RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
01.07.2011

Monitorul Oficial Nr. 107-109

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

279. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 179-VI, 28 iunie 2011)

280. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 56, 9 iunie 2011)

281. Decret pentru promulgarea Legii privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești (nr. 168-VI, 22 iunie 2011)

282. Lege privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești (nr. 87, 21 aprilie 2011)

283. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 169-VI, 22 iunie 2011)

284. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 88, 21 aprilie 2011)

285. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 174-VI, 23 iunie 2011)

286. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 95, 12 mai 2011)

287. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 180-VI, 28 iunie 2011)

288. Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 111, 9 iunie 2011)

289. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare Corpului Păcii SUA în Moldova (nr. 172-VI, 23 iunie 2011)

290. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Pavel BODAREV (nr. 173-VI, 23 iunie 2011)

291. Decret privind acordarea gradului special de general-maior domnului Viorel CHETRARU (nr. 175-VI, 27 iunie 2011)

292. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 176-VI, 27 iunie 2011)

293. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 177-VI, 27 iunie 2011)

294. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 178-VI, 27 iunie 2011)

295. Decret cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de comerț liber între Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 181-VI, 28 iunie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

523. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 458, 24 iunie 2011)

524. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulația substanțelor narcotice și psihotrope și a precursorilor (nr. 460, 24 iunie 2011)

525. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind prevenirea și combaterea crimei organizate (nr. 461, 24 iunie 2011)

526. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 462, 27 iunie 2011)

527. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 463, 27 iunie 2011)

528. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania cu privire la readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (nr. 464, 27 iunie 2011)

529. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în Chișinău și statutul legal al acestuia, semnat la Strasbourg la 21 decembrie 2010 (nr. 465, 27 iunie 2011)

530. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la instituțiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 23 iunie 2011) (nr. 466, 28 iunie 2011)

531. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma administrației publice (nr. 467, 28 iunie 2011)

532. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Nicolae PLATON, șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor (nr. 468, 28 iunie 2011)

533. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar (nr. 469, 28 iunie 2011)

534. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 470, 28 iunie 2011)

535. Hotărîre pentru aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea în Republica Moldova a Convenției privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (2011-2015) (nr. 471, 28 iunie 2011)

536. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 472, 28 iunie 2011)

537. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 473, 28 iunie 2011)

538. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind reintroducerea a 30 de filme în fondul de film către S.A. Moldova-film de la Centrul Cinematografic A. Dovjenco din Ucraina (nr. 474, 28 iunie 2011)

539. Hotărîre cu privire la completarea și modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 (nr. 475, 28 iunie 2011)

540. Dispoziție (nr. 65-d, 27 iunie 2011)

541. Dispoziție (nr. 66-d, 28 iunie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

708. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 126, 27 iunie 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

709. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 235, 17 iunie 2011)

710. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 238, 21 iunie 2011)

711. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 239, 21 iunie 2011)

712. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 245, 24 iunie 2011)

713. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 246, 24 iunie 2011)

714. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 247, 24 iunie 2011)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

715. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a curselor Chișinău-Maximovca, Chișinău-Doroțcaia, Chișinău-Pohrebea, Chișinău-Herson, Chișinău-Nisporeni și Tiraspol-Congaz (nr. 133, 15 iunie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

716. Hotărîre privind desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe piața inițierii apelurilor la posturi fixe din rețeaua publică de telefonie (nr. 12, 21 iunie 2011)

717. Hotărîre privind desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe piața de tranzit de trafic în rețelele publice de telefonie (nr. 13, 21 iunie 2011)

718. Hotărîre cu privire la implementarea accesului la codurile și numerele naționale scurte din șirul de numere 1 fără utilizarea prefixului 0 (nr. 14, 23 iunie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

719. Hotărîre (nr. AA-6-09/62, 9 iunie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

720. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ECONOMCREDIT (nr. 23/1, 9 iunie 2011)

721. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MОNDREȘTI (nr. 23/2, 9 iunie 2011)

722. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/3, 24 iunie 2011)

723. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 24/14, 24 iunie 2011)

724. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/22, 24 iunie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

725. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 (nr. 204, 20 mai 2011)

726. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 205, 20 mai 2011)

727. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 206, 20 mai 2011)

728. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în cadrul alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 207, 20 mai 2011)

729. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii nr. 87 din 15 aprilie 2011 Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 208, 20 mai 2011)

730. Hotărîre cu privire la operatorii proiectului-pilot de testare a Sistemului informațional automatizat de stat Alegeri în ziua alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 209, 20 mai 2011)

731. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/50 din 18 mai 2011 a dlui Andrei Lozinschi, reprezentantul Partidului Liberal în Comisia Electorală Centrală (nr. 210, 20 mai 2011)

732. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/4 din 22 aprilie 2011 a dlui Vladimir Arseni (nr. 211, 20 mai 2011)

733. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 109 din 22 aprilie 2011 Cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Liberal pe perioada campaniei electorale (nr. 212, 20 mai 2011)

734. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/43 din 16 mai 2011 a dlui Ivan Toderico, candidat independent la funcția de consilier în consiliul orășenesc Briceni și la funcția de consilier raional în consiliul raional Briceni (nr. 213, 20 mai 2011)

735. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/45 din 17 mai 2011 a dlui Tudor Lupașcu, pretendent la calitatea de candidat independent la funcția de primar al s. Țigănești (nr. 214, 20 mai 2011)

736. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali în alegerile locale generale din 5 iunie 2011, la situația din 20 mai 2011 (nr. 215, 20 mai 2011)

737. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 216, 24 mai 2011)

738. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 217, 24 mai 2011)

739. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației Pro Democrația Club Tîrgu Neamț pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 218, 24 mai 2011)

740. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 219, 24 mai 2011)

741. Hotărîre despre mersul executării Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 29 din 8 aprilie 2011 Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 220, 24 mai 2011)

742. Hotărîre cu privire la aprobarea simbolurilor electorale ale partidelor și organizațiilor social-politice participante la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 221, 24 mai 2011)

743. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 74 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Sîngerei nr. 28 (nr. 222, 24 mai 2011)

744. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic Casa Noastră Moldova pe perioada campaniei electorale (nr. 223, 24 mai 2011)

745. Hotărîre cu privire la contestațiile nr. ALG-9/52 din 19 mai 2011 și nr. ALG-9/56 din 22 mai 2011 ale dlui Veaceslav Colesnic, reprezentantul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 224, 24 mai 2011)

746. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/55 din 21 mai 2011 a dlui Mihail Garbuz, președintele Partidului Patrioții Moldovei (nr. 225, 24 mai 2011)

747. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/57 din 23 mai 2011 a dnei Pavlina Gonceariuc, pretendent la calitatea de candidat independent la funcția de primar al com. Logofteni (nr. 226, 24 mai 2011)

748. Hotărîre cu privire la suplinirea statelor de personal ale aparatelor unor consilii electorale de circumscripție la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 227, 24 mai 2011)

749. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali în alegerile locale generale din 5 iunie 2011, la situația din 24 mai 2011 (nr. 228, 24 mai 2011)

750. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Instituției Private Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 229, 25 mai 2011)

751. Hotărîre cu privire la efectuarea în ziua de 5 iunie 2011 a unui sondaj de opinie la ieșirea din secțiile de votare (de tip exit-poll) (nr. 230, 25 mai 2011)

752. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 51 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Basarabeasca nr. 5 (nr. 231, 25 mai 2011)

753. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/59 din 24 mai 2011 a dlui Vasile Lîsîi, reprezentant al Partidului Politic Pentru Neam și Țară (nr. 232, 25 mai 2011)

754. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/58 din 23 mai 2011 a dlui Sergiu Bularu, reprezentantul Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 233, 26 mai 2011)

755. Hotărîre cu privire la acreditarea unui expert electoral internațional din partea Autorității Electorale Permanente a României la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 234, 27 mai 2011)

756. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Austria în România și Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 235, 27 mai 2011)

757. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Arabe Egipt în România și Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 236, 27 mai 2011)

758. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Fundației Est-Europene din Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 237, 27 mai 2011)

759. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 și la înregistrarea interpreților (nr. 238, 27 mai 2011)

760. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 239, 27 mai 2011)

761. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Instituției Private Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 240, 27 mai 2011)

762. Hotărîre cu privire la votarea alegătorilor din comuna Corjova, raionul Dubăsari, la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 241, 27 mai 2011)

763. Hotărîre cu privire la modul de participare a cetățenilor Republicii Moldova din comuna Chițcani, satele Cremenciug și Gîsca, la alegerea consilierilor în Consiliul raional Căușeni (nr. 242, 27 mai 2011)

764. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor proceselor-verbale și ale formularului special pentru numărarea voturilor în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 243, 27 mai 2011)

765. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului în formă de broșură al buletinului de vot pentru alegerea consilierilor în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 244, 27 mai 2011)

766. Hotărîre cu privire la demersul Asociației Obștești Moldova Tînără privind acreditarea observatorilor naționali pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 245, 28 mai 2011)

767. Hotărîre cu privire la anularea hotărîrii nr. 11 din 20 mai 2011 a Consiliului electoral al circumscripției raionale Rezina nr. 26 (nr. 246, 28 mai 2011)

768. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 247, 30 mai 2011)

769. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Belarus în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 248, 30 mai 2011)

770. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 și la înregistrarea interpreților (nr. 249, 30 mai 2011)

771. Hotărîre cu privire la acreditarea operatorilor de interviu din partea Centrului de Investigații Sociologice și Marketing C.B.S.-AXA S.R.L. pentru efectuarea la 5 iunie 2011 a sondajului de opinie la ieșirea din secțiile de votare (de tip exit-poll) (nr. 250, 30 mai 2011)

772. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 251, 30 mai 2011)

773. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/66 din 26 mai 2011 din partea dlui Veaceslav Colesnic, reprezentantul PCRM în Comisia Electorală Centrală (nr. 252, 30 mai 2011)

774. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 253, 31 mai 2011)

775. Hotărîre cu privire la acreditarea unui expert electoral internațional din partea Comisiei Electorale Centrale a Letoniei la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 254, 31 mai 2011)

776. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (CPLRE) pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 și la înregistrarea interpreților (nr. 255, 31 mai 2011)

777. Hotărîre cu privire la înregistrarea unui interpret din partea Ambasadei Republicii Austria în Republica Moldova la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 256, 31 mai 2011)

778. Hotărîre cu privire la înregistrarea unui interpret din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 257, 31 mai 2011)

779. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației Obștești Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute din SUA (NDI) pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 258, 31 mai 2011)

780. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 259, 31 mai 2011)

781. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Fundației Est-Europene din Moldova pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 260, 31 mai 2011)

782. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Confederației Organizațiilor Obștești Nonguvernamentale din Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 261, 31 mai 2011)

783. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Partidului Politic Patrioții Moldovei pe perioada campaniei electorale (nr. 262, 31 mai 2011)

784. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 29 din 8 aprilie 2011 Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale generale din 5 iunie 2011, conform situației din
3 iunie 2011 (nr. 263, 3 iunie 2011)

785. Hotărîre cu privire la desfășurarea experimentului științific în domeniul electoral privind regulile de vot la alegerile primarului general al mun. Chișinău în secțiile de votare nr. 46, 92, 117, 163 și 223 din circumscripția electorală municipală Chișinău, nr. 1 (nr. 264, 3 iunie 2011)

786. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Partidului Social Democrat pe perioada campaniei electorale (nr. 265, 3 iunie 2011)

787. Hotărîre cu privire la acreditarea unui expert electoral internațional din partea Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 266, 3 iunie 2011)

788. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației Obștești Centrul Dezvoltării Sociale în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 267, 3 iunie 2011)

789. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Biroului de Cooperare al Elveției pentru Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 268, 3 iunie 2011)

790. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației Obștești FEMIDA pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 269, 3 iunie 2011)

791. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Organizației obștești daneze SILBA-Support Initiative for Liberty and Democracy pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 270, 3 iunie 2011)

792. Hotărîre cu privire la înregistrarea unui interpret din partea Ambasadei Republicii Arabe Egipt în România și Republica Moldova la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 271, 3 iunie 2011)

793. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 209 din 20 mai 2011 Cu privire la operatorii proiectului-pilot de testare a Sistemului informațional automatizat de stat Alegeri în ziua alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 272, 3 iunie 2011)

794. Hotărîre cu privire la cererea nr. CEC-7/907 din 31 mai 2011 a dlui Andrei Malașevschi, candidat la funcția de consilier raional în Consiliul raional Cantemir din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova (nr. 273, 3 iunie 2011)

795. Hotărîre cu privire la demersul concurentului electoral Partidul Politic Patrioții Moldovei privind acreditarea observatorilor naționali pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 274, 3 iunie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

796. Decizie cu privire la aprobarea Raportului final de monitorizare a serviciilor de programe informative ale posturilor TV privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 91, 15 iunie 2011)

797. Decizie cu privire la aprobarea Raportului de monitorizare a serviciilor de programe informative ale posturilor TV privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 19 iunie 2011 (nr. 99, 24 iunie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

798. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 134, 23 iunie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte