RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
08.11.2013

Monitorul Oficial Nr. 252-257

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

700. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (nr. 842-VII, 31 octombrie 2013)

701. Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (nr. 217, 26 septembrie 2013)

702. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor subdiviziunilor antiteroriste în instituțiile de învățămînt ale organelor competente ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 843-VII, 31 octombrie 2013)

703. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor subdiviziunilor antiteroriste în instituțiile de învățămînt ale organelor competente ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 218, 26 septembrie 2013)

704. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 845-VII, 31 octombrie 2013)

705. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 232, 11 octombrie 2013)

706. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Codului contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 844-VII, 31 octombrie 2013)

707. Lege privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 233, 11 octombrie 2013)

708. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 253, 31 octombrie 2013)

709. Hotărîre cu privire la participarea Republicii Moldova la operațiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo (nr. 268, 1 noiembrie 2013)

710. Decret pentru aprobarea semnării Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelență în Finanțe (CEF) (nr. 846-VII, 31 octombrie 2013)

711. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Felicia ROTARU (nr. 847-VII, 4 noiembrie 2013)

712. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (nr. 848-VII, 4 noiembrie 2013)

713. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 664-VII din 10 iunie 2013 (nr. 849-VII, 5 noiembrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

38. Hotărâre pentru controlul constituționalității prevederilor articolului 11 alin. (4) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și articolelor 21 alin. (3) și 23 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (Sesizarea nr. 26a/2013) (nr. 31, 1 octombrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

963. Hotărîre cu privire la Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale Moldova Digitală 2020 (nr. 857, 31 octombrie 2013)

964. Hotărîre cu privire la construcția unei grădinițe de copii (nr. 858, 1 noiembrie 2013)

965. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 859, 1 noiembrie 2013)

966. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 860, 1 noiembrie 2013)

967. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea simbolurilor naționale asociate indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și specialităților tradiționale garantate (nr. 861, 1 noiembrie 2013)

968. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 862, 1 noiembrie 2013)

969. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 863, 1 noiembrie 2013)

970. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind accesul publicului la informația de mediu (nr. 864, 1 noiembrie 2013)

971. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 20 august 2003 (nr. 865, 1 noiembrie 2013)

972. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de elaborare și de revizuire a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic (nr. 866, 1 noiembrie 2013)

973. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-tip privind modul de constituire și de funcționare a comitetului districtului bazinului hidrografic (nr. 867, 1 noiembrie 2013)

974. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 868, 1 noiembrie 2013)

975. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 869, 1 noiembrie 2013)

976. Hotărîre pentru modificarea punctului 5 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 124 din 15 februarie 2013 (nr. 870, 1 noiembrie 2013)

977. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 871, 1 noiembrie 2013)

978. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentantul Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 872, 1 noiembrie 2013)

979. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (nr. 873, 6 noiembrie 2013)

980. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul protecției și repatrierii victimelor traficului de ființe umane (adulți și copii), copiilor neînsoțiți și migranților aflați în dificultate (nr. 874, 6 noiembrie 2013)

981. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere privind cooperarea dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Letonia (nr. 875, 6 noiembrie 2013)

982. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (nr. 876, 6 noiembrie 2013)

983. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului privind cooperarea economică și tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze (nr. 877, 6 noiembrie 2013)

984. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 21 decembrie 2009 (nr. 878, 6 noiembrie 2013)

985. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursat în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 (nr. 879, 6 noiembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1664. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 6 din 22.01.2009 (nr. 182, 28 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1665. Ordin cu privire la modificarea punctului 3 din Instrucțiunea privind modul de completare a actului de achiziție a mărfurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 130 din 30 septembrie 2010 (nr. 143, 15 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

1666. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr.1110-T-2, 28 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1667. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 1081, 4 octombrie 2013)

1668. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1081 din 04.10.2013 Cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 1138, 11 octombrie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1669. Decizie cu privire la examinarea cererii colective a mai mulți radiodifuzori privind anularea Deciziei nr. 185 din 28 decembrie 2012 (nr. 23, 4 martie 2013)

1670. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor AO Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 26, 4 martie 2013)

1671. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 146, 12 septembrie 2013)

1672. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării procentajului de muzică autohtonă, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12 aprilie 2007, și a condițiilor de plasare a publicității, conform prevederilor legislației în vigoare, de către posturile de radio MICUL SAMARITEAN, Radio ZUM, Retro FM, Radio Stil/Стильное Радио, Radio Sport, Univers FM, Maestro FM, Radio Poli Disc Русское Радио, Muz FM, Vocea Basarabiei, Radio 911, Radio Moldova, AQUARELLE FM, Noroc și RADIO PLAI (nr. 150, 26 septembrie 2013)

1673. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrilor CCA și a sesizării Consiliului de Presă (nr. 151, 26 septembrie 2013)

1674. Decizie cu privire la retragerea autorizației de retransmisie eliberată REALVIT - TV S.R.L. pentru studioul TV prin cablu REALVIT - TV din or. Vadul lui Vodă și s. Coșernița, r-nul Criuleni (nr. 152, 26 septembrie 2013)

1675. Decizie cu privire la solicitarea întreprinderii Tivirain S.R.L. (nr. 153, 26 septembrie 2013)

1676. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru achiziționarea Arhivei electronice a Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 154, 26 septembrie 2013)

1677. Decizie cu privire la nerespectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 125 din 04.12.2007 (nr. 155, 26 septembrie 2013)

1678. Decizie cu privire la examinarea cererilor prealabile ale S.R.L. Pajura Albă, S.R.L. Radio TOP și S.R.L. Emico (nr. 156, 26 septembrie 2013)

1679. Decizie cu privire la executarea Deciziei Curții Supreme de Justiție (nr. 157, 26 septembrie 2013)

1680. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 136 din 12.09.2013 ca urmare a solicitării GURINELMEDIA S.R.L. (nr. 158, 26 septembrie 2013)

1681. Decizie cu privire la nevalorificarea frecvențelor radio și a canalului TV (nr. 159, 26 septembrie 2013)

1682. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV, anunțat prin Decizia CCA nr. 126 din 26 iulie 2013 (nr. 160, 26 septembrie 2013)

1683. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării procentajului de muzică autohtonă, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12 aprilie 2007, și a condițiilor de plasare a publicității, conform prevederilor legislației în vigoare, de către posturile de radio Radio Sport, Univers FM și Radio Poli Disc Русское Радио (nr. 161, 11 octombrie 2013)

1684. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 162, 11 octombrie 2013)

1685. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la licențele de emisie (nr. 163, 11 octombrie 2013)

1686. Decizie cu privire la examinarea sesizării О.C.S. Jurnal de Chișinău Plus S.R.L. (nr. 164, 11 octombrie 2013)

Acte ale Consiliului Concurenței

1687. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul acordat întreprinderilor mici și mijlocii (nr. 10, 30 august 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1688. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 212, 31 octombrie 2013)

1689. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 213, 31 octombrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte