RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
07.06.2013

Monitorul Oficial Nr. 122-124

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

382. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor (nr. 652-VII, 29 mai 2013)

383. Lege cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor (nr. 50, 28 martie 2013

384. Hotărîre privind formarea Comisiei pentru alegerea prin vot secret a Președintelui Parlamentului (nr. 121, 30 mai 2013)

385. Hotărîre privind aprobarea proceselor-verbale nr. 1 și nr. 2 ale ședinței Comisiei pentru alegerea prin vot secret a Președintelui Parlamentului (nr. 122, 30 mai 2013)

386. Hotărîre pentru aprobarea procesului-verbal nr. 3 al Comisiei pentru alegerea prin vot secret a Președintelui Parlamentului (nr. 123, 30 mai 2013)

387. Hotărîre pentru alegerea Președintelui Parlamentului (nr. 124, 30 mai 2013)

388. Hotărîre pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate și întregii liste a Guvernului (nr. 125, 30 mai 2013)

389. Hotărîre pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 126, 30 mai 2013)

390. Hotărîre pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 127, 30 mai 2013)

391. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 128, 30 mai 2013)

392. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ion HĂBĂȘESCU (nr. 653-VII, 29 mai 2013)

393. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 654-VII, 29 mai 2013)

394. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Alexandru RUSU (nr. 655-VII, 30 mai 2013)

395. Decret privind numirea Guvernului (nr. 656-VII, 31 mai 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

13. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, în redacția Legilor nr. 107 și nr. 110 din 3 mai 2013, și a Decretelor Președintelui Republicii Moldova nr. 634-VII și nr. 635-VII din 16 mai 2013 și a Hotărîrii Guvernului nr. 364 din 16 mai 2013 (Sesizarea nr. 16a/2013) (nr. 7, 18 mai 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

17. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanței privind impactul financiar rezultat din politica tarifară a S.A. Moldtelecom (nr. 19, 15 aprilie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

385. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-pilot de dezvoltare regională, Planul Național de Acțiuni 2012, semnat la Chișinău la 26 februarie 2013 (nr. 315, 30 mai 2013)

386. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 (nr. 316, 30 mai 2013)

387. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri și transmiterea unor bunuri imobile (nr. 317, 30 mai 2013)

388. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1428 din 16 decembrie 2008 (nr. 318, 30 mai 2013)

389. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 319, 30 mai 2013)

390. Hotărîre privind modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 20 iulie 2010 (nr. 320, 30 mai 2013)

391. Hotărîre cu privire la aprobarea concesionării activelor О.S. Aeroportul Internațional Chișinău și a condițiilor concesionării acestora (nr. 321, 30 mai 2013)

392. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Tatiana POTОNG (nr. 325, 5 iunie 2013)

393. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Octavian BODIȘTEANU (nr. 326, 5 iunie 2013)

394. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Ion CEBANU (nr. 327, 5 iunie 2013)

395. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Ludmila DUMITRAȘ (nr. 328, 5 iunie 2013)

396. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Veaceslav UNTILĂ (nr. 329, 5 iunie 2013)

397. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Iurie TURTUREANU (nr. 330, 5 iunie 2013)

398. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Nicolae PLATON (nr. 331, 5 iunie 2013)

399. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 332, 5 iunie 2013)

400. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Natalia GHERMAN (nr. 333, 5 iunie 2013)

401. Dispoziție (nr. 54-d, 5 iunie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

818. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Ordinul nr. 150 din 22 noiembrie 2010 (nr. 79, 27 mai 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

819. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Tomița Ecaterina (nr. 220, 24 mai 2013)

820. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Țonu Nina (nr. 234, 3 iunie 2013)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

821. Ordin cu privire la executarea Deciziei Curții Supreme de Justiție din 28.09.2012 (dosar nr. 3r-1459/12) (nr. 72, 26 martie 2013)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

822. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 39, 29 mai 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

823. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 519, 30 mai 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

824. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni COMBINATUL DE ARTICOLE DIN CARTON (nr. 22/6, 17 mai 2013)

825. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/3, 24 mai 2013)

826. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CRUGLIC (nr. 23/5, 24 mai 2013)

827. Hotărîre cu privire la licența Brokerului de Asigurare-Reasigurare AMP BROKER S.R.L. (nr. 23/7, 24 mai 2013)

828. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 23/8, 24 mai 2013)

829. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare CAPITAL BROKER S.R.L. (nr. 23/9, 24 mai 2013)

830. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare IRS MANAGEMENT S.R.L. (nr. 23/10, 24 mai 2013)

831. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 45/5 din 16.10.2009 (nr. 23/11, 24 mai 2013)

832. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată a executării de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare EXTRA ASIG S.R.L. a Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 39/1 din 05.10.2012 (nr. 23/12, 24 mai 2013)

833. Hotărîre cu privire la prescrierea Оntreprinderii Mixte Broker de Asigurare-Reasigurare ASIGARC S.R.L. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 23/13, 24 mai 2013)

834. Hotărîre cu privire la prescrierea executării de către Compania de asigurări EUROASIG GRUP S.A. a Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 19/1 din 22.04.2013 (nr. 24/1, 31 mai 2013)

835. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PRODEVIZ S.R.L. (nr. 24/3, 31 mai 2013)

836. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății de Broker de Asigurare-Reasigurare TOP BROKER S.R.L. (nr. 24/4, 31 mai 2013)

837. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 24/5, 31 mai 2013)

838. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 24/6, 31 mai 2013)

839. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/9, 31 mai 2013)

840. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni BROKING-VM (nr. 24/10, 31 mai 2013)

841. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Comerciale Broker M-D S.A. (nr. 24/11, 31 mai 2013)

842. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut HRUȘOVA (nr. 24/13, 31 mai 2013)

843. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut SINEȘTI (nr. 24/14, 31 mai 2013)

844. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 12/14-O din 22.03.2013 (nr. 23/2-O, 24 mai 2013)

845. Ordonanță cu privire la inițierea controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ELIZOMON (nr. 23/6-O, 24 mai 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

846. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 443/17, 28 mai 2013)

847. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea, prin transfer, a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 444/17, 28 mai 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

848. Ordin cu privire la operarea modificărilor în Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 429 din 16.04.2013 (nr. 552, 28 mai 2013)

849. Ordin privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitul pe bunurile imobiliare, pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieșind din valoarea estimată și impozitul funciar (nr. 751, 3 iunie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

850. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 103, 30 mai 2013)

851. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ratele de referință CHIBOR și CHIBID (nr. 110, 30 mai 2013)

852. Ordonanță cu privire la înlocuirea lichidatorului BCA Bancosind (nr. 09-02118/3, 30 mai 2013)

853. Ordonanță cu privire la înlocuirea lichidatorului BCA Bucuriabank (nr. 09-02118/4, 30 mai 2013)

854. Ordonanță cu privire la înlocuirea lichidatorului BCA Оntreprinzbancă (nr. 09-02118/5, 30 mai 2013)

855. Ordonanță cu privire la înlocuirea lichidatorului BC Basarabia (nr. 09-02118/6, 30 mai 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte