RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
30.11.2012

Monitorul Oficial Nr. 245-247

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

790. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare Moldova 2020 (nr. 378-VII, 23 noiembrie 2012)

791. Lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare Moldova 2020 (nr. 166, 11 iulie 2012)

792. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2013 (nr. 245, 2 noiembrie 2012)

793. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2013 (nr. 246, 2 noiembrie 2012)

794. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2013 (nr. 247, 2 noiembrie 2012)

795. Hotărîre privind prelungirea termenului de activitate al Comisiei de anchetă pentru verificarea gestiunii fondului forestier, a zonelor de protecție a apelor rîurilor și ale bazinelor de apă, a parcurilor (nr. 257, 9 noiembrie 2012)

796. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 264, 16 noiembrie 2012)

797. Decret privind eliberarea doamnei Maria POSTOICO din funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 374-VII, 21 noiembrie 2012)

798. Decret privind numirea doamnei Silvia VRABII în funcția de judecător la Curtea de Apel Bender (nr. 375-VII, 21 noiembrie 2012)

799. Decret privind acordarea deplinelor puteri doamnei Tatiana PОRVU, Ambasador, reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 376-VII, 21 noiembrie 2012)

800. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea și asistența reciprocă în domeniul vamal (nr. 377-VII, 21 noiembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

944. Hotărîre cu privire la aprobarea obiectivelor, cerințelor și condițiilor parteneriatului public-privat pentru construcția de locuințe și obiective de menire social-culturală (nr. 873, 20 noiembrie 2012)

945. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) și acordarea deplinelor puteri doamnei Lilia BOLOCAN, director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 874, 22 noiembrie 2012)

946. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 875, 22 noiembrie 2012)

947. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea art. 53 al Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 876, 22 noiembrie 2012)

948. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Maroc privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 877, 22 noiembrie 2012)

949. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 20 din Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 878, 22 noiembrie 2012)

950. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 16 august 2007 (nr. 879, 22 noiembrie 2012)

951. Hotărîre cu privire la Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale pînă în anul 2020 (nr. 880, 22 noiembrie 2012)

952. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 881, 22 noiembrie 2012)

953. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 882, 23 noiembrie 2012)

954. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale (nr. 883, 26 noiembrie 2012)

955. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind auditul energetic (nr. 884, 27 noiembrie 2012)

956. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea auditorilor energetici (nr. 885, 27 noiembrie 2012)

957. Hotărîre cu privire la numirea domnului Andrei GALBUR în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 886, 28 noiembrie 2012)

958. Dispoziție (nr. 99-d, 22 noiembrie 2012)

959. Dispoziție (nr. 102-d, 23 noiembrie 2012)

960. Dispoziție (nr. 103-d, 26 noiembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1456. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe Acțiuni MOLDASIG (nr. 48/3, 23 noiembrie 2012)

1457. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 48/4, 23 noiembrie 2012)

1458. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 48/5, 23 noiembrie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1459. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 121, 7 septembrie 2012)

1460. Decizie cu privire la oportunitatea efectuării monitorizării lingvistice la posturile de televiziune din Republica Moldova în anul 2012 și alocarea mijloacelor financiare necesare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru realizarea proiectului (nr. 123, 11 septembrie 2012)

1461. Decizie cu privire la participarea domnului Nicolae DAMASCHIN, membru CCA, la Programul Lumea Deschisă, administrat de către Filiala Consiliilor Americane pentru Оnvățămînt Internațional din Moldova (nr. 124, 11 septembrie 2012)

1462. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru participare la Conferința Rețelei Francofone de Reglementare Mass-Media (REFRAM), alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 125, 11 septembrie 2012)

1463. Decizie cu privire la eliberarea licențelor de emisie (nr. 127, 21 septembrie 2012)

1464. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie (nr. 128, 21 septembrie 2012)

1465. Decizie cu privire la monitorizarea buletinelor informative ale postului public de televiziune Moldova 1 la capitolul respectării prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului (nr. 129, 21 septembrie 2012)

1466. Decizie cu privire la concepția generală a serviciului de programe pentru Radio 7/ Радио 7 (nr. 130, 21 septembrie 2012)

1467. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 131, 21 septembrie 2012)

1468. Decizie cu privire la retragerea autorizației de retransmisie (nr. 132, 21 septembrie 2012)

1469. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităților de Reglementare (EPRA) și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 133, 21 septembrie 2012)

1470. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru participare la Conferința privind digitalizarea Bulgariei și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 134, 21 septembrie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1471. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului B.C. Universalbank S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/9, 23 noiembrie 2012)

1472. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a administratorului în oficiu al Băncii Guinea S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/10, 23 noiembrie 2012)

1473. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a administratorului în oficiu al BCIA VIAS în proces de lichidare (nr. 09-02118/11, 23 noiembrie 2012)

1474. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a administratorului în oficiu al BCA Bancosind în proces de lichidare (nr. 09-02118/12, 23 noiembrie 2012)

1475. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a administratorului în oficiu al BIID MB S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/13, 23 noiembrie 2012)

1476. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a administratorului în oficiu al BC Basarabia în proces de lichidare (nr. 09-02118/14, 23 noiembrie 2012)

1477. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a administratorului în oficiu al BCI Oguzbank S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/15, 23 noiembrie 2012)

1478. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a administratorului în oficiu al BCA Оntreprinzbancă în proces de lichidare (nr. 09-02118/16, 23 noiembrie 2012)

1479. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a administratorului în oficiu al BCA Bucuriabank în proces de lichidare (nr. 09-02118/17, 23 noiembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte