RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
07.08.2012

Monitorul Oficial Nr. 165

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii moldova

554. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la minimul de existență ( nr. 213-VII, 31 iulie 2012)

555. Lege cu privire la minimul de existență ( nr. 152, 5 iulie 2012)

556. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de credit export dintre Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova ( nr. 215-VII, 31 iulie 2012)

557. Lege pentru ratificarea Acordului de credit export dintre Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova ( nr. 181, 11 iulie 2012)

558. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcții a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II ( nr. 216-VII, 31 iulie 2012)

559. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II (nr. 182, 11 iulie 2012)

560. Decret privind numirea domnului Ion CAZACU în funcția de judecător la Judecătoria Glodeni (nr. 217-VII, 1 august 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

613. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, terorismului și altor tipuri de infracțiuni grave, semnat la Brdo pri Kranju, Slovenia, la 17 mai 2012 (nr. 556, 31 iulie 2012)

614. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Muntenegrului privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, semnat la 17 mai 2012 la Brdo pri Kranju, Slovenia (nr. 557, 31 iulie 2012)

615. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, semnat la 17 mai 2012 la Brdo pri Kranju, Slovenia (nr. 558, 31 iulie 2012)

616. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2012-2013, modificarea și completarea unei hotărîri de Guvern (nr. 559, 31 iulie 2012)

617. Hotărîre cu privire la centrele de notificare și informare ale Organizației Mondiale a Comerțului (nr. 560, 1 august 2012)

618. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 562, 2 august 2012)

619. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului privind publicarea informațiilor dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la Chișinău la 15 mai 2012 (nr. 563, 3 august 2012)

620. Hotărîre pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind aplicabilitatea, în relațiile dintre Republica Moldova și Republica Polonă, a acordurilor internaționale bilaterale încheiate între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Populară Polonă în anii 1944-1991 (nr. 564, 3 august 2012)

621. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 565, 3 august 2012)

622. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012 (nr. 566, 3 august 2012)

623. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012 (nr. 567, 3 august 2012)

624. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 568, 3 august 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției Republicii Moldova

950. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc (nr. 369, 2 august 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

951. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 738, 23 iulie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

952. Ordin cu privire la completarea listei agenților economici care beneficiază în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecție (nr. 532, 20 iulie 2012)