RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
08.03.2013

Monitorul Oficial Nr. 49-55

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

151. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 521-VII, 28 februarie 2013)

152. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 318, 27 decembrie 2012)

153. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 522-VII, 28 februarie 2013)

154. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 319, 27 decembrie 2012)

155. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 524-VII, 28 februarie 2013)

156. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 4, 15 februarie 2013)

157. Decret pentru promulgarea Legii privind schimbul unor terenuri din fondul silvic în scopul construcției Centrului de Suport pentru Mediul de Afaceri Transfrontalier Formare, Expoziție și Simpozion (nr. 527-VII, 4 martie 2013)

158. Lege privind schimbul unor terenuri din fondul silvic în scopul construcției Centrului de Suport pentru Mediul de Afaceri Transfrontalier Formare, Expoziție și Simpozion (nr. 10, 22 februarie 2013)

159. Decret pentru promulgarea Legii privind importul echipamentului sportiv (nr. 523-VII, 28 februarie 2013)

160. Lege privind importul echipamentului sportiv (nr. 11, 22 februarie 2013)

161. Hotărîre privind modificarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 (nr. 327, 27 decembrie 2012)

162. Hotărîre privind numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate (nr. 17, 28 februarie 2013)

163. Hotărîre privind alegerea unui membru în comisie permanentă, în delegație și în grupuri de prietenie ale Parlamentului (nr. 19, 28 februarie 2013)

164. Hotărîre privind exprimarea votului de neîncredere Guvernului (nr. 28, 5 martie 2013)

165. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Vasilisa BALAN (nr. 520-VII, 27 februarie 2013)

166. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 525-VII, 28 februarie 2013)

167. Decret privind conferirea medaliei Mihai Eminescu regretatului Parfenie GUȚU (nr. 526-VII, 1 martie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

217. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative(nr. 168, 6 martie 2013)

218. Dispoziție (nr. 22-d, 6 martie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

252. Ordin privind aprobarea Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională (nr. 16, 11 februarie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

253. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a doamnei Scorici Lilia (nr. 94, 6 martie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

254. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 83, 31 ianuarie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

255. Ordin cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară și dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 10/08-A, 14 ianuarie 2013)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

256. Ordin cu privire la aprobarea standardelor ocupaționale Cofetar; Lăcătuș instalator tehnică sanitară; Zugrav și Viticultor (nr. 18, 1 februarie 2013, nr. 64, 11 februarie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale de Integritate

257. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind modul de completare a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale (nr. 5, 8 februarie 2013)

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

258. Ordin pentru aprobarea modelului Certificatelor despre rezultatele inspectării bunului imobil (nr. 202, 10 decembrie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

259. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 510, 27 februarie 2013)

260. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 511, 27 februarie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

261. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare REGALASIG S.R.L. (nr. 7/5, 22 februarie 2013)

262. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 7/6, 22 februarie 2013)

263. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 7/7, 22 februarie 2013)

264. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 7/8, 22 februarie 2013)

265. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Companiei Asigurări Generale VitoriAsig S.A. (nr. 7/9, 22 februarie 2013)

266. Hotărîre cu privire la recunoașterea nevalabilității licenței Asociației de Economii și Оmprumut LUCEAFĂRUL-97 (nr. 7/12, 22 februarie 2013)

267. Hotărîre cu privire la la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut MERCURIUS DIN MELEȘENI (nr. 7/13, 22 februarie 2013)

268. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare GENERAL BROKER S.R.L. (nr. 8/3, 1 martie 2013)

269. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare și de Reasigurare ASIGVITAL S.R.L. (nr. 8/5, 1 martie 2013)

270. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 8/7, 1 martie 2013)

271. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 8/8, 1 martie 2013)

272. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 59/11 din 30.12.2011 (nr. 8/10, 1 martie 2013)

273. Hotărîre cu privire la confirmarea Ordinului vicepreședintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la repartizarea atribuțiilor funcționale de activitate vicepreședinților și membrilor Consiliului de administrație (nr. 8/11, 1 martie 2013)

274. Ordonanță cu privire la inițierea controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. FINAGROCREDIT (nr. 7/14-O, 22 februarie 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

275. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și statului de personal ale Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală (nr. 1643, 15 ianuarie 2013)

276. Hotărîre pentru modificarea și completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi (nr. 1644, 15 ianuarie 2013)

277. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi în Consiliul comunal Mincenii de Jos, raionul Rezina (nr. 1645, 15 ianuarie 2013)

278. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Grătiești, municipiul Chișinău (nr. 1646, 15 ianuarie 2013)

279. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi (nr. 1647, 15 ianuarie 2013)

280. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chetrosu, raionul Anenii Noi (nr. 1648, 15 ianuarie 2013)

281. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Badicul Moldovenesc, raionul Cahul (nr. 1649, 15 ianuarie 2013)

282. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlacu, raionul Cahul (nr. 1650, 15 ianuarie 2013)

283. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Cantemir, raionul Cantemir (nr. 1651, 15 ianuarie 2013)

284. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Haragîș, raionul Cantemir (nr. 1652, 15 ianuarie 2013)

285. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lărguța, raionul Cantemir (nr. 1653, 15 ianuarie 2013)

286. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Șamalia, raionul Cantemir (nr. 1654, 15 ianuarie 2013)

287. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țiganca, raionul Cantemir (nr. 1655, 15 ianuarie 2013)

288. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 1656, 15 ianuarie 2013)

289. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hîrjauca, raionul Călărași (nr. 1657, 15 ianuarie 2013)

290. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răciula, raionul Călărași (nr. 1658, 15 ianuarie 2013)

291. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Căbăiești, raionul Călărași (nr. 1659, 15 ianuarie 2013)

292. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gura Galbenei, raionul Cimișlia (nr. 1660, 15 ianuarie 2013)

293. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mașcăuți, raionul Criuleni (nr. 1661, 15 ianuarie 2013)

294. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuconeștii Noi, raionul Edineț (nr. 1662, 15 ianuarie 2013)

295. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hlinaia, raionul Edineț (nr. 1663, 15 ianuarie 2013)

296. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Fălești (nr. 1664, 15 ianuarie 2013)

297. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Glinjeni, raionul Fălești (nr. 1665, 15 ianuarie 2013)

298. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pietrosu, raionul Fălești (nr. 1666, 15 ianuarie 2013)

299. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Frumușica, raionul Florești (nr. 1667, 15 ianuarie 2013)

300. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dancu, raionul Hîncești (nr. 1668, 15 ianuarie 2013)

301. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 1669, 15 ianuarie 2013)

302. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova (nr. 1670, 15 ianuarie 2013)

303. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crihana, raionul Orhei (nr. 1671, 15 ianuarie 2013)

304. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țareuca, raionul Rezina (nr. 1672, 15 ianuarie 2013)

305. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hristici, raionul Soroca (nr. 1673, 15 ianuarie 2013)

306. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pîrlița, raionul Soroca (nr. 1674, 15 ianuarie 2013)

307. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Redi-Cereșnovăț, raionul Soroca (nr. 1675, 15 ianuarie 2013)

308. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vădeni, raionul Soroca (nr. 1676, 15 ianuarie 2013)

309. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ștefănești, raionul Ștefan-Vodă (nr. 1677, 15 ianuarie 2013)

310. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, raionul Taraclia (nr. 1678, 15 ianuarie 2013)

311. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîndrești, raionul Telenești (nr. 1679, 15 ianuarie 2013)

312. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 1680, 15 ianuarie 2013)

313. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 1681, 15 ianuarie 2013)

314. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Petrești, raionul Ungheni (nr. 1682, 15 ianuarie 2013)

315. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Todirești, raionul Ungheni (nr. 1683, 15 ianuarie 2013)

316. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia (nr. 1684, 15 ianuarie 2013)

317. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia (nr. 1685, 15 ianuarie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

318. Extras din Hotărîrea privind desfășurarea concursului repetat pentru desemnarea membrilor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din rîndul reprezentanților societății civile (nr. 156/7, 26 februarie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

319. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 34, 28 februarie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte