RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
12.10.2012

Monitorul Oficial Nr. 212-215

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

685. Hotărîre pentru completarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993 (nr. 200, 12 iulie 2012)

686. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 308, 28 septembrie 2012)

687. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 309, 28 septembrie 2012)

688. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa I Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun (nr. 310-VII, 3 octombrie 2012)

689. Decret privind numirea domnului Nicolae CORCEA în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei (nr. 311-VII, 3 octombrie 2012)

690. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Grigorios SKALKEAS (nr. 312-VII, 4 octombrie 2012)

691. Decret privind conferirea Ordinului Ștefan cel Mare domnului Valeriu CERBA (nr. 313-VII, 4 octombrie 2012)

692. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Corneliu CHIȘU (nr. 314-VII, 4 octombrie 2012)

693. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 315-VII, 5 octombrie 2012)

694. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Оntreprinderii Mixte Vinăria Purcari SRL (nr. 316-VII, 5 octombrie 2012)

695. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători ai Оntreprinderii Mixte Vinăria Purcari SRL (nr. 317-VII, 5 octombrie 2012)

696. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul de gospodărire a gazelor (nr. 318-VII, 5 octombrie 3012)

697. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valeriu BEREGOI (nr. 319-VII, 9 octombrie 2012)

698. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Irina LOGHIN (nr. 320-VII, 9 octombrie 2012)

699. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Valentina DOGOTARI (NAFORNIȚĂ) (nr. 321-VII, 9 octombrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

795. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 732, 3 octombrie 2012)

796. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 733, 3 octombrie 2012)

797. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 734, 3 octombrie 2012)

798. Hotărîre cu privire la optimizarea structurii, activității Ministerului Justiției și autorităților administrative din subordine (nr. 735, 3 octombrie 2012)

799. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (nr. 736, 3 octombrie 2012)

800. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 742, 4 octombrie 2012)

801. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 743, 5 octombrie 2012)

802. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 744, 5 octombrie 2012)

803. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 745, 5 octombrie 2012)

804. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 746, 5 octombrie 2012)

805. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului privind crearea Consiliului coordonator pentru carantina plantelor al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, adoptat la Așgabat la 30 mai 2012 (nr. 747, 5 octombrie 2012)

806. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor și completărilor la Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătății populației, întocmit la Minsk la 26 iunie 1992 (nr. 748, 5 octombrie 2012)

807. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1356 din 3 decembrie 2008 (nr. 749, 5 octombrie 2012)

808. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 750, 5 octombrie 2012)

809. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 751, 5 octombrie 2012)

810. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 19 aprilie 2012 (nr. 752, 5 octombrie 2012)

811. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Planul de acțiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerțului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 824 din 7 noiembrie 2011 (nr. 753, 8 octombrie 2012)

812. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la lucrările ședinței Consiliului Șefilor de Guverne al Comunității Statelor Independente (or. Ialta, Ucraina, 27-28 septembrie 2012) (nr. 754, 9 octombrie 2012)

813. Hotărîre cu privire la unele măsuri privind asigurarea reabilitării drumului național M2 Sărăteni-Soroca (nr. 755, 9 octombrie 2012)

814. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de transplant pentru anii 2012-2016 (nr. 756, 9 octombrie 2012)

815. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României privind cooperarea în domeniul asistenței și protecției consulare, semnat la Chișinău la 13 septembrie 2012 (nr. 757, 10 octombrie 2012)

816. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 758, 10 octombrie 2012)

817. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Unite Arabe privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile respective ale acestora (nr. 759, 10 octombrie 2012)

818. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 760, 10 octombrie 2012)

819. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2012 și încorporarea în serviciul militar în octombrie 2012 -ianuarie 2013 (nr. 761, 10 octombrie 2012)

820. Dispoziție (nr. 84-d, 5 octombrie 2012)

821. Dispoziție (nr. 85-d, 5 octombrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1181. Ordin cu privire la abrogarea unor documente normative din domeniul evaluării conformității (nr. 124, 17 iulie 2012)

1182. Ordin referitor la aprobarea Regulamentului privind procedura de finanțare a programelor, proiectelor și activităților de informare a consumatorilor propuse de asociațiile obștești de consumatori de utilitate publică (nr. 150, 2 octombrie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1183. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Ruslan Gorobeț (nr. 459, 5 octombrie 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii al Republicii Moldova

1184. Ordin cu privire la stoparea procesului de autorizare (nr. 156, 5 octombrie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1185. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului (nr. 952, 28 septembrie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1186. Ordin cu privire la organizarea examenului medical al persoanelor care doresc să se căsătorească (nr. 954/446, 28 septembrie 2012)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1187. Ordin cu privire la facilitarea exportului producției pomilegumicole (nr. 395-o, 19 septembrie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

1188. Hotărîre privind Metodologia calculării și aplicării prețurilor la produsele petroliere (nr. 486, 5 octombrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1189. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la conținutul, modul de întocmire, prezentare și publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăților pe acțiuni (nr. 34/8, 17 august 2012)

1190. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare EXTRA ASIG S.R.L. (nr. 39/1, 5 octombrie 2012)

1191. Hotărîre cu privire la licențele Companiei de Asigurări de Viață SIGUR-ASIGUR S.A. (nr. 39/2, 5 octombrie 2012)

1192. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 39/3, 5 octombrie 2012)

1193. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 39/4, 5 octombrie 2012)

1194. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BOLDUREȘTI, A.E.О. BĂLĂUREȘTI și A.E.О. REZINA-CREDIT (nr. 39/6-O, 5 octombrie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1195. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 558/28, 18 septembrie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1196. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1254 din 26 aprilie 2012 Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Danu, raionul Glodeni (nr. 1411, 4 septembrie 2012)

1197. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Bulgaria în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor în Adunarea Populară a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia din 9 septembrie 2012 (nr. 1412, 4 septembrie 2012)

1198. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Poloneze în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor în Adunarea Populară a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia din 9 septembrie 2012 (nr. 1413, 4 septembrie 2012)

1199. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor în Adunarea Populară a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia din 9 septembrie 2012 (nr. 1414, 4 septembrie 2012)

1200. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor în Adunarea Populară a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia din 9 septembrie 2012 (nr. 1415, 4 septembrie 2012)

1201. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul (nr. 1416, 4 septembrie 2012)

1202. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 1417, 4 septembrie 2012)

1203. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni, raionul Criuleni (nr. 1418, 4 septembrie 2012)

1204. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Terebna, raionul Edineț (nr. 1419, 4 septembrie 2012)

1205. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cenac, raionul Cimișlia (nr. 1420, 4 septembrie 2012)

1206. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Brezoaia, raionul Ștefan Vodă (nr. 1421, 4 septembrie 2012)

1207. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia (nr. 1422, 4 septembrie 2012)

1208. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cotovscoe, UTA Găgăuzia (nr. 1423, 4 septembrie 2012)

1209. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 1424, 4 septembrie 2012)

1210. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor în Adunarea Populară a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia din 9 septembrie 2012 (nr. 1425, 4 septembrie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1211. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării respectării prevederilor legale de plasare a publicității de către posturile de radio RETRO FM, RADIO PLAI, Hit FM, Radio 21 și Aquarelle FM(nr. 117, 7 septembrie 2012)

1212. Decizie cu privire la Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de radio Univers FM (nr. 118, 7 septembrie 2012)

1213. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie (nr. 119, 7 septembrie 2012)

1214. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie (nr. 120, 7 septembrie 2012)

1215. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie (nr. 122, 7 septembrie 2012)

1216. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV anunțat prin Decizia CCA nr. 109 din 19 iulie 2012 (nr. 126, 11 septembrie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1217. Ordin cu privire la aprobarea unor formulare (nr. 385, 1 iunie 2012)

1218. Ordin cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE (nr. 982, 26 septembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte