RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
29.07.2011

Monitorul Oficial Nr. 122-127

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

337. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 16 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 212-VI, 22 iulie 2011)

338. Lege pentru modificarea articolului 16 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 43, 5 iulie 2011)

339. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995 (nr. 213-VI, 22 iulie 2011)

340. Lege pentru modificarea și completarea Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995 (nr. 85, 7 iulie 2011)

341. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 7 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 219-VI, 26 iulie 2011)

342. Lege pentru completarea articolului 7 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 114, 8 iulie 2011)

343. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 214-VI, 22 iulie 2011)

344. Lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 116, 23 iunie 2011)

345. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 215-VI, 22 iulie 2011)

346. Lege privind importul unor bunuri (nr. 119, 5 iulie 2011)

347. Decret pentru promulgarea Legii privind modul de plasare în regim vamal de admitere temporară a mijloacelor de transport auto neînmatriculate în Republica Moldova (nr. 210-VI, 22 iulie 2011)

348. Lege privind modul de plasare în regim vamal de admitere temporară a mijloacelor de transport auto neînmatriculate în Republica Moldova (nr. 130, 7 iulie 2011)

349. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 211-VI, 22 iulie 2011)

350. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 138, 8 iulie 2011)

351. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 226-VI, 26 iulie 2011)

352. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 139, 8 iulie 2011)

353. Hotărîre cu privire la raportul Comisiei mixte constituite prin Hotărîrea Parlamentului nr. 160 din 9 iulie 2010 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare și a resurselor financiare din fondul de rezervă în legătură cu inundațiile din anul 2008 (nr. 118, 23 iunie 2011)

354. Hotărîre cu privire la instituirea Adunării Parlamentare a Republicii Moldova și a Republicii Polonia (nr. 134, 8 iulie 2011)

355. Hotărîre cu privire la vacanța unei funcții de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 135, 8 iulie 2011)

356. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 146, 15 iulie 2011)

357. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 216-VI, 22 iulie 2011)

358. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 217-VI, 22 iulie 2011)

359. Decret cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind Spațiul Aerian Comun între Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia (nr. 218-VI, 26 iulie 2011)

360. Decret privind numirea domnului Ion PLEȘCA în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău (nr. 228-VI, 27 iulie 2011)

361. Decret privind numirea domnului Ghenadie ENI în funcția de președinte al Curții de Apel Cahul (nr. 229-VI, 27 iulie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

17. Decizie asupra sesizării Curții Supreme de Justiție (nr. 1, 14 iulie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

21. Hotărîre privind Raportul auditului legalității și eficienței gestionării mijloacelor financiare și a patrimoniului pe perioada anilor 2005-2009 de către S.A. Moldova-Film (nr. 23, 8 aprilie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

617. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 540, 14 iulie 2011)

618. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 543, 19 iulie 2011)

619. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 547, 21 iulie 2011)

620. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 924 din 7 octombrie 2010 (nr. 548, 21 iulie 2011)

621. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de profilaxie și combatere a diabetului zaharat pentru anii 2011-2015 (nr. 549, 21 iulie 2011)

622. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare și modul de funcționare a organizațiilor străine cu atribuții în domeniul adopției internaționale în Republica Moldova și a listei serviciilor și activităților pe care le pot desfășura în domeniul adopției internaționale (nr. 550, 22 iulie 2011)

623. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului adițional la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), încheiat la Bruxelles la 11 februarie 2011 (nr. 551, 22 iulie 2011)

624. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor mijloace de transport (nr. 552, 22 iulie 2011)

625. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 553, 22 iulie 2011)

626. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 554, 22 iulie 2011)

627. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (nr. 555, 22 iulie 2011)

628. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (nr. 556, 22 iulie 2011)

629. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoașterii zonelor protejate din Republica Moldova și a Normei de circulație a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată (nr. 557, 22 iulie 2011)

630. Hotărîre privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină (nr. 558, 22 iulie 2011)

631. Hotărîre cu privire la transmiterea unor încăperi (nr. 559, 25 iulie 2011)

632. Hotărîre pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopții Internaționale și aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia (nr. 560, 25 iulie 2011)

633. Hotărîre cu privire la reglementarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2011-2012 (nr. 561, 25 iulie 2011)

634. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 562, 25 iulie 2011)

635. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 564, 25 iulie 2011)

636. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1131 din 15 decembrie 2010 (nr. 565, 25 iulie 2011)

637. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la semnatarii Declarației de Independență a Republicii Moldova (nr. 569, 27 iulie 2011)

638. Hotărîre privind negocierile cu Comisia Europeană în vederea semnării de către Republica Moldova și Uniunea Europeană a Acordului privind Spațiul Aerian Comun (nr. 570, 27 iulie 2011)

639. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 332 din 5 mai 2011 (nr. 571, 27 iulie 2011)

640. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 572, 27 iulie 2011)

641. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 213 din 22 februarie 2002 (nr. 573, 27 iulie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

925. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 136, 25 iulie 2011)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

926. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 88, 22 iulie 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

927. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc Serafim Savcenco (nr. 297, 15 iulie 2011)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

928. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 1 MD la documentul normativ CP C.01.03-2004 Proiectarea și construcția mansardelor (nr. 46, 8 iulie 2011)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

929. Ordin cu privire la aprobarea unor documente (nr. 104, 8 iunie 2011)

930. Ordin cu privire la aprobarea unui Acord al Consiliului pe filiera de produs (nr. 131, 15 iulie 2011)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

931. Ordin privind aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru învățămîntul gimnazial și liceal în anul de studii 2011-2012 (nr. 347, 18 mai 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

932. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului înscrierilor efectuate în registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de Societatea pe acțiuni PRINCIPIAL-E (nr. 25/1, 30 iunie 2011)

933. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului documentar tematic privind asigurarea încasării și investirii veniturilor obținute din dividende, dobînzi și alte încasări ca urmare a administrării patrimoniului fondatorilor administrării de către administratorii fiduciari (nr. 26/2, 7 iulie 2011)

934. Hotărîre cu privire la rezultatele supravegherii respectării legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CAJBA (nr. 26/3, 7 iulie 2011)

935. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. VORNICENI (nr. 29/1, 19 iulie 2011)

936. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni F.O.N.D. Administrator Fiduciar (nr. 29/2, 19 iulie 2011)

937. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Fabrica de fermentare a tutunului Florești (nr. 29/4, 19 iulie 2011)

938. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 29/6, 19 iulie 2011)

939. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni MAPT (nr. 29/7, 19 iulie 2011)

940. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.R.L. (nr. 29/12, 19 iulie 2011)

941. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurare TRANSELIT S.R.L. (nr. 29/13, 19 iulie 2011)

942. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare BROKER EXPERT S.R.L. (nr. 29/14, 19 iulie 2011)

943. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 29/15, 19 iulie 2011)

944. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PREMIUM BROKER S.R.L. (nr. 29/16, 19 iulie 2011)

945. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 30/1, 25 iulie 2011)

946. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale în registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de Societatea pe acțiuni PRINCIPIAL-E (nr. 25/2-O, 30 iunie 2011)

947. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. FINCORDAN, A.E.О. BANI-GARAPRIM, A.E.О. ECOCRED-DОNGENI și A.E.О. BĂLĂUREȘTI (nr. 29/3-O, 19 iulie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

948. Hotărîre cu privire la prelungirea degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale Chișinău nr. 1 (nr. 320, 8 iulie 2011)

949. Hotărîre cu privire la delegarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale la Riga, Republica Letonia (nr. 321, 8 iulie 2011)

950. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal Bubuieci, municipiul Chișinău (nr. 322, 8 iulie 2011)

951. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chișinău (nr. 323, 8 iulie 2011)

952. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Buda, raionul Călărași (nr. 324, 8 iulie 2011)

953. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Dereneu, raionul Călărași (nr. 325, 8 iulie 2011)

954. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Hîrjauca, raionul Călărași (nr. 326, 8 iulie 2011)

955. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Hoginești, raionul Călărași (nr. 327, 8 iulie 2011)

956. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Meleșeni, raionul Călărași (nr. 328, 8 iulie 2011)

957. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Peticeni, raionul Călărași (nr. 329, 8 iulie 2011)

958. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni, raionul Călărași (nr. 330, 8 iulie 2011)

959. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Rădeni, raionul Călărași (nr. 331, 8 iulie 2011).

960. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Călărași (nr. 332, 8 iulie 2011)

961. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Țibirica, raionul Călărași (nr. 333, 8 iulie 2011)

962. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Cîrnățeni, raionul Căușeni (nr. 334, 8 iulie 2011)

963. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Hagimus, raionul Căușeni (nr. 335, 8 iulie 2011)

964. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Ișnovăț, raionul Criuleni (nr. 336, 8 iulie 2011)

965. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Jevreni, raionul Criuleni (nr. 337, 8 iulie 2011)

966. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal Hrușova, raionul Criuleni (nr. 338, 8 iulie 2011)

967. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Miclești, raionul Criuleni (nr. 339, 8 iulie 2011)

968. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Porumbrei, raionul Cimișlia (nr. 340, 8 iulie 2011)

969. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Sagaidac, raionul Cimișlia (nr. 341, 8 iulie 2011)

970. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Baroncea, raionul Drochia (nr. 342, 8 iulie 2011)

971. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Gribova, raionul Drochia (nr. 343, 8 iulie 2011)

972. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Ochiul Alb, raionul Drochia (nr. 344, 8 iulie 2011)

973. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul Dubăsari (nr. 345, 8 iulie 2011)

974. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Marcăuți, raionul Dubăsari (nr. 346, 8 iulie 2011)

975. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Dubăsari (nr. 347, 8 iulie 2011)

976. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Izvoare, raionul Fălești (nr. 348, 8 iulie 2011)

977. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Balatina, raionul Glodeni (nr. 349, 8 iulie 2011)

978. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Limbenii Noi, raionul Glodeni (nr. 350, 8 iulie 2011)

979. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Limbenii Vechi, raionul Glodeni (nr. 351, 8 iulie 2011)

980. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Horodca, raionul Ialoveni (nr. 352, 8 iulie 2011)

981. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Malcoci, raionul Ialoveni (nr. 353, 8 iulie 2011)

982. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Nimoreni, raionul Ialoveni (nr. 354, 8 iulie 2011)

983. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Ruseștii Noi, raionul Ialoveni (nr. 355, 8 iulie 2011)

984. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Sociteni, raionul Ialoveni (nr. 356, 8 iulie 2011)

985. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Zîmbreni, raionul Ialoveni (nr. 357, 8 iulie 2011)

986. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Grozești, raionul Nisporeni (nr. 358, 8 iulie 2011)

987. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Ciocîlteni, raionul Orhei (nr. 359, 8 iulie 2011)

988. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Zahoreni, raionul Orhei (nr. 360, 8 iulie 2011)

989. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Rădoaia, raionul Sîngerei (nr. 361, 8 iulie 2011)

990. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Slobozia, raionul Ștefan Vodă (nr. 362, 8 iulie 2011)

991. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Ștefănești, raionul Ștefan Vodă (nr. 363, 8 iulie 2011)

992. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Rogojeni, raionul Șoldănești (nr. 364, 8 iulie 2011)

993. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Corten, raionul Taraclia (nr. 365, 8 iulie 2011)

994. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Scorțeni, raionul Telenești (nr. 366, 8 iulie 2011)

995. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul orășenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 367, 8 iulie 2011)

996. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Copceac, UTA Găgăuzia (nr. 368, 8 iulie 2011)

997. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Gaidar, UTA Găgăuzia (nr. 369, 8 iulie 2011)

998. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 370, 8 iulie 2011)

999. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea nr. 315 din 22 iunie 2011 Cu privire la convocarea în prima ședință a unor consilii raionale și municipale (nr. 371, 8 iulie 2011)

1000. Hotărîre cu privire la data desfășurării votării repetate pentru alegerea primarilor în unele localități (nr. 372, 12 iulie 2011)

1001. Hotărîre cu privire la convocarea în prima ședință a Consiliului municipal Chișinău (nr. 373, 12 iulie 2011)

1002. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chișinău (nr. 374, 12 iulie 2011)

1003. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Ciobanovca, raionul Anenii Noi (nr. 375, 12 iulie 2011)

1004. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Telița, raionul Anenii Noi (nr. 376, 12 iulie 2011)

1005. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași (nr. 377, 12 iulie 2011)

1006. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Frumoasa, raionul Călărași (nr. 378, 12 iulie 2011)

1007. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Nișcani, raionul Călărași (nr. 379, 12 iulie 2011)

1008. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Pitușca, raionul Călărași (nr. 380, 12 iulie 2011)

1009. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Sadova, raionul Călărași (nr. 381, 12 iulie 2011)

1010. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași (nr. 382, 12 iulie 2011)

1011. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal Petreni, raionul Drochia (nr. 383, 12 iulie 2011)

1012. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Șuri, raionul Drochia (nr. 384, 12 iulie 2011)

1013. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 385, 12 iulie 2011)

1014. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni (nr. 386, 12 iulie 2011)

1015. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Bălăurești, raionul Nisporeni (nr. 387, 12 iulie 2011)

1016. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Bîrnova, raionul Ocnița (nr. 388, 12 iulie 2011)

1017. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Cușmirca, raionul Șoldănești (nr. 389, 12 iulie 2011)

1018. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Alava, raionul Ștefan Vodă (nr. 390, 12 iulie 2011)

1019. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Semionovca, raionul Ștefan Vodă (nr. 391, 12 iulie 2011)

1020. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 3/01 din 22 aprilie 2011 Cu privire la constituirea consiliilor electorale de nivelul întîi pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 392, 14 iulie 2011)

1021. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 3 din 25 aprilie 2011 Cu privire la constituirea consiliilor electorale de nivelul întîi pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 393, 14 iulie 2011)

1022. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Consiliului electoral al circumscripției electorale UTA Găgăuzia nr. 4/1 din 22 aprilie 2011 Cu privire la constituirea consiliilor electorale de nivelul întîi pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 394, 14 iulie 2011)

1023. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Trușeni, municipiul Chișinău (nr. 395, 14 iulie 2011)

1024. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Condrița, municipiul Chișinău (nr. 396, 14 iulie 2011)

1025. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Chirca, raionul Anenii Noi (nr. 397, 14 iulie 2011)

1026. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Bucuria, raionul Cahul (nr. 398, 14 iulie 2011)

1027. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orășenesc Căinari, raionul Căușeni (nr. 399, 14 iulie 2011)

1028. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni (nr. 400, 14 iulie 2011)

1029. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Albina, raionul Cimișlia (nr. 401, 14 iulie 2011)

1030. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Hîrtop, raionul Cimișlia (nr. 402, 14 iulie 2011)

1031. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Dolinnoe, raionul Criuleni (nr. 403, 14 iulie 2011)

1032. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Mașcăuți, raionul Criuleni (nr. 404, 14 iulie 2011)

1033. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Miclești, raionul Criuleni (nr. 405, 14 iulie 2011)

1034. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Zăicana, raionul Criuleni (nr. 406, 14 iulie 2011)

1035. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Frasin, raionul Dondușeni (nr. 407, 14 iulie 2011)

1036. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Moara de Piatră, raionul Drochia (nr. 408, 14 iulie 2011)

1037. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Pînzăreni, raionul Fălești (nr. 409, 14 iulie 2011)

1038. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Costești, raionul Ialoveni (nr. 410, 14 iulie 2011)

1039. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Văsieni, raionul Ialoveni (nr. 411, 14 iulie 2011)

1040. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Țareuca, raionul Rezina (nr. 412, 14 iulie 2011)

1041. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Negrești, raionul Strășeni (nr. 413, 14 iulie 2011)

1042. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Cobîlea, raionul Șoldănești (nr. 414, 14 iulie 2011)

1043. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 415, 14 iulie 2011)

1044. Hotărîre cu privire la convocarea și degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întîi pentru organizarea și desfășurarea votării repetate din 17 iulie 2011 (nr. 416, 15 iulie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1045. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie (nr. 107, 8 iulie 2011)

1046. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 108, 8 iulie 2011)

1047. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 109, 8 iulie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte