RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
27.06.2014

Monitorul Oficial Nr. 169-173

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

376. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 1198-VII, 20 iunie 2014)

377. Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 39, 29 mai 2014)

378. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1200-VII, 20 iunie 2014)

379. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 90, 29 mai 2014)

380. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1202-VII, 23 iunie 2014)

381. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 97, 12 iunie 2014)

382. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1199-VII, 20 iunie 2014)

383. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 100, 12 iunie 2014)

384. Hotărîre pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la a 25-a aniversare a Zilei Libertăţii Republicii Polone (nr. 94, 5 iunie 2014)

385. Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1118-VII din 23 aprilie 2014 (nr. 1201-VII, 23 iunie 2014)

386. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1208-VII, 24 iunie 2014)

387. Decret privind reconfirmarea în funcţie a unui judecător (nr. 1209-VII, 24 iunie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

21. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 41e/2014) (nr. 22, 17 iunie 2014)

22. Decizie de respingere a sesizării nr. 15a/2014 privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 330 din 5 iunie 2013 cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iurie Turtureanu (nr. 5, 25 martie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

22. Hotărîre privind Raportul auditului conformităţii gestionării fondurilor publice de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi unele entităţi subordonate (nr. 25, 20 mai 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

520. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a altor acorduri şi contracte de cofinanţare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova (nr. 444, 12 iunie 2014)

521. Hotărîre cu privire la unele măsuri de realizare a Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (nr. 475, 19 iunie 2014)

522. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 479, 24 iunie 2014)

523. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medicosanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (nr. 481, 25 iunie 2014)

524. Hotărîre privind scutirea unor agenţi economici de plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2013 (nr. 482, 25 iunie 2014)

525. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dorin DUŞCIAC (nr. 483, 25 iunie 2014)

526. Dispoziţie (nr. 60-d, 20 iunie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

884. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 106, 19 iunie 2014)

Acte ale Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

885. Ordin cu privire la anularea Ordinului nr. 281 din 4 mai 2012 privind abrogarea unor ordine ale Ministerului Tineretului şi Sportului (nr. 449, 6 iunie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

886. Ordin cu privire la clasificarea materialelor textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate cu material plastic alveolar (nr. 257-O, 11 iunie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

887. Hotărîre cu privire la prescrierea Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule de a respecta prevederile legislaţiei şi cele ale Statutului (nr. 32/1, 16 iunie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

888. Decizie cu privire la examinarea proiectului Legii privind modificarea şi completarea Codului audiovizualului (nr. 59, 6 mai 2014)

889. Decizie cu privire la examinarea sesizării nr. 616 din 28.03.2014 a AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” (nr. 60, 6 mai 2014)

890. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, „Prime”, „Canal 3”, „2 Plus”, „N 4”, „Publika TV”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „CTC Mega”, „Jurnal TV”, „Bravo”, „Muz TV”, „TVC 21”, „NOROC”, „Busuioc TV”, „RU-TV MOLDOVA”, „ALT TV” şi „Euro TV” la capitolul respectării prevederilor legale de plasare a publicităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare (nr. 61, 16 mai 2014)

891. Decizie cu privire la neexecutarea Deciziei CCA nr. 43 din 27 martie 2014 şi neprezentarea informaţiei solicitate de către CCA (nr. 62, 16 mai 2014)

892. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 63, 16 mai 2014)

893. Decizie cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie pentru anul 2014 (nr. 64, 16 mai 2014)

894. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la semnarea Acordului de colaborare în domeniul audiovizualului cu Comisia Naţională pentru Televiziune şi Radio din Armenia (NCTR) (nr. 65, 28 mai 2014)

895. Decizie cu privire la examinarea sesizării AO „Femida” (nr. 66, 30 mai 2014)

896. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile AO „Coaliţia nediscriminare” (nr. 67, 30 mai 2014)

897. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (nr. 68, 30 mai 2014)

898. Decizie cu privire la modificarea parametrilor tehnici ai staţiei de radiodifuziune pe frecvenţa 100,9 MHz – Chişinău a postului de radio „Kiss FM” (nr. 69, 30 mai 2014)

899. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a SC „Telesistem TV” S.R.L. (nr. 70, 30 mai 2014)

900. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 71, 30 mai 2014)

901. Decizie cu privire la examinarea proiectului Legii privind opoziţia parlamentară (nr. 72, 30 mai 2014)

902. Decizie cu privire la examinarea proiectului de Lege cu privire la publicitate (nr. 85, 12 iunie 2014)

903. Decizie cu privire la examinarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 87, 12 iunie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

904. Ordin privind aprobarea Instrucţiunii „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize” (nr. 871, 10 iunie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte