RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
08.07.2011

Monitorul Oficial Nr. 110-112

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

296. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 183-VI, 4 iulie 2011)

297. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 65, 7 aprilie 2011)

298. Decret privind promulgarea Legi pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 184-VI, 4 iulie 2011)

299. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 66, 7 aprilie 2011)

300. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 185-VI, 4 iulie 2011)

301. Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 112, 9 iunie 2011)

302. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 186-VI, 4 iulie 2011)

303. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 113, 9 iunie 2011)

304. Hotărîre privind eliberarea din funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție (nr. 122, 5 iulie 2011)

305. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Asif CHAUDHRY (nr. 182-VI, 1 iulie 2011)

306. Decret cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul securității și luptei împotriva criminalității (nr. 187-VI, 4 iulie 2011)

307. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Mihail GNATIUC (nr. 188-VI, 4 iulie 2011)

308. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 189-VI, 4 iulie 2011)

309. Decret privind numirea în funcție a unor vicepreședinți de instanțe judecătorești (nr. 190-VI, 4 iulie 2011)

310. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 191-VI, 4 iulie 2011)

311. Decret privind numirea în funcție a unor președinți de instanțe judecătorești (nr. 192-VI, 4 iulie 2011)

312. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 193-VI, 4 iulie 2011)

313. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Pierre ANDRIEU (nr. 194-VI, 5 iulie 2011)

314. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Jean-Franзois MYARD și Emmanuel SKOULIOS (nr. 195-VI, 6 iulie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

542. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 459, 24 iunie 2011)

543. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a infrastructurii frontierei de stat pentru anii 2012-2014 (nr. 476, 28 iunie 2011)

544. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor în plic și muncii la negru (nr. 477, 28 iunie 2011)

545. Hotărîre privind completarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale stabilite de Acordul Compact (nr. 478, 28 iunie 2011)

546. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016 (nr. 480, 30 iunie 2011)

547. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei Naționale Antidrog (nr. 481, 4 iulie 2011)

548. Dispoziție (nr. 67-d, 29 iunie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

799. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 388, 13 mai 2011)

800. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 503, 20 iunie 2011)

801. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 504, 20 iunie 2011)

802. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 505, 20 iunie 2011)

803. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 506, 20 iunie 2011)

804. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 507, 20 iunie 2011)

805. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 508, 20 iunie 2011)

806. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 509, 20 iunie 2011)

807. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 510, 20 iunie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

808. Hotărîre cu privire la rezultatele supravegherii activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni VALINVEST (nr. 23/3, 9 iunie 2011)

809. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni POLIPROIECT (nr. 24/2, 24 iunie 2011)

810. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. PITUȘCA (nr. 24/5, 24 iunie 2011)

811. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. GHECRIAL SISTEM (nr. 24/6, 24 iunie 2011)

812. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MICROОMPRUMUT (nr. 24/7, 24 iunie 2011)

813. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut POIANA-CREDIT (nr. 24/8, 24 iunie 2011)

814. Hotărîre cu privire la expunerea spre vînzare a valorilor mobiliare deținute de Fondul de Investiții Nemutual Nespecializat VIITORUL TĂU S.A. în proces de lichidare (nr. 24/9, 24 iunie 2011)

815. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Sud-Vest Montaj (nr. 24/11, 24 iunie 2011)

816. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Cariera Micăuți (nr. 24/12, 24 iunie 2011)

817. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Agro-Fortus (nr. 24/13, 24 iunie 2011)

818. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare BLAJCO ASIST S.R.L. (nr. 24/15, 24 iunie 2011)

819. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurare TRANSELIT S.R.L. (nr. 24/16, 24 iunie 2011)

820. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 24/17, 24 iunie 2011)

821. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Societatea Internațională de Asigurări MOLDASIG S.R.L. (nr. 24/20, 24 iunie 2011)

822. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 25/3, 30 iunie 2011)

823. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Societății pe acțiuni Propășire (nr. 24/4-O, 24 iunie 2011)

824. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la contul bancar de depozit al Asociației de Economii și Оmprumut BARDAR (nr. 24/10-O, 24 iunie 2011)

825. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 64/1-O din 31.12.2008 (nr. 24/21-O, 24 iunie 2011)

826. Ordonanță cu privire la efectuarea transferului mijloacelor bănești (nr. 25/7-O, 30 iunie 2011)

827. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. PELINIA, A.E.О. CHETROCREDIT și A.E.О. SUCCESUL FERMIERULUI (nr. 25/8-O, 30 iunie 2011)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

828. Hotărîre cu privire la reacreditarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova (nr. AC-4/1, 2 iunie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

829. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Edineț (nr. 342/23, 28 iunie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

830. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Partidului Legii și Dreptății pe perioada campaniei electorale (nr. 275, 4 iunie 2011)

831. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/71 din 31 mai 2011 a dlui Veaceslav Colesnic, reprezentantul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 276, 4 iunie 2011)

832. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/73 din 3 iunie 2011 a dlui Veaceslav Colesnic, reprezentantul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 277, 4 iunie 2011)

833. Hotărîre cu privire la raportul financiar de totalizare privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în alegerile locale generale din 5 iunie 2011, la situația din 3 iunie 2011 (nr. 278, 4 iunie 2011)

834. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/76 din 5 iunie 2011 a dlui Sergiu Bularu, reprezentantul Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 279, 5 iunie 2011)

835. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/83 din 5 iunie 2011 a dnei Nina Mazinscaia, membru al biroului electoral al secției de votare Cuizăuca nr. 5 (nr. 280, 5 iunie 2011)

836. Hotărîre cu privire la prelungirea degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai organelor electorale ierarhic inferioare și a personalului din aparatele consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea (nr. 281, 7 iunie 2011)

837. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/89 din 7 iunie 2011 a dlui Veaceslav Colesnic, reprezentantul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 282, 7 iunie 2011)

838. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/90 din 7 iunie 2011 a dlui Veaceslav Colesnic, reprezentantul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 283, 7 iunie 2011)

839. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 84 din 15 aprilie 2011 Cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 284, 7 iunie 2011)

840. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent și degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Leova nr. 22 (nr. 285, 9 iunie 2011)

841. Hotărîre cu privire la data desfășurării turului doi de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău, precum și a primarilor în unele circumscripții electorale municipale, orășenești, sătești (comunale) (nr. 286, 10 iunie 2011)

842. Hotărîre cu privire la documentele electorale pentru turul doi de scrutin al alegerilor locale generale (nr. 287, 10 iunie 2011)

843. Hotărîre pentru modificarea și completarea hotărîrii nr. 134 din 27 aprilie 2011 Cu privire la revenirea la locul de muncă permanent și convocarea pentru activitate în componența Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Briceni nr. 6 a unor membri (nr. 288, 10 iunie 2011)

844. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Glodeni nr. 19 (nr. 289, 10 iunie 2011)

845. Hotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 5 iunie 2011 și totalizarea rezultatelor alegerilor locale generale (nr. 290, 11 iunie 2011)

846. Hotărîre cu privire la data desfășurării votării repetate pentru alegerea Consiliului sătesc Logănești, raionul Hîncești (nr. 291, 11 iunie 2011)

847. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 58 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Căușeni nr. 10 (nr. 292, 11 iunie 2011)

848. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 286 din 10 iunie 2011 Cu privire la data desfășurării turului doi de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău, precum și a primarilor în unele circumscripții electorale municipale, orășenești, sătești (comunale) (nr. 293, 11 iunie 2011)

849. Hotărîre cu privire la organizarea procesului de votare pentru turul doi de scrutin și votării repetate din
19 iunie 2011 (nr. 294, 14 iunie 2011)

850. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent și degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 (nr. 295, 14 iunie 2011)

851. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 55 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Călărași nr. 9 (nr. 296, 14 iunie 2011)

852. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării turului doi de scrutin și votării repetate din 19 iunie 2011 în unele circumscripții electorale (nr. 297, 14 iunie 2011)

853.Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Asociația pentru apărarea drepturilor femeii FEMILIA în vederea monitorizării turului doi de scrutin și votării repetate din 19 iunie 2011 în unele circumscripții electorale (nr. 298, 14 iunie 2011)

854. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării turului doi de scrutin și votării repetate din 19 iunie 2011 în unele circumscripții electorale (nr. 299, 14 iunie 2011)

855. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în cadrul turului doi de scrutin și votării repetate din 19 iunie 2011 în unele circumscripții electorale (nr. 300, 14 iunie 2011)

856. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației Obștești Centrul pentru Investigații Juridice și Apărarea Drepturilor Omului pentru monitorizarea turului doi de scrutin și votării repetate din 19 iunie 2011 în unele circumscripții electorale (nr. 301, 14 iunie 2011)

857. Hotărîre cu privire la mersul executării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 29 din 8 aprilie 2011 Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale generale din 5 iunie 2011, pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a turului II de scrutin și votării repetate din 19 iunie 2011 (nr. 302, 17 iunie 2011)

858. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind procedura de renumărare a buletinelor de vot la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 303, 17 iunie 2011)

859. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor documentelor electorale pentru înscrierea rezultatelor procedurii de renumărare a voturilor la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 304, 17 iunie 2011)

860. Hotărîre cu privire la operatorii proiectului-pilot de testare a Sistemului informațional automatizat de stat Alegeri în ziua desfășurării turului doi de scrutin pentru alegerea primarului general al mun. Chișinău din 19 iunie 2011 (nr. 305, 17 iunie 2011)

861. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 62 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Edineț nr. 16 (nr. 306, 17 iunie 2011)

862. Hotărîre cu privire la Raportul financiar de totalizare privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în alegerile locale generale din 5 iunie, inclusiv în turul doi de scrutin din 19 iunie pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău și a primarilor în unele circumscripții electorale municipale, orășenești, comunale, sătești, la situația de 18 iunie 2011 (nr. 307, 18 iunie 2011)

863. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 290 din 11 iunie 2011 Cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 5 iunie 2011 și totalizarea rezultatelor alegerilor locale generale (nr. 308, 18 iunie 2011)

864. Hotărîre cu privire la stoparea procesului electoral în circumscripția electorală comunală Condrătești nr. 12, raionul Ungheni (nr. 309, 19 iunie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

865. Decizie cu privire la sesizarea unui candidat la funcția de primar al mun. Comrat (nr. 81, 27 mai 2011)

866. Decizie cu privire la examinarea cererilor prealabile ale ОM Știri Media Grup S.R.L. și ОCS Jurnal de Chișinău Plus S.R.L. (nr. 87, 3 iunie 2011)

867. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la licența de emisie de către Telesistem TV S.R.L. (nr. 88, 3 iunie 2011)

868. Decizie cu privire la solicitarea postului de radio Focus Radio (nr. 92, 15 iunie 2011)

869. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 93, 15 iunie 2011)

870. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 94, 15 iunie 2011)

871. Decizie cu privire la reperfectarea actelor de constituire a Оntreprinderii Știri Media Grup S.R.L. (nr. 95, 15 iunie 2011)

872. Decizie cu privire la retragerea autorizației de retransmisie (nr. 97, 15 iunie 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

873. Ordin cu privire la completarea listei agenților economici care beneficiază în anul 2011 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecție (nr. 519, 1 iulie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

874. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor (nr. 84, 28 aprilie 2011)

875. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 137, 23 iunie 2011)

876. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 141, 30 iunie 2011)

877. Hotărîre cu privire la aprobarea Politicii de supraveghere a sistemului de plăți în Republica Moldova (nr. 143, 30 iunie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte