RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
25.01.2013

Monitorul Oficial Nr. 18-21

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

66. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre (nr. 466-VII, 17 ianuarie 2013)

67. Lege pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre (nr. 292, 21 decembrie 2012)

68. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina privind asistența juridică reciprocă în materie civilă și penală (nr. 472-VII, 18 ianuarie 2013)

69. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina privind asistența juridică reciprocă în materie civilă și penală (nr. 293, 21 decembrie 2012)

70. Hotărîre privind eliberarea din funcție a Procurorului General (nr. 1, 21 ianuarie 2013)

71. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 462-VII, 15 ianuarie 2013)

72. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice de la Academia de Studii Economice a Moldovei (nr. 467-VII, 17 ianuarie 2013)

73. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona de comerț liber din 18 octombrie 2011 între Părțile acestuia și Republica Uzbekistan (nr. 468-VII, 17 ianuarie 2013)

74. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în aprilie-iulie 2013 (nr. 469-VII, 17 ianuarie 2013)

75. Decret privind confirmarea componenței Colegiului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 470-VII, 17 ianuarie 2013)

76. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe CREȚU din funcția de judecător și vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău (nr. 471-VII, 18 ianuarie 2013

77. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 473-VII, 18 ianuarie 2013)

78. Decret privind eliberarea domnului Ion TIMOFEI din funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Rîșcani, municipiul Chișinău (nr. 474-VII, 21 ianuarie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

2. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi ale articolului 18 din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (Sesizarea 34a/2012) (nr. 19, 18 decembrie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

2. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Basarabeasca pe anul 2011 (nr. 55, 10 decembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

93. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor și punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou (nr. 53, 17 ianuarie 2013)

94. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru retragerea parțială a rezervei formulate la Acordul privind colaborarea umanitară a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, încheiat la Kazan la 26 august 2005 (nr. 55, 21 ianuarie 2013)

95. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003 (nr. 56, 21 ianuarie 2013)

96. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii cu privire la procuratură nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 (nr. 57, 21 ianuarie 2013)

97. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 58, 21 ianuarie 2013)

98. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 59, 21 ianuarie 2013)

99. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 43 alineatul (1) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 60, 21 ianuarie 2013)

100. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (nr. 61, 21 ianuarie 2013)

101. Hotărîre cu privire la modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 62, 21 ianuarie 2013)

102. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea anexei la Titlul IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 63, 21 ianuarie 2013)

103. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 64, 21 ianuarie 2013)

104. Hotărîre cu privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă (nr. 65, 23 ianuarie 2013)

105. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul arhivelor dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia, semnat la Chișinău la 12 mai 2012 (nr. 67, 23 ianuarie 2013)

106. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al României, prin Arhivele Naționale (nr. 68, 23 ianuarie 2013)

107. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 (nr. 69, 23 ianuarie 2013)

108. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor, semnat la Ankara la 1 noiembrie 2012 (nr. 70, 23 ianuarie 2013)

109. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (nr. 71, 23 ianuarie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

48. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a domnului Gorobeț Ruslan (nr. 5, 14 ianuarie 2013)

49. Ordin cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind condițiile de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar și condițiile de efectuare a stagiului (nr. 10, 17 ianuarie 2013)

50. Ordin cu privire la abrogarea unui ordin (nr. 14, 17 ianuarie 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

51. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.01.09-2012 Amenajarea terenurilor fondului forestier cu funcții de recreere. Construcții provizorii. Cerințe generale (nr. 138, 27 decembrie 2012)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova

52. Ordin cu privire la modificarea și completarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova (CRM 006-97) (nr. 694-p, 27 decembrie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

53. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 1359, 28 decembrie 2012)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

54. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind realizarea controlului ulterior prin audit postvămuire și reverificarea declarațiilor vamale (nr. 63-O, 11 ianuarie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

55. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BUDĂI (nr. 2/1, 17 ianuarie 2013)

56. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 2/5, 17 ianuarie 2013)

57. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe Acțiuni MOLDASIG (nr. 2/6, 17 ianuarie 2013)

58. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 2/7, 17 ianuarie 2013)

59. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 2/8, 17 ianuarie 2013)

60. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei naționale a Pieței Financiare nr. 50/8 din 30 noiembrie 2012 (nr. 2/10, 17 ianuarie 2013)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

61. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova (nr. AT-7/1, 20 decembrie 2012)

62. Hotărîre cu privire la reacreditarea Universității de Stat din Tiraspol (nr. AC-8/1, 13 decembrie 2012)

63. Hotărîre cu privire la acreditarea Universității de Studii Politice și Economice Europene Constantin Stere (nr. AC-8/2, 13 decembrie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

64. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 189, 28 decembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte