RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
27.07.2012

Monitorul Oficial Nr. 155-159

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

507. Decret pentru promulgarea Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (nr. 190-VII, 20 iulie 2012)

508. Lege privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (nr. 60, 30 martie 2012)

509. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 187-VII, 19 iulie 2012)

510. Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 66, 5 aprilie 2012)

511. Decret pentru promulgarea Legii privind controlul spațiului aerian (nr. 191-VII, 20 iulie 2012)

512. Lege privind controlul spațiului aerian (nr. 143, 21 iunie 2012)

513. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 192-VII, 20 iulie 2012)

514. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 158, 5 iulie 2012)

515. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2012 nr. 271 din 23 decembrie 2011 (nr. 193-VII, 20 iulie 2012)

516. Lege pentru modificarea și completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2012 nr. 271 din 23 decembrie 2011 (nr. 170, 11 iulie 2012)

517. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 148, 28 iunie 2012)

518. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 186, 11 iulie 2012)

519. Hotărîre cu privire la încheierea primei sesiuni parlamentare a anului 2012 (nr. 194, 12 iulie 2012)

520. Hotărîre privind independența presei și asigurarea libertății de exprimare în Republica Moldova (nr. 195, 12 iulie 2012)

521. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 183-VII, 17 iulie 2012)

522. Decret privind eliberarea doamnei Natalia PLUGARI din funcția de judecător la Judecătoria Comercială de Circumscripție (nr. 184-VII, 17 iulie 2012)

523. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Kaarina IMMONEN (nr. 185-VII, 17 iulie 2012)

524. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Alexandru MOȘANU (nr. 186-VII, 19 iulie 2012)

525. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe BORDEA din funcția de judecător la Judecătoria Leova (nr. 188-VII, 20 iulie 2012)

526. Decret privind destituirea domnului Roman REVENCO din funcția de director general al Serviciului Grăniceri, comandant al Trupelor de Grăniceri (nr. 189-VII, 20 iulie 2012)

527. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Gheorghe VERDEȘ (nr. 194-VII, 20 iulie 2012)

528. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Andrei FURSENKO (nr. 195-VII, 20 iulie 2012)

529. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnului Gheorghe URSCHI (nr. 196-VII, 20 iulie 2012)

530. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 197-VII, 20 iulie 2012)

531. Decret privind revocarea domnului Mihail ȘLEAHTIȚCHI din funcția de ministru al educației (nr. 200-VII, 24 iulie 2012)

532. Decret privind revocarea domnului Alexei ROIBU din funcția de ministru al afacerilor interne (nr. 201-VII, 24 iulie 2012)

533. Decret privind numirea doamnei Maia SANDU în funcția de ministru al educației (nr. 202-VII, 24 iulie 2012)

534. Decret privind numirea domnului Dorin RECEAN în funcția de ministru al afacerilor interne (nr. 203-VII, 24 iulie 2012)

535. Decret privind numirea domnului Mihail ȘLEAHTIȚCHI în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova (nr. 204-VII, 24 iulie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

573. Hotărîre privind acordarea unor scutiri la plata serviciilor de stare civilă (nr. 497, 6 iulie 2012)

574. Hotărîre pentru aprobarea unor norme privind identificarea și trasabilitatea animalelor (nr. 507, 18 iulie 2012)

575. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 387 din 17 mai 2010 (nr. 524, 20 iulie 2012)

576. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1608 din 30 decembrie 2003 (nr. 525, 20 iulie 2012)

577. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de cooperare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Serviciul Special de Investigații al Republicii Lituania privind schimbul de informații și experiență în domeniul prevenirii corupției, precum și în alte domenii referitoare la lupta împotriva corupției, semnat la Chișinău la 5 iunie 2012 (nr. 526, 20 iulie 2012)

578. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în situații excepționale, semnat la Sofia la 19 aprilie 2012 (nr. 527, 20 iulie 2012)

579. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ungariei privind cooperarea și asistența reciprocă în caz de situații excepționale (nr. 528, 20 iulie 2012)

580. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Muntenegrului privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate (nr. 529, 20 iulie 2012)

581. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor BARBĂNEAGRĂ, viceministru al finanțelor (nr. 530, 20 iulie 2012)

582. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 531, 20 iulie 2012)

583. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 532, 20 iulie 2012)

584. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011 (nr. 533, 20 iulie 2012)

585. Hotărîre cu privire la aprobarea Normativelor de plată pentru prestarea serviciilor de cercetări științifice de către angajații organizațiilor de drept public din sfera științei și inovării participanți la proiectele de cercetaredezvoltare europene și internaționale (nr. 534, 20 iulie 2012)

586. Hotărîre pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical (nr. 535, 20 iulie 2012)

587. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 302 din 21 mai 2012 (nr. 536, 20 iulie 2012)

588. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 (nr. 537, 20 iulie 2012)

589. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Reglementării tehnice Gemuri, jeleuri, dulcețuri, piureuri și alte produse similare (nr. 538, 20 iulie 2012)

590. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, la lucrările celui de-al XX-lea Summit al Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN), ce se va desfășura la Istanbul, Republica Turcia, în perioada 25-27 iunie 2012 (nr. 539, 23 iulie 2012)

591. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 540, 25 iulie 2012)

592. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Iurie CHEPTĂNARU (nr. 541, 25 iulie 2012)

593. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Valeriu CEBANU (nr. 542, 25 iulie 2012)

594. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Adrian CUCER (nr. 543, 25 iulie 2012)

595. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 544, 25 iulie 2012)

596. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (nr. 545, 25 iulie 2012)

597. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 546, 25 iulie 2012)

598. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 547, 25 iulie 2012)

599. Dispoziție (nr. 63-d, 19 iulie 2012)

600. Dispoziție (nr. 64-d, 23 iulie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

889. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 126, 19 iulie 2012)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

890. Ordin pentru aprobarea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizațiilor necomerciale (nr. 80, 10 iulie 2012)

891. Ordin privind completarea Registrului donatorilor externi (nr. 83, 17 iulie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

892. Ordin cu privire la completarea Ordinului ministrului justiției nr. 294 din 20 iunie 2012 (nr. 326, 11 iulie 2012)

893. Ordin cu privire la încetarea activității notarului public Batrîn Nina, cu teritoriul de activitate în r-nul Dondușeni (nr. 343, 20 iulie 2012)

894. Ordin cu privire la încetarea activității notarului public Hrolovici Lidia, cu teritoriul de activitate în r-nul Dubăsari (nr. 344, 20 iulie 2012)

895. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Dabija Tatiana (nr. 348, 24 iulie 2012)

896. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Terentiev Lidia (nr. 349, 24 iulie 2012)

897. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Gladîș Alexandru (nr. 350, 24 iulie 2012)

898. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Țonu Nina (nr. 351, 24 iulie 2012)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

899. Ordin cu privire la aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru învățămîntul gimnazial și liceal în anul de studii 2012-2013 (nr. 400, 23 mai 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

900. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 703, 9 iulie 2012)

901. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 709, 11 iulie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

902. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CHECRIAL SISTEM (nr. 31/1, 19 iulie 2012)

903. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut COT-CREDIT (nr. 31/3, 19 iulie 2012)

904. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/8, 19 iulie 2012)

905. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare SANI-ASIG S.R.L. (nr. 31/10, 19 iulie 2012)

906. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 40/15-O din 25.08.2011 (nr. 31/6-O, 19 iulie 2012)

907. Ordonanță cu privire la abrogarea unor ordonanțe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 31/7-O, 19 iulie 2012)

908. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare AMSICONS S.R.L. (nr. 31/12-O, 19 iulie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

909. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție (nr. 417/23, 10 iulie 2012)

910. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Curtea de Apel Comrat (nr. 442/23, 10 iulie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

911. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a Ilman TV SRL (nr. 57, 27 aprilie 2012)

912. Decizie cu privire la examinarea sesizării Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței (nr. 64, 4 mai 2012)

913. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a Vultelcom SRL (nr. 75, 23 mai 2012)

914. Decizie cu privire la examinarea cererilor prealabile ale ОCS Prime TV SRL, ОM Teledixi SRL și Metical SRL (nr. 76, 23 mai 2012)

915. Decizie cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de televiziune PRO TV CHIȘINĂU, Super TV, TV Dixi, N 4 și EURO-TV CHIȘINĂU la capitolul respectării concepțiilor generale (nr. 78, 14 iunie 2012)

916. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Alexandr Petkov, vicepreședinte al Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului Republicii Moldova (nr. 79, 14 iunie 2012)

917. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licențele de emisie (nr. 80, 14 iunie 2012)

918. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 84, 14 iunie 2012)

919. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a OGUZ TELCOM SRL (nr. 85, 14 iunie 2012)

920. Decizie cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de televiziune N 4, Elita, Sor-TV și TV-Găgăuzia la capitolul respectării concepțiilor generale (nr. 88, 21 iunie 2012)

921. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Nicolae Cojocaru (nr. 89, 21 iunie 2012)

922. Decizie cu privire la examinarea sesizării Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 90, 21 iunie 2012)

923. Decizie cu privire la difuzarea mesajului de informare a populației Republicii Moldova despre implementarea formatului închis de apelare a numerelor de telefonie fixă (nr. 91, 21 iunie 2012)

924. Decizie cu privire la examinarea sesizării Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 97, 6 iulie 2012)

925. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 109, 19 iulie 2012)

926. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr. 41 din 16 iulie 2004 (nr. 33, 24 mai 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

927. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 284 din 19.04.2012 (nr. 453, 26 iunie 2012)

928. Ordin privind anularea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 150 din 03.08.2006 (nr. 519, 13 iulie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

929. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova (nr. 166, 12 iulie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte