RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
10.06.2011

Monitorul Oficial Nr. 96-98

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

242. Lege cu privire la producția agroalimentară ecologică (nr. 115-XVI, 9 iunie 2005)

243. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente (nr. 147-VI, 6 iunie 2011)

244. Lege pentru ratificarea Acordului privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente (nr. 93, 12 mai 2011)

245. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Republica Moldova și Republica Cehă privind amendamentele la Acordul dintre Republica Moldova și Republica Cehă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 148-VI, 6 iunie 2011)

246. Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Republica Moldova și Republica Cehă privind amendamentele la Acordul dintre Republica Moldova și Republica Cehă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 94, 12 mai 2011)

247. Hotărîre privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 99, 12 mai 2011)

248. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Alina DRAGANCEA și domnului Dan VEREJANU (nr. 145-VI, 31 mai 2011)

249. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Marin MOLOȘAG și doamnei Emma TĂBОRȚĂ (nr. 146-VI, 3 iunie 2011)

250. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului privind crearea și activitatea grupurilor operative de investigație pe teritoriul statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 149-VI, В6 iunie 2011)

251. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Alexandru CUJBA, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 150-VI, 6 iunie 2011)

252. Decret privind constituirea Comisiei de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 151-VI, 6 iunie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

13. Hotărîre pentru controlul constituționalității sintagmei cu plata salariului mediu (pentru salariații care sînt remunerați în acord sau pe unitate de timp) din alin. (1) art. 111 din Codul muncii în redacția Legii nr. 168 din 9 iulie 2010 Pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (nr. 11, 31 mai 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

459. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 838 din 9 iulie 2008 (nr. 398, 7 iunie 2011)

460. Hotărîre cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat în scopul alimentării cu apă a unor localități din regiunile de dezvoltare Nord și Centru ale Republicii Moldova (nr. 400, 8 iunie 2011)

461. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 401, 8 iunie 2011)

462. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 402, 8 iunie 2011)

463. Dispoziție (nr. 59-d, 2 iunie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

624. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 56, 31 mai 2011)

625. Ordin privind modificarea și completarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public (nr. 57, 31 mai 2011)

626. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 61, 2 iunie 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

627. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 197, 30 mai 2011)

628. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 198, 30 mai 2011)

629. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 199, 30 mai 2011)

630. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 200, 30 mai 2011)

631. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului justiției nr. 140 din 22 aprilie 2011 (nr. 205, 1 iunie 2011)

632. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 206, 1 iunie 2011)

633. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 207, 1 iunie 2011)

634. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 208, 1 iunie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

635. Hotărîre (nr. CCE-49, 21 aprilie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

636. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 21/2, 26 mai 2011)

637. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Companiei de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 21/3, 26 mai 2011)

638. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 21/4, 26 mai 2011)

639. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MĂRINEȘTI (nr. 21/5, 26 mai 2011)

640. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părții sociale deținute de COMPANIA FIDUCIARĂ COLABORARE S.A. în proces de lichidare (nr. 21/6, 26 mai 2011)

641. Ordonanță cu privire la efectuarea transferului mijloacelor bănești (nr. 21/10-O, 26 mai 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

642. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de președinte și judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 241/18, 24 mai 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

643. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 89, 3 iunie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte