RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
28.09.2012

Monitorul Oficial Nr. 205-207

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

672. Decret pentru promulgarea Legii privind sănătatea reproducerii (nr. 300-VII, 18 septembrie 2012)

673. Lege privind sănătatea reproducerii (nr. 138, 15 iunie 2012)

674. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr. 302-VII, 20 septembrie 2012)

675. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr. 173, 11 iulie 2012)

676. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Societății cu Răspundere Limitată Grand Lift, municipiul Chișinău (nr. 301-VII, 18 septembrie 2012)

677. Decret privind eliberarea domnului Leonid CHIRICĂ din funcția de judecător la Curtea de Apel Bender (nr. 303-VII, 21 septembrie 2012)

678. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Dumitru TANMOȘAN (nr. 304-VII, 21 septembrie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

32. Hotărîre privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2011 (nr. 40, 8 august 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

760. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Rodion BAJUREANU (nr. 704, 26 septembrie 2012)

761. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Iurie ZIDU (nr. 705, 26 septembrie 2012)

762. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Eugeniu DVORNIC (nr. 706, 26 septembrie 2012)

763. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a doamnei Valentina ȚAPEȘ (nr. 707, 26 septembrie 2012)

764. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Veaceslav UNTILĂ (nr. 708, 26 septembrie 2012)

765. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Mihail ROIBU (nr. 709, 26 septembrie 2012)

766. Hotărîre privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii și a autorităților administrației publice centrale și locale (nr. 710, 26 septembrie 2012)

767. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 323 din 23 mai 2012 (nr. 711, 26 septembrie 2012)

768. Hotărîre cu privire la eliberarea unor materiale de construcție (nr. 712, 26 septembrie 2012)

769. Hotărîre cu privire la unele măsuri privind procedura planului pentru Societatea pe Acțiuni Termocom (nr. 713, 26 septembrie 2012)

770. Dispoziție (nr. 81-d, 20 septembrie 2012)

771. Dispoziție (nr. 82-d, 20 septembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1131. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 142, 18 septembrie 2012)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1132. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public (nr. 100, 29 august 2012)

1133. Ordin cu privire la lansarea în regim pilot a Sistemului Informațional Automatizat Registrul de stat al achizițiilor publice (SIA RSAP) (nr. 103, 3 septembrie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1134. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Obadă Constanța (nr. 432, 20 septembrie 2012)

1135. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Boțan George (nr. 436, 24 septembrie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1136. Ordin privind aprobarea listei produselor alimentare nerecomandate preșcolarilor și elevilor (nr. 904, 17 septembrie 2012)

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

1137. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor (nr. 127, 12 iulie 2012)

1138. Ordin despre aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și actualizare a planurilor cadastrale și geometrice (nr. 140, 6 august 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1139. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. PRUT-VĂRATIC (nr. 37/1, 13 septembrie 2012)

1140. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. COLICĂUȚI (nr. 37/2, 13 septembrie 2012)

1141. Hotărîre cu privire la prezentarea de către asociațiile de economii și împrumut a rapoartelor specializate pentru trimestrul II al anului de gestiune 2012 (nr. 37/3, 13 septembrie 2012)

1142. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BĂNEȘTI, A.E.О. CIRCULAR-FIN și A.E.О. BUDĂI (nr. 37/4-O, 13 septembrie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1143. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte la Judecătoria Hîncești (nr. 559/28, 18 septembrie 2012)

1143. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 561/28, 18 septembrie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1145. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 privind executarea art. 229 din titlul V al Codului fiscal (nr. 931, 14 septembrie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1146. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 212, 20 septembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte