RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
18.06.2011

Monitorul Oficial Nr. 102

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

14. Hotărîre pentru controlul constituționalității prevederii art. 22 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 Cu privire la statutul judecătorului în redacția Legii nr. 152 din 8 iulie 2010 Pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 12, 7 iunie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

503. Hotărîre cu privire la acordarea titlului de parc industrial Societății pe Acțiuni TRACOM (nr. 440,
16 iunie 2011)

504. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Administrației și Internelor din România în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, semnat la București la 24 martie 2011 (nr. 441, 16 iunie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

680. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 66, 13 iunie 2011)

681. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 69, 14 iunie 2011)

682. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 70, 14 iunie 2011)