RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
20.09.2013

Monitorul Oficial Nr. 206-211

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

632. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnilor Ilie BOTNARI și Dumitru STOICA (nr. 795-VII, 12 septembrie 2013)

633. Decret privind numirea domnului Iulian GRIGORIȚĂ în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe și integrării europene (nr. 796-VII, 13 septembrie 2013)

634. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Hotărîrii Consiliului șefilor de stat al Comunității Statelor Independente privind Programul de cooperare al statelor membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu circuitul ilegal al substanțelor narcotice, psihotrope și al precursorilor lor și contracararea narcomaniei pentru anii 2014-2018 și aprobarea semnării acestuia (nr. 797-VII, 13 septembrie 2013)

635. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnului Gavril GRONIC (nr. 798-VII, 16 septembrie 2013)

636. Decret cu privire la aprobarea semnării Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea Organului de Lucru care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele membre ale GUUAM (nr. 799-VII, 16 septembrie 2013)

637. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 800-VII, 18 septembrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

31. Decizie pentru sistarea procesului privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi cuprinse în articolul 64 alin. (2) pct. 5) din Codul de procedură penală, în redacția Legii nr. 66 din 5 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (Sesizarea nr. 3g/2013) (nr. 8, 25 iulie 2013)

32. Decizie de respingere a sesizării nr. 23a/2013 privind controlul constituționalității Hotârîrilor Guvernului din 16 mai 2013 nr. 293 cu privire la numirea în funcție a domnului Ion GOLOVATОI și nr. 294 cu privire la numirea în funcție a domnului Veaceslav CEBAN (nr. 9, 25 iulie 2013)

33. Decizie de respingere a sesizării nr. 30a/2013 pentru controlul constituționalității prevederilor Legii nr. 546-XV din 19 decembrie 2003 privind aprobarea concepției politicii naționale a Republicii Moldova (nr. 10, 25 iulie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

39. Hotărîre cu privire la Rapoartele de audit al regularității utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și gestionării patrimoniului public de către Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Republican și Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei și Copilului în exercițiul bugetar 2012 (nr. 48, 26 iulie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

818. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei pentru anul 2013 (nr. 714, 12 septembrie 2013)

819. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de șef de subdiviziune teritorială a Centrului Național Anticorupție (nr. 716, 16 septembrie 2013)

820. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Avocatul poporului (nr. 717, 16 septembrie 2013)

821. Hotărîre cu privire la Oficiul Național al Viei și Vinului (nr. 725, 16 septembrie 2013)

822. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Viei și Vinului (nr. 726, 16 septembrie 2013)

823. Hotărîre cu privire la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică (nr. 732, 16 septembrie 2013)

824. Hotărîre cu privire la încheierea unui contract și alocarea mijloacelor financiare (nr. 737, 18 septembrie 2013)

825. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita oficială a domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, în Republica Polonă (9 septembrie 2013) (nr. 738, 18 septembrie 2013)

826. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Igor ȘAROV (nr. 740, 18 septembrie 2013)

827. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a domnului Gheorghe POSTICĂ (nr. 741, 18 septembrie 2013)

828. Hotărîre privind rechemarea din funcție a domnului Igor MUNTEANU (nr. 742, 18 septembrie 2013)

829. Hotărîre privind rechemarea din funcție a domnului Mihai GRIBINCEA (nr. 743, 18 septembrie 2013)

830. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Stela STОNGACI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană (nr. 744, 18 septembrie 2013)

831. Hotărîre cu privire la numirea domnului Emilian BRENICI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos (nr. 745, 18 septembrie 2013)

832. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Ala BELEAVSCHI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada (nr. 746, 18 septembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1430. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public (nr. 105, 15 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, Biroului Național de Statistică, Academiei de Științe a Moldovei și ale Institutului Național de Cercetări Economice

1431. Ordin comun despre aprobarea Ghidului metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existență (nr. 147, 6 septembrie 2013, nr. 81, 9 septembrie 2013, nr. 1841, 6 septembrie 2013 și nr. 01/9-287, 6 septembrie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1432. Hotărîre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licențelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvențe de 1900-1980 / 2110-2170 MHz, 1900-1920 MHz și 2010-2025 MHz, în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare de generația a treia (3G) (nr. 50, 12 septembrie 2013)

1433. Hotărîre privind instituirea Comisiei de eliberare a licențelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvențe de 1900-1980 / 2110-2170 MHz, 1900-1920 MHz și 2010-2025 MHz, în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare de generația a treia (3G) (nr. 52, 12 septembrie 2013)

1434. Hotărîre pentru aprobarea Anunțului publicitar despre organizarea și desfășurarea concursului de eliberare a licențelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvențe de 1900-1980 / 2110-2170 MHz, 1900-1920 MHz și 2010-2025 MHz, în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare de generația a treia (3G) (nr. 53, 12 septembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1435. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni FINCOM (nr. 44/1, 13 septembrie 2013)

1436. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Combinatul materialelor de construcție din or. Cahul (nr. 44/2, 13 septembrie 2013)

1437. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut GOTEȘTI (nr. 44/5, 13 septembrie 2013)

1438. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 44/7, 13 septembrie 2013)

1439. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 44/8, 13 septembrie 2013)

Acte ale Consiliului Concurenței

1440. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurențiale (nr. 13, 30 august 2013)

1441. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea poziției dominante pe piață și evaluarea abuzului de poziție dominantă (nr. 16, 30 august 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

1442. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 619/26 din 20 august 2013.

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte