RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
11.10.2016

Monitorul Oficial Nr. 353-354

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

79. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 93a/2016 privind controlul constituționalității art. 26 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice și art. 38 alin. (3) lit. c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (finanțarea partidelor politice) (nr. 61, 6 septembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1202. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază (nr. 1110, 6 octombrie 2016)

1203. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova şi Agenţia Naţională pentru Societatea Informaţională a Republicii Coreea privind menținerea Centrului moldo-coreean de informare şi acces (nr. 1111, 6 octombrie 2016)

1204. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ţinere a Registrului ajutoarelor de stat (nr. 1112, 6 octombrie 2016)

1205. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional de imunizări pentru anii 2016-2020 (nr. 1113, 6 octombrie 2016)

1206. Hotărîre cu privire la unele măsuri de prevenire a introducerii pestei porcine africane (nr. 1115, 7 octombrie 2016)

1207. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase (nr. 1116, 7 octombrie 2016)

1208. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2016 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2016-ianuarie 2017 (nr. 1123, 10 octombrie 2016)

1209. Hotărîre cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu cu domnul Veaceslav UNTILĂ (nr. 1126, 10 octombrie 2016)

1210. Hotărîre cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (nr. 1128, 10 octombrie 2016)