judiciar (nr. 593, 24 iulie 2017)

758. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 29 din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (nr. 656, 23 august 2017)

759. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 658, 23 august 2017)

760. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Chișinău la 12 ianuarie 2017 (nr. 659, 23 august 2017)

761. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Naţional (nr. 660, 23 august 2017)

762. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 661, 23 august 2017)

763. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului adițional la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul combaterii traficului ilicit și abuzului de stupefiante, substanțe psihotrope și altor crime grave, semnat la Chișinău la 10 iulie 2003 (nr. 662, 23 august 2017)

764. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar cu privire la abolirea vizelor de scurtă şedere pentru posesorii de paşapoarte ordinare (nr. 663, 23 august 2017)

765. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 213 din 22 februarie 2002 (nr. 664, 23 august 2017)

766. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Contractului de grant pentru suportul financiar pe anii 2016-2017 în vederea participării Republicii Moldova la Programul UE Orizont 2020 (nr. 665, 23 august 2017)

767. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 666, 23 august 2017)

768. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 667, 23 august 2017)

769. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr.3 și nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.585 din 24 iulie 2017 (nr. 668, 23 august 2017)

770. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1432 din 7 noiembrie 2002 (nr. 669, 23 august 2017)

771. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente (nr. 670, 23 august 2017)

772. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 671, 23 august 2017)

773. Dispoziţie (nr. 86-d, 21 august 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1573. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de desfășurare a concursului de admitere la stagiul profesional și Regulamentului cu privire la stagiul profesional efectuat de către notarul stagiar (nr. 622, 3 august 2017)

1574. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia (nr. 631, 7 august 2017)

1575. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar, formula de calcul al mediei de concurs, precum și modul de contestare a rezultatelor concursului (nr. 634, 8 august 2017)

1576. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi procedura de selectare a membrilor Comisiei de licenţiere a activităţii notariale (nr. 641, 11 august 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1577. Ordin cu privire la aprobarea criteriilor de evaluare a dosarelor de subvenţionare (nr. 130, 18 iulie 2017)

1578. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM B.01.02:2016 „Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului” (nr. 43, 24 martie 2017)

1579. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.18:2017 „Reguli de protecție a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor” (nr. 78, 14 iulie 2017)

1580. Ordin cu privire la aprobarea Catalogului documentelor normative în construcții 2017, ediția II (nr. 81, 21 iulie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1581. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei termice (nr. 23/2017, 26 ianuarie 2017)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1582. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-147, 31 iulie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1583. Hotărâre referitor la executarea unor acte judecătorești (nr. 35/3, 11 august 2017)

1584. Hotărâre referitor la prescrierea executării de către unele companii fiduciare a hotărârilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 35/7, 11 august 2017)

1585. Hotărâre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „SUPERCREDIT” (nr. 35/8, 11 august 2017)

1586. Hotărâre referitor la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INSURANCE GROUP AND PARTNERS” S.R.L. (nr. 35/12, 11 august 2017)

1587. Hotărâre privind reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 35/13, 11 august 2017)

1588. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 35/14, 11 august 2017)

1589. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul „AUTO-SIGURANTA” S.A. (nr. 36/1, 18 august 2017)

1590. Hotărâre cu privire la prescrierea Întreprinderii cu Capital Străin Broker de Asigurare„INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS”S.R.L. (nr. 36/2, 18 august 2017)

1591. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 36/3, 18 august 2017)

1592. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări„ACORD GRUP” S.A. (nr. 36/4, 18 august 2017)

1593. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 36/5, 18 august 2017)

1594. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acțiuni „MOLDASIG” (nr. 36/6, 18 august 2017)

1595. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 36/7, 18 august 2017)

1596. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare - Reasigurare „PRACTIC - ASIG” S.R.L. (nr. 36/8, 18 august 2017)

1597. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „FABRICA DE UNT DIN FLOREȘTI” (nr. 36/9, 18 august 2017)

1598. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/10, 18 august 2017)

1599. Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării societății pe acțiuni (nr. 36/11, 18 august 2017)

1600. Hotărâre referitor la neprezentarea rapoartelor specializate (nr. 36/12, 18 august 2017)

1601. Hotărâre privind abrogarea unui act departamental (nr. 36/15, 18 august 2017)

1602. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/17, 18 august 2017)

1603. Ordonanță privind inițierea controlului tematic privind respectarea de către asigurători a legislației privind achitarea retribuțiilor intermediarilor în asigurări și a propriilor reglementări aferente cheltuielilor de achiziție (nr. 35/15-O, 11 august 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1604. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de participare a partidelor politice şi altor organizaţii social-politice la campania electorală pentru referendumul republican (nr. 1025, 18 iulie 2017)

1605. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului republican consultativ din data de 24 septembrie 2017 (nr. 1026, 18 iulie 2017)

1606. Hotărîre cu privire la Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la referendumul republican consultativ din data de 24 septembrie 2017 (nr. 1027, 18 iulie 2017)

1607. Hotărîre cu privire la rapoartele privind fluxul mijloacelor bănești aferente activității Grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului local de revocare din funcție a Primarului General al municipiului Chișinău (nr. 1028, 18 iulie 2017)

1608. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Sărăteni, raionul Leova (nr. 1029, 18 iulie 2017)

1609. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Condrița, municipiul Chișinău (nr. 1030, 18 iulie 2017)

1610. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Abaclia, raionul Basarabeasca (nr. 1031, 18 iulie 2017)

1611. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul (nr. 1032, 18 iulie 2017)

1612. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Cantemir, raionul Cantemir (nr. 1033, 18 iulie 2017)

1613. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Plopi, raionul Cantemir (nr. 1034, 18 iulie 2017)

1614. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Stoianovca, raionul Cantemir (nr. 1035, 18 iulie 2017)

1615. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hirova, raionul Călărași (nr. 1036, 18 iulie 2017)

1616. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 1037, 18 iulie 2017)

1617. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mîndîc, raionul Drochia (nr. 1038, 18 iulie 2017)

1618. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dubăsari (nr. 1039, 18 iulie 2017)

1619. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Taxobeni, raionul Fălești (nr. 1040, 18 iulie 2017)

1620. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mateuți, raionul Rezina (nr. 1041, 18 iulie 2017)

1621. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zubrești, raionul Strășeni (nr. 1042, 18 iulie 2017)

1622. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șestaci, raionul Șoldănești (nr. 1043, 18 iulie 2017)

1623. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 1044, 18 iulie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1624. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului de programe al postului de televiziune „Ren Moldova” (nr. 17/115, 21 iulie 2017)

1625. Decizie cu privire la mediatizarea unor spoturi sociale (nr. 18/121, 3 august 2017)

1626. Decizie cu privire la examinarea cererilor de cesiune a unor licențe de emisie (nr. 18/122, 3 august 2017)

1627. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 18/124, 3 august 2017)

1628. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 18/125, 3 august 2017)

1629. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile SC „TV SAT” SRL (nr. 18/126, 3 august 2017)

1630. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 18/127, 3 august 2017)

1631. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 19/131, 18 august 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1632. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari - 1 post) (nr. 560/25, 8 august 2017)

1633. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 530/24 din 1 august 2017.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1634. Ordin cu privire la completarea pct. 7 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379 din 15 martie 2017 (nr. 260, 11 august 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte