RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
05.08.2011

Monitorul Oficial Nr. 128-130

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

362. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 238-VI, 29 iulie 2011)

363. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 115, 23 iunie 2011)

364. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului la articolul 24 al Cartei Organizației pentru Cooperare Economică a Mării Negre cu privire la Centrul Internațional de Studii la Marea Neagră (nr. 220-VI, 26 iulie 2011)

365. Lege pentru ratificarea Amendamentului la articolul 24 al Cartei Organizației pentru Cooperare Economică a Mării Negre cu privire la Centrul Internațional de Studii la Marea Neagră (nr. 123, 7 iulie 2011)

366. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind deschiderea și funcționarea Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău (nr. 221-VI, 26 iulie 2011)

367. Lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind deschiderea și funcționarea Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău (nr. 124, 7 iulie 2011)

368. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției europene privind coproducțiile cinematografice (nr. 222-VI, 26 iulie 2011)

369. Lege pentru ratificarea Convenției europene privind coproducțiile cinematografice (nr. 127, 7 iulie 2011)

370. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătății populației (nr. 223-VI, 26 iulie 2011)

371. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătății populației (nr. 128, 7 iulie 2011)

372. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 224-VI, 26 iulie 2011)

373. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 136, 8 iulie 2011)

374. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de intrarea în/ieșirea din Republica Moldova a participanților la exercițiul internațional Codrii 2011 (nr. 225-VI, 26 iulie 2011)

375. Lege cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de intrarea în/ieșirea din Republica Moldova a participanților la exercițiul internațional Codrii 2011 (nr. 137, 8 iulie 2011)

376. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) (nr. 235-VI, 29 iulie 2011)

377. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) (nr. 141, 14 iulie 2011)

378. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Agenția Internațională
pentru Energie Atomică, încheiat prin schimb de scrisori, privind modificările la Protocolul anexat la Acordul dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare (nr. 234-VI, 29 iulie 2011)

379. Lege privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, încheiat prin schimb de scrisori, privind modificările la Protocolul anexat la Acordul dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare (nr. 142, 14 iulie 2011)

380. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală (nr. 236-VI, 29 iulie 2011)

381. Lege pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală (nr. 149, 15 iulie 2011)

382. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală (nr. 237-VI, 29 iulie 2011)

383. Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală (nr. 150, 15 iulie 2011)

384. Hotărîre pentru aprobarea bugetului pe anul 2011 și a numărului de personal al Curții de Conturi (nr. 144, 14 iulie 2011)

385. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2011 (nr. 145, 14 iulie 2011)

386. Hotărîre cu privire la încheierea primei sesiuni parlamentare a anului 2011 (nr. 158, 21 iulie 2011)

387. Hotărîre privind demisia unor deputați în Parlament (nr. 178, 28 iulie 2011)

388. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Ana ZLATI (nr. 227-VI, 26 iulie 2011)

389. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Lidia BELSCAIA (nr. 230-VI, 28 iulie 2011)

390. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Revistei Moldova (nr. 231-VI, 28 iulie 2011)

391. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (nr. 232-VI, 29 iulie 2011)

392. Decret pentru modificarea și completarea Regulamentului instrucției de front al Forțelor Armate ale Republicii Moldova (nr. 233-VI, 29 iulie 2011)

393. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Andrei BUJOREANU (nr. 239-VI, 29 iulie 2011)

394. Decret privind numirea în funcție a unor judecători de instrucție (nr. 240-VI, 1 august 2011)

395. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 241-VI, 1 august 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

18. Decizie asupra sesizării pentru controlul constituționalității unei prevederi din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 (26 iulie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

22. Hotărîre privind Raportul auditului regularității utilizării mijloacelor financiare pentru desfășurarea alegerilor Parlamentului în anul 2010 la Comisia Electorală Centrală și la unele consilii electorale de circumscripție (nr. 22, 18 iulie 2011)

23. Hotărîre privind Raportul auditului formării și utilizării bugetului raionului Călărași pe perioada anilor 2009-2010 (nr. 23, 21 iulie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

642. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice (nr. 567, 26 iulie 2011)

643. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008 (nr. 568, 27 iulie 2011)

644. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (nr. 574, 28 iulie 2011)

645. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 13 septembrie 2010 (nr. 575, 28 iulie 2011)

646. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2011-2012 (nr. 576, 28 iulie 2011)

647. Hotărîre cu privire la expoziția relicvei naționale Steagul lui Ștefan cel Mare (nr. 577, 28 iulie 2011)

648. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea alineatului (3) articolul 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2011 nr. 55 din 31 martie 2011 (nr. 578, 29 iulie 2011)

649. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale, semnat la Luxemburg la 14 iunie 2010 (nr. 579, 29 iulie 2011)

650. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1432 din 7 noiembrie 2002 (nr. 580, 29 iulie 2011)

651. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 160 privind statistica muncii, adoptată la Geneva la 25 iunie 1985 (nr. 581, 29 iulie 2011)

652. Hotărîre cu privire la relocarea sediului Misiunii Permanente a Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite, New York, SUA, și acordarea deplinelor puteri domnului Alexandru CUJBĂ, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 582, 29 iulie 2011)

653. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 (nr. 583, 29 iulie 2011)

654. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale al Ucrainei cu privire la respectarea prevederilor Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontier, aprobată la Espoo la 25 februarie 1991 (nr. 584, 29 iulie 2011)

655. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 400 din 8 iunie 2011 (nr. 585, 29 iulie 2011)

656. Hotărîre cu privire la unele măsuri ce țin de eficientizarea procesului de administrare și deetatizare a bunurilor proprietate publică de stat (nr. 586, 29 iulie 2011)

657. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru completarea hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 587, 29 iulie 2011)

658. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 588, 29 iulie 2011)

659. Hotărîre cu privire la limitele numărului de unități de personal și ale cheltuielilor de personal în sectorul bugetar pentru autoritățile administrației publice centrale și locale pe anul 2011 (nr. 589, 29 iulie 2011)

660. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 453 din 16 iunie 2011 (nr. 590, 29 iulie 2011)

661. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru și acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe ȘALARU, ministru al mediului (nr. 591, 1 august 2011)

662. Hotărîre cu privire la Premiul Național (nr. 592, 1 august 2011)

663. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 23 la Hotărîrea Guvernului nr. 912 din 29 septembrie 2010 (nr. 595, 2 august 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1048. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 91, 28 iulie 2011)

1049. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 92, 28 iulie 2011)

1050. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 93, 28 iulie 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1051. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 300, 18 iulie 2011)

1052. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Stati Natalia (nr. 315, 27 iulie 2011)

1053. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Eșanu Angela (nr. 316, 27 iulie 2011)

1054. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 317, 27 iulie 2011)

1055. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 318, 27 iulie 2011)

1056. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Ursachi Diana (nr. 319, 27 iulie 2011)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1057. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind emiterea avizului tehnic ce atestă gradul de executare a construcției și corespunderea lucrărilor de construcție cu documentația de proiect (nr. 41, 29 iunie 2011)

1058. Ordin cu privire la aprobarea modelelor noi de ștampile ale experților tehnici și verificatorilor de proiecte (nr. 49, 26 iulie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1059. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 586, 21 iulie 2011)

1060. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 587, 21 iulie 2011)

1061. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 588, 21 iulie 2011)

1062. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 589, 21 iulie 2011)

1063. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 590, 21 iulie 2011)

1064. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 591, 21 iulie 2011)

1065. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 592, 21 iulie 2011)

1066. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 593, 21 iulie 2011)

1067. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 594, 21 iulie 2011)

1068. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor medicosanitare private (nr. 609, 27 iulie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1069. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la emisiunea, circulația și stingerea obligațiunilor emise de către autoritățile administrației publice locale (nr. 13/3, 7 aprilie 2011)

1069a. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/6, 28 iulie 2011)

1069b. Hotărîre cu privire la aprobarea transferului portofoliului de asigurare al Companiei de Asigurări ARTAS S.R.L. (nr. 31/21, 28 iulie 2011)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

1070. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiilor de expertiză unificate (nr. AT 6/1, 15 iulie 2011)

1071. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova (nr. AT-6/1-3, 15 iulie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1072. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Curtea de Apel Bender (nr. 413/28, 26 iulie 2011)

1073. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător de instrucție în unele instanțe judecătorești (nr. 418/28, 26 iulie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1074. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sadovoe, municipiul Bălți (nr. 417, 19 iulie 2011)

1075. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi (nr. 418, 19 iulie 2011)

1076. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Speia, raionul Anenii Noi (nr. 419, 19 iulie 2011)

1077. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mihăileni, raionul Briceni (nr. 421, 19 iulie 2011)

1078. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir (nr. 422, 19 iulie 2011)

1079. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Haragîș, raionul Cantemir (nr. 423, 19 iulie 2011)

1080. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 424, 19 iulie 2011)

1081. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăiești, raionul Căușeni (nr. 425, 19 iulie 2011)

1082. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Grădinița, raionul Căușeni (nr. 426, 19 iulie 2011)

1083. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lipoveni, raionul Cimișlia (nr. 427, 19 iulie 2011)

1084. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Suric, raionul Cimișlia (nr. 428, 19 iulie 2011)

1085. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Drochia, raionul Drochia (nr. 429, 19 iulie 2011)

1086. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chetrosu, raionul Drochia (nr. 430, 19 iulie 2011)

1087. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Palanca, raionul Drochia (nr. 431, 19 iulie 2011)

1088. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Făleștii Noi, raionul Fălești (nr. 432, 19 iulie 2011)

1089. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Glinjeni, raionul Fălești (nr. 433, 19 iulie 2011)

1090. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni, raionul Fălești (nr. 434, 19 iulie 2011)

1091. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Natalievca, raionul Fălești (nr. 435, 19 iulie 2011)

1092. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Năvîrneț, raionul Fălești (nr. 436, 19 iulie 2011)

1093. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul Fălești (nr. 437, 19 iulie 2011)

1094. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Taxobeni, raionul Fălești (nr. 438, 19 iulie 2011)

1095. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Florești (nr. 439, 19 iulie 2011)

1096. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Camenca, raionul Glodeni (nr. 440, 19 iulie 2011)

1097. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Glodeni (nr. 441, 19 iulie 2011)

1098. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Boghiceni, raionul Hîncești (nr. 442, 19 iulie 2011)

1099. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești (nr. 443, 19 iulie 2011)

1100.Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 444, 19 iulie 2011)

1101. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Boldurești, raionul Nisporeni (nr. 445, 19 iulie 2011)

1102. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cristești, raionul Nisporeni (nr. 446, 19 iulie 2011)

1103. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghiduleni, raionul Rezina (nr. 447, 19 iulie 2011)

1104. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexandrești, raionul Rîșcani (nr. 448, 19 iulie 2011)

1105. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei (nr. 449, 19 iulie 2011)

1106. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Brezoaia, raionul Ștefan Vodă (nr. 450, 19 iulie 2011)

1107. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Căplani, raionul Ștefan Vodă (nr. 451, 19 iulie 2011)

1108. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Crocmaz, raionul Ștefan Vodă (nr. 452, 19 iulie 2011)

1109. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Marianca de Jos, raionul Ștefan Vodă (nr. 453, 19 iulie 2011)

1110. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Purcari, raionul Ștefan Vodă (nr. 454, 19 iulie 2011)

1111. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîndrești, raionul Telenești (nr. 455, 19 iulie 2011)

1112. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nucăreni, raionul Telenești (nr. 456, 19 iulie 2011)

1113. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Carbalia, UTA Găgăuzia (nr. 457, 19 iulie 2011)

1114. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia (nr. 458, 19 iulie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1115. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV, anunțat prin Decizia CCA nr. 89 din 3 iunie 2011 (nr. 110, 15 iulie 2011)

1116. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie (nr. 111, 15 iulie 2011)

1117. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru participarea la Reuniunea Platformei Europene a Autorităților de Reglementare (EPRA) și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 113, 15 iulie 2011)

1118. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 114, 21 iulie 2011)

1119. Decizie cu privire la solicitarea întreprinderii Siremin S.R.L. (nr. 116, 21 iulie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1120. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 155, 28 iulie 2011)

1121. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 156, 28 iulie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte