RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
29.11.2013

Monitorul Oficial Nr. 276-280

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

755. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2012 (nr. 872-VII, 20 noiembrie 2013)

756. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2012 (nr. 246, 24 octombrie 2013)

757. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (nr. 873-VII, 20 noiembrie 2013)

758. Lege pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (nr. 247, 24 octombrie 2013)

759. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție (nr. 877-VII, 21 noiembrie 2013)

760. Lege pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție (nr. 252, 25 octombrie 2013)

761. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 874-VII, 20 noiembrie 2013)

762. Lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 255, 1 noiembrie 2013)

763. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 186 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 875-VII, 20 noiembrie 2013)

764. Lege pentru modificarea articolului 186 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 264, 1 noiembrie 2013)

765. Hotărîre cu privire la declararea anului 2014 Anul Dumitru Matcovschi (nr. 272, 7 noiembrie 2013)

766. Hotărîre privind Declarația Parlamentului Republicii Moldova în susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova (nr. 274, 14 noiembrie 2013)

767. Hotărîre privind aprobarea numărului-limită de unități de personal și a schemei de încadrare a Consiliului Concurenței (nr. 278, 21 noiembrie 2013)

768. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 283, 21 noiembrie 2013)

769. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a unei comisii permanente a Parlamentului (nr. 284, 21 noiembrie 2013)

770. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Dumitru DIACOV (nr. 876-VII, 21 noiembrie 2013)

771. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 878-VII, 21 noiembrie 2013)

772. Decret privind numirea domnului Victor ȚĂRNĂ în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 879-VII, 22 noiembrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

43. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi referitoare la imunitatea judecătorului (Sesizarea nr. 32a/2012) (nr. 22, 5 septembrie 2013)

44. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi referitoare la examinarea petițiilor anonime (Sesizarea nr. 14a/2013) (nr. 25, 17 septembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1035. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 nr. 251 din 8 noiembrie 2012 (nr. 920, 19 noiembrie 2013)

1036. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 42-XVI din 6 martie 2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane (nr. 930, 20 noiembrie 2013)

1037. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane (nr. 931, 20 noiembrie 2013)

1038. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane (nr. 932, 20 noiembrie 2013)

1039. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea limitei numărului de unități de personal și a schemei de încadrare a Consiliului Concurenței (nr. 933, 21 noiembrie 2013)

1040. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 8 noiembrie 2012 (nr. 934, 22 noiembrie 2013)

1041. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 935, 22 noiembrie 2013)

1042. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperare în domeniul dezvoltării, semnat la București la 28 august 2013 (nr. 937, 22 noiembrie 2013)

1043. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor plăci de marmură (nr. 938, 22 noiembrie 2013)

1044. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor table din cupru în coală și a unor rulouri din cupru (nr. 939, 22 noiembrie 2013)

1045. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor unități de transport (nr. 940, 22 noiembrie 2013)

1046. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor bunuri materiale (nr. 941, 22 noiembrie 2013)

1047. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul Observatorului Astronomic cu control computerizat la distanță a cupolei în complet cu telescopul tip Celestron C14 Edge HD și montura CGE-PRO (nr. 942, 22 noiembrie 2013)

1048. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita de lucru a domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la instituțiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 14-16 noiembrie 2013) (nr. 943, 22 noiembrie 2013)

1049. Hotărîre cu privire la deschiderea Consulatului General al Republicii Moldova în orașul Milano, Republica Italiană (nr. 944, 22 noiembrie 2013)

1050. Hotărîre cu privire la deschiderea Consulatului Republicii Moldova în orașul Padova, Republica Italiană (nr. 945, 22 noiembrie 2013)

1051. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 946, 22 noiembrie 2013)

1052. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 947, 22 noiembrie 2013)

1053. Hotărîre privind rechemarea din funcție a domnului Alexandru CODREANU (nr. 954, 27 noiembrie 2013)

1054. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Nicolae BUZU (nr. 955, 27 noiembrie 2013)

1055. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Radu BEZNIUC (nr. 956, 27 noiembrie 2013)

1056. Dispoziție (nr. 123-d, 25 noiembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1738. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 193, 19 noiembrie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1739. Ordin cu privire la modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 160, 15 noiembrie 2013)

1740. Ordin cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public (nr. 161, 21 noiembrie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1741. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc Buzadji Liudmila (nr. 492, 18 noiembrie 2013)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

1742. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 1173-T-3, 11 noiembrie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1743. Ordin cu privire la rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 226, 19 noiembrie 2013)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1744. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor curse regulate de călători (nr. 245, 15 noiembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1745. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind regularizarea de către unele companii de asigurare a dosarelor de daune instrumentate în baza certificatelor internaționale de asigurare Carte Verde emise de Birourile naționale de motoare din străinătate (nr. 54/1, 8 noiembrie 2013)

1746. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni CENTRUL 3/TRIPLU (nr. 55/5, 14 noiembrie 2013)

1747. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. RURAL CREDIT (nr. 55/6, 14 noiembrie 2013)

1748. Hotărîre cu privire la prescrierea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule de a respecta prevederile legislației (nr. 56/2, 25 noiembrie 2013)

1749. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 49/5-O din 18.10.2013 (nr. 55/8-O, 14 noiembrie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1750. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 830/36, 19 noiembrie 2013)

1751. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău (nr. 831/36, 19 noiembrie 2013)

1752. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 796/34 din 5 noiembrie 2013 privind aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii și procedura de evaluare a performanțelor judecătorilor.

Acte ale Consiliului Concurenței

1753. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru cercetare, dezvoltare și inovare (nr. 8, 30 august 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1754. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la funcționarea pieței monetare interbancare în moneda națională (nr. 222, 21 noiembrie 2013)

1755. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative și a unei bancnote comemorative (nr. 223, 21 noiembrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte