RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
14.10.2011

Monitorul Oficial Nr. 170-175

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

491. Decret pentru promulgarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal (nr. 308-VI, 6 octombrie 2011)

492. Lege privind protecția datelor cu caracter personal (nr. 133, 8 iulie 2011)

493. Decret pentru promulgarea Legii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (nr. 309-VI, 6 octombrie 2011)

494. Lege privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (nr. 160, 22 iulie 2011)

495. Decret pentru promulgarea Legii privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător (nr. 310-VI, 6 octombrie 2011)

496. Lege privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător (nr. 161, 22 iulie 2011)

497. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 317-VI, 10 octombrie 2011)

498. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 162, 22 iulie 2011)

499. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova (nr. 153, 15 iulie 2011)

500. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 189, 29 septembrie 2011)

501. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 194, 30 septembrie 2011)

502. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 306-VI, 5 octombrie 2011)

503. Decret privind destituirea domnului Iurie DOMINIC din funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 307-VI, 6 octombrie 2011)

504. Decret pentru inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 311-VI, 6 octombrie 2011)

505. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 312-VI, 6 octombrie 2011)

506. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Elaine MARSHALL (nr. 313-VI, 6 octombrie 2011)

507. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Gheorghe RAILEAN (nr. 314-VI, 6 octombrie 2011)

508. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnelor Liliana GROPPA și Ala MANOLACHE (nr. 315-VI, 6 octombrie 2011)

509. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Sanctității Sale KIRIL, Patriarhul Moscovei și al Оntregii Rusii (nr. 316-VI, 9 octombrie 2011)

510. Decret privind acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate pentru anul de studii 2011-2012 (nr. 318-VI, 10 octombrie 2011)

511. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnilor Victor BOLOGAN și Mihail NAGORNОI (nr. 319-VI, 10 octombrie 2011)

512. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 320-VI, 10 octombrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

26. Hotărîre pentru controlul constituționalității Hotărîrii Parlamentului nr. 122 din 5 iulie 2011 privind eliberarea din funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție (Sesizarea nr. 18a/2011) (nr. 18, 4 octombrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

44. Hotărîre cu privire la Rapoartele auditelor regularității executării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală de către unele Instituții medico-sanitare publice în exercițiul bugetar 2010 (nr. 45, 25 august 2011)

45. Hotărîre privind Raportul auditului performanței Există oportunități de îmbunătățire a proceselor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru asigurarea sectorului de alimentare cu apă și canalizare la S.A. Apă-Canal Chișinău (nr. 48, 2 septembrie 2011)

46. Hotărîre privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Оntreprinderea municipală Regia Transport Electric în anii 2009-2010 (nr. 56, 16 septembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 828. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranței alimentelor pentru anii 2011-2015 (nr. 747, 3 octombrie 2011)

829. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului adițional la Acordul de finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană cu privire la Proiectul Evaluarea capacității și modernizarea Spitalului Clinic Republican din Chișinău (nr. 750, 4 octombrie 2011)

830. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a gospodăririi apelor și a hidroameliorației în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (nr. 751, 5 octombrie 2011)

831. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 756, 7 octombrie 2011)

832. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 757, 10 octombrie 2011)

833. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul cu privire la regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 (nr. 758, 10 octombrie 2011)

834. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind crearea Centrului de Expoziții și Comerț Moldova al Republicii Moldova pe teritoriul Centrului de Expoziții al Federației Ruse în or. Moscova, semnat la 28 iunie 2011 la Moscova (nr. 759, 10 octombrie 2011)

835. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru pentru cooperare pe subiectele conexe Uniunii Europene (nr. 760, 10 octombrie 2011)

836. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului prin schimb de scrisori între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite cu privire la găzduirea Seminarului subregional privind combaterea finanțării terorismului în statele Europei de Sud-Est și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 761, 10 octombrie 2011)

837. Hotărîre cu privire la transmiterea unor instituții rezidențiale (nr. 762, 10 octombrie 2011)

838. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unui autovehicul (nr. 763, 10 octombrie 2011)

839. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 764, 10 octombrie 2011)

840. Dispoziție (nr. 93-d, 5 octombrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1534. Ordin cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind modul de determinare a costului mineralelor utile extrase în scopul impozitării (nr. 117, 3 octombrie 2011)

1535. Ordin cu privire la aprobarea unor rapoarte lunare, trimestriale și anuale (nr. 118, 4 octombrie 2011)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1536. Ordin cu privire la unele măsuri de realizare a Hotărîrii Guvernului nr. 369 din 24.05.2011 (nr. 169, 26 septembrie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1537. Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 199 din 27.06.2003 (nr. 654, 16 august 2011)

1538. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 658, 17 august 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

1539. Hotărîre (nr. APD-96, 20 septembrie 2011)

1540. Prescripție (nr. CNP-44/11-37, 26 septembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1541. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CREDITE-HĂDĂRĂUȚI (nr. 47/2, 29 septembrie 2011)

1542. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare LUCIADA S.R.L. (nr. 47/3, 29 septembrie 2011)

1543. Hotărîre cu privire la rezultatele analizei din oficiu privind respectarea de către Societatea de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. a legislației cu privire la asigurări la contractarea împrumutului (nr. 47/4, 29 septembrie 2011)

1544. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare EXTRA-ASIG S.R.L. (nr. 47/11, 29 septembrie 2011)

1545. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 47/12, 29 septembrie 2011)

1546. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L. (nr. 47/13, 29 septembrie 2011)

1547. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Companiei de Asigurări AFES-M S.R.L. de a întreprinde măsuri în vederea lichidării încălcărilor constatate în rezultatul inspecției în teren (nr. 47/18, 29 septembrie 2011)

1548. Ordonanță cu privire la Ordonanțele Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 33/1-O din 05.08.2011 și nr. 41/1-O din 05.09.2011 (nr. 47/1-O, 29 septembrie 2011)

1549. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare BROKER EXPERT S.R.L. (nr. 47/14-O, 29 septembrie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1550. Hotărîre cu privire la anunțarea locului vacant de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 510/36, 4 octombrie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1551. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 137, 30 septembrie 2011)

1552. Decizie cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Coordonator al Audiovizualului și Academia de Științe a Moldovei (nr. 138, 30 septembrie 2011)

1553. Decizie cu privire la completarea Regulamentului privind gestionarea Fondului de susținere a radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 125 din 04.12.2007 (nr. 139, 30 septembrie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1554. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 172, 4 august 2011)

1555. Hotărîre cu privire la retragerea licenței casei de schimb valutar О.M. Gembird S.R.L. (nr. 218, 6 octombrie 2011)

1556. Hotărîre cu privire la retragerea licenței casei de schimb valutar Andloras Grup S.R.L. (nr. 219, 6 octombrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte