RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
21.04.2017

Monitorul Oficial Nr. 128-132

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

207. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 68/2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 64, 6 aprilie 2017)

208. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului raionului Orhei (nr. 133-VIII, 12 aprilie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

52. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 157g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 63 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (prelungirea termenului de menţinere în calitate de bănuit) (nr. 9, 19 ianuarie 2017)

53. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 129g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 12 și 13 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (alocația socială de stat pentru persoane vârstnice) (nr. 24, 10 martie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

307. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului material unic pentru însănătoşire persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, persoanelor cu dizabilităţi a căror dizabilitate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, precum şi a ajutorului material unic pentru întremarea colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care au devenit persoane cu dizabilităţi (nr. 1474, 30 decembrie 2016)

308. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (nr. 228, 13 aprilie 2017)

309. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind importul şi tranzitul păsărilor de curte şi produselor de pasăre, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară (nr. 229, 13 aprilie 2017)

310. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 230, 14 aprilie 2017)

311. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei oficiale a Republicii Moldova pentru prezentarea Raportului periodic (al X-lea şi al XI-lea) al Republicii Moldova asupra implementării Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială în cadrul sesiunii a 92-a a Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale al Organizaţiei Naţiunilor Unite (or. Geneva, Confederaţia Elveţiană, 26-27 aprilie 2017) (nr. 231, 14 aprilie 2017)

312. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.11 din 19 ianuarie 2010 (nr. 233, 18 aprilie 2017)

313. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea accizelor (nr. 234, 18 aprilie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

819. Ordin cu privire la suspendarea activităţii notarului Chirinciuc Galina (nr. 245, 10 aprilie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

820. Decizie cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme avînd în vedere situaţia din Ucraina (nr. 340-S-02, 7 aprilie 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

821. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei privind stabilirea preţurilor de referinţă (nr. 59, 6 aprilie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

822. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 960 din 1 octombrie 2012 (nr. 265, 31 martie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

823. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 114/2017, 23 martie 2017)

824. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 115/2017, 23 martie 2017)

825. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 116/2017, 23 martie 2017)

826. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 117/2017, 23 martie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

827. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 16/1, 14 aprilie 2017)

828. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 16/2, 14 aprilie 2017)

829. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr.16/3, 14 aprilie 2017)

Acte ale Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio a Republicii Moldova

830. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (nr. 4, 9 martie 2017)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

831. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului Asociației Obşteşti „Uniunea Veteranilor şi Invalizilor Muncii din Republica Moldova” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 2-V.01, 15 martie 2017)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

832. Ordin cu privire la aprobarea formularului citaţiei la examinarea contestaţiei (nr. 21, 7 aprilie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte