RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
14.07.2017

Monitorul Oficial Nr. 244-251

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

386. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 269-VIII, 12 iulie 2017)

387. Lege pentru completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 97, 7 iulie 2017)

388. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la dispozitivele medicale (nr. 256-VIII, 4 iulie 2017)

389. Lege cu privire la dispozitivele medicale (nr. 102, 9 iunie 2017)

390. Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 259-VIII, 6 iulie 2017)

391. Lege privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 109, 9 iunie 2017)

392. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 267-VIII, 10 iulie 2017)

393. Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 118, 23 iunie 2017)

394. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea unor acte legislative (nr. 268-VIII, 10 iulie 2017)

395. Lege privind completarea unor acte legislative (nr. 121, 23 iunie 2017)

396. Hotărîre pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 115, 22 iunie 2017)

397. Hotărîre pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 29/2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 116, 22 iunie 2017)

398. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 40/2016 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 117, 22 iunie 2017)

399. Decret privind modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2548-VII din 22 decembrie 2016 (nr. 255-VIII, 4 iulie 2017)

400. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Ulrike KNOTZ (nr. 257-VIII, 5 iulie 2017)

401. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în octombrie 2017-ianuarie 2018 (nr. 258-VIII, 5 iulie 2017)

402. Decret pentru aprobarea semnării Comunicatului Comun privind stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Camerun (nr. 260-VIII, 6 iulie 2017)

403. Decret privind modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 65-VIII din 24 februarie 2017 (nr. 261-VIII, 10 iulie 2017)

404. Decret privind numirea domnului Aureliu CIOCOI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 262-VIII, 10 iulie 2017)

405. Decret privind numirea domnului Emil DRUC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză (nr. 263-VIII, 10 iulie 2017)

406. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 264-VIII, 10 iulie 2017)

407. Decret privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 265-VIII, 10 iulie 2017)

408. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 266-VIII, 10 iulie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

77. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare (interdicția eliberării documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere) (sesizarea nr. 20g/2017) (nr. 17, 10 mai 2017)

78. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 7 alin. (17) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, precum şi a pct. 89 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (recalcularea indemnizaţiilor de asigurări sociale) (sesizarea nr. 39g/2017) (nr. 20, 6 iunie 2017)

79. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 9g/2017 și nr. 9g-1/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 231 și 232 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (contravenţii vamale) (nr. 6, 19 ianuarie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

615. Hotărîre pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (nr. 506, 5 iulie 2017)

616. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 522, 6 iulie 2017)

617. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 523, 7 iulie 2017)

618. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor (nr. 524, 7 iulie 2017)

619. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 9 din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (nr. 525, 7 iulie 2017)

620. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la tichetele de masă (nr. 526, 7 iulie 2017)

621. Hotărîre cu privire la acordarea împuternicirilor pentru negocierea și semnarea unor contracte (nr. 527, 7 iulie 2017)

622. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru denunțarea Constituției Organizației Internaționale pentru Apărarea Civilă, aprobată la Monaco la 17 octombrie 1966 (nr. 528, 7 iulie 2017)

623. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 529, 7 iulie 2017)

624. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate, semnat la Bruxelles la 31 martie 2017 (nr. 530, 10 iulie 2017)

625. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (nr. 531, 10 iulie 2017)

626. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea şi funcţionarea Organului de lucru care va coordona acţiunile părţilor la Acordul privind crearea zonei de comerţ liber între statele membre GUUAM din 20 iulie 2002, semnat la Kiev la 27 martie 2017 (nr. 532, 10 iulie 2017)

627. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 534, 10 iulie 2017)

628. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Comunicatului Comun privind stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Saint Kitts şi Nevis (nr. 535, 10 iulie 2017)

629. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (nr. 536, 10 iulie 2017)

630. Hotărîre pr ivind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului I, întocmit prin schimb de scrisori, la Memorandumul de înțelegere dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la Programul „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”, semnat la Chişinău la 17 mai 2016 (nr. 537, 10 iulie 2017)

631. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului, încheiat prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul „Măsuri de consolidare a încrederii” (PNA 2013), semnat la 26 martie 2014 (nr. 538, 10 iulie 2017)

632. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 539, 10 iulie 2017)

633. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 546, 11 iulie 2017)

634. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 161 din 15 februarie 2008 (nr. 549, 11 iulie 2017)

635. Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al ofiţerului de protecţie al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 550, 11 iulie 2017)

636. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului circulației rutiere (nr. 551, 12 iulie 2017)

637. Hotărîre cu privire la instituirea centrelor de integrare pentru străini (nr. 553, 12 iulie 2017)

638. Dispoziţie (nr. 69-d, 10 iulie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1244. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 88, 8 iunie 2017)

1245. Ordin privind aprobarea formularului CET15 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia (nr. 102, 3 iulie 2017)

1246. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2017 (nr. 104, 4 iulie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

1247. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat (nr. 103/56, 3 iulie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1248. Ordin cu privire la aprobarea formei declarației de fondare a biroului individual și a biroului asociat de expertiză judiciară (nr. 513, 3 iulie 2017)

1249. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al probaţiunii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului raional consultativ al probaţiunii (nr. 529, 7 iulie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1250. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene privind Siria, Myanmar şi Congo (nr. 810-S/07, 28 iunie 2017)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1251. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM M.01.03:2016 „Eficiența Energetică a clădirilor social-culturale. Performanța energetică a clădirilor. Terminologie” (nr. 162, 26 decembrie 2016)

1252. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM G.02.01:2017 „Instalații electrice, de automatizare, semnalizare și telecomunicații. Rețele (sisteme) de comunicații electronice, instalații de automatizare și semnalizare pentru clădiri și construcții. Prevederi de bază pentru proiectare și montare” (nr. 69, 3 iulie 2017)

1253. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții CP C.01.09:2017 „Construcții plane deschise pentru cultură fizică și sport” (nr. 70, 3 iulie 2017)

1254. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM C.04.02:2017 „Exigențe funcționale. Iluminatul natural și artificial” (nr. 71, 3 iulie 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1255. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministerului nr. 26 din 8 februarie 2013 (nr. 118, 29 iunie 2017)

1256. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului despre organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al instituției publice din sfera științei și inovării față de care ministerul exercită calitatea de fondator (nr. 120, 5 iulie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1257. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea activităţilor de farmacovigilenţă (nr. 358, 12 mai 2017)

1258. Ordin cu privire la aprobarea Algoritmului de diferenţiere a competenţelor profesionale în domeniul cosmeticii, dermatocosmetologiei, chirurgiei plastice, estetice şi microchirurgiei reconstructive (nr. 478, 15 iunie 2017)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1259. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

1260. Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului privind atestarea registratorilor (nr. 51, 20 mai 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1261. Hotărâre privind retragerea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST INSURANCE” S.R.L. (nr. 27/7, 30 iunie 2017)

1262. Hotărâre privind reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 27/8, 30 iunie 2017)

1263. Hotărâre privind reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 27/9, 30 iunie 2017)

1264. Hotărâre privind reperfectarea licenţei Societății de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 27/10, 30 iunie 2017)

1265. Hotărâre privind reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 27/11, 30 iunie 2017)

1266. Hotărâre privind rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CIRCULAR-FIN” (nr. 27/14, 30 iunie 2017)

1267. Hotărâre privind retragerea licenţelor unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 27/16, 30 iunie 2017)

1268. Hotărâre privind reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „OXENTEA” (nr. 27/17, 30 iunie 2017)

1269. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 28/2, 7 iulie 2017)

1270. Hotărâre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare „BROKER EXPERT” S.R.L. (nr. 28/5, 7 iulie 2017)

1271. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AXA BROKER” S.R.L. (nr. 28/6, 7 iulie 2017)

1272. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 28/7, 7 iulie 2017)

1273. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 28/8, 7 iulie 2017)

1274. Hotărâre privind reperfectarea licenţei Societăţii pe Acțiuni „MOLDASIG” (nr. 28/9, 7 iulie 2017)

1275. Ordonanţă privind abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.37/15-O din 22.07.2016 (nr. 27/5-O, 30 iunie 2017)

1276. Ordonanţă cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor organizații de microfinanțare (nr. 28/3-O, 7 iulie 2017)

1277. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „RĂDOAIA” (nr. 28/4-O, 7 iulie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1278. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului Hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2017-2021 (nr. 13/89, 30 iunie 2017)

1279. Decizie cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura de organizare a concursului pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului de Observatori al instituției publice a audiovizualului, aprobat prin Decizia CCA nr. 10 din 12.02.2008 (nr. 14/92, 4 iulie 2017)

1280. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Andrian Moroi f/nr. din 26.02.2017 (nr. 15/99, 4 iulie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1281. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Edineț (sediul Ocnița) (nr. 441/20, 27 iunie 2017)

1282. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte și judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 464/21, 4 iulie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1283. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 13 din 4 aprilie 2017 (nr. 199, 3 iulie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1284. Hotărâre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 165, 28 iunie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte