RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
20.01.2012

Monitorul Oficial Nr. 16-18

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

40. Decret privind numirea doamnei Galina VAVRIN în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Cahul (nr. 472-VI, 13 ianuarie 2012)

41. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 473-VI, 13 ianuarie 2012)

42. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă unor cîntăreți din corul Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului, satul Curchi, raionul Orhei (nr. 474-VI, 16 ianuarie 2012)

43. Decret privind conferirea medaliei Nicolae Testemițanu domnului Gheorghe CORNEA (nr. 475-VI, 16 ianuarie 2012)

44. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Nina DOSCA (nr. 476-VI, 17 ianuarie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

51. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 24, 11 ianuarie 2012)

52. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare și extindere a drumurilor M3 Chișinău Cimișlia Vulcănești Giurgiulești frontiera cu România, M2 Chișinău Soroca frontiera cu Ucraina și R1 Chișinău Ungheni Sculeni frontiera cu România (nr. 25, 13 ianuarie 2012)

53. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente (nr. 32, 13 ianuarie 2012)

54. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1252 din 1 decembrie 2005 (nr. 33, 13 ianuarie 2012)

55. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 34, 13 ianuarie 2012)

56. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova (nr. 35, 13 ianuarie 2012)

57. Hotărîre cu privire la casarea plantațiilor perene (nr. 36, 13 ianuarie 2012)

58. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 37, 13 ianuarie 2012)

59. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 38, 16 ianuarie 2012)

60. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Galina VOLEANSCHI (nr. 39, 16 ianuarie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

53. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor (nr. 2, 12 ianuarie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

54. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 25, 16 ianuarie 2012)

55. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Ganța-Cupcea Natalia (nr. 26, 16 ianuarie 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

56. Ordin privind utilizarea a unor documente ale Uniunii Europene și Federației Ruse necesare pentru evaluarea conformității producției alcoolice (nr. 06, 16 ianuarie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

57. Ordin cu privire la autorizarea importului/exportului de produse sanguine (nr. 381, 13 mai 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

58. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor (nr. 34, 1 decembrie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

59. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la extinderea rețelelor electrice de distribuție și a Regulamentului cu privire la extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale (nr. 439, 23 noiembrie 2011)

Acte ale Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

60. Decizie privind avizarea Asociației Naționale pentru Protecția Creației Intelectuale (nr. 1/57, 12 ianuarie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

61. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BANI-GARAPRIM (nr. 2/1, 12 ianuarie 2012)

62. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ECOCRED-DОNGENI (nr. 2/2, 12 ianuarie 2012)

63. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. PLOPI (nr. 2/3, 12 ianuarie 2012)

64. Hotărîre cu privire la rezultatele supravegherii activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Banca Comercială Energbank S.A. (nr. 2/4, 12 ianuarie 2012)

65. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Оntreprinderea cu Capital Străin EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 2/5, 12 ianuarie 2012)

66. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 2/7, 12 ianuarie 2012)

67. Hotărîre cu privire la licența Оntreprinderii cu Capital Străin Broker de Asigurare-Reasigurare PRIME BROKER S.R.L. (nr. 2/11, 12 ianuarie 2012)

68. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare MGP BROKER S.R.L. (nr. 2/12, 12 ianuarie 2012)

69. Hotărîre cu privire la prezentarea rapoartelor specializate de către A.E.О. Conacul Boierului (nr. 2/13, 12 ianuarie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

70. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de vicepreședinte și judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 19/1, 10 ianuarie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte