RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
15.07.2016

Monitorul Oficial Nr. 206-214

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

443. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene și la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene (nr. 2144-VII, 17 iunie 2016)

444. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene și la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene (nr. 116, 2 iunie 2016)

445. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 109 din Codul penal al Republicii Moldova (nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 2190-VII, 11 iulie 2016)

446. Lege pentru completarea articolului 109 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 130, 9 iunie 2016)

447. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 2185-VII, 6 iulie 2016)

448. Lege privind importul unor bunuri (nr. 139, 17 iunie 2016)

449. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea națională (nr. 2189-VII, 7 iulie 2016)

450. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională (nr. 140, 17 iunie 2016)

451. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (nr. 2191-VII, 11 iulie 2016)

452. Lege pentru modificarea și completarea Codului familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (nr. 150, 1 iulie 2016)

453. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Mehmet Selim KARTAL (nr. 2186-VII, 7 iulie 2016)

454. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1926-IV din 5 noiembrie 2008 (nr. 2187-VII, 7 iulie 2016)

455. Decret privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa I domnului Ion GUȚU (nr. 2188-VII, 7 iulie 2016)

456. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnilor Nicolae CAPROȘ și Anatolie GOLOMOZ (nr. 2192-VII, 11 iulie 2016)

457. Decret privind numirea domnului Alexandru GHEORGHIEȘ în funcția de președinte al Curții de Apel Bălți (nr. 2193-VII, 11 iulie 2016)

458. Decret privind numirea domnului Vadim BELOUS în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca (nr. 2194-VII, 11 iulie 2016)

459. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2195-VII, 11 iulie 2016)

460. Decret privind numirea domnului Valeri HUDOBA în funcția de judecător la Judecătoria Comrat (nr. 2196-VII, 11 iulie 2016)

461. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2197-VII, 11 iulie 2016)

462. Decret privind numirea doamnei Hristina CRAVEȚ în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei (nr. 2198-VII, 11 iulie 2016)

463. Decret privind numirea domnului Sergiu BUCICOV în funcția de judecător la Judecătoria Vulcănești (nr. 2199-VII, 11 iulie 2016)

464. Decret privind numirea doamnei Mariana SAJIN în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani (nr. 2200-VII, 11 iulie 2016)

465. Decret privind numirea domnului Evgheni BANCOV în funcția de judecător la Judecătoria Cahul (nr. 2201-VII, 11 iulie 2016)

466. Decret privind eliberarea domnului Ion TUTUNARU din funcția de judecător la Judecătoria Florești (nr. 2202-VII, 11 iulie 2016)

467. Decret privind eliberarea domnului Alexandru ȘPAC din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 2203-VII, 11 iulie 2016)

468. Decret privind eliberarea domnului Oleg TĂNASE din funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău (nr. 2204-VII, 11 iulie 2016)

469. Decret privind eliberarea doamnei Galina POLIVENCO din funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 2205-VII, 11 iulie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

19. Hotărîre cu privire la misiunile de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 și asupra datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2015 (nr. 16, 30 mai 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

910. Hotărîre сu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea anexei la Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 844, 8 iulie 2016)

911. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 411 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 845, 8 iulie 2016)

912. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 846, 8 iulie 2016)

913. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la sistarea temporară a exportului masei lemnoase (nr. 847, 8 iulie 2016)

914. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea articolului 31 din Legea (nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 848, 8 iulie 2016)

915. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 849, 8 iulie 2016)

916. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor și adulților – victime ale traficului de ființe umane, traficului ilegal de migranți, precum și a copiilor neînsoțiți (nr. 850, 8 iulie 2016)

917. Hotărîre cu privire la Centrul de excelență în educație artistică „Ștefan Neaga” (nr. 851, 8 iulie 2016)

918. Hotărîre privind edificarea în oraşul Leova a bustului sculptorului Idel Ianchelevici (nr. 852, 8 iulie 2016)

919. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1026 din 2 noiembrie 2010 (nr. 853, 8 iulie 2016)

920. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXV-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova (nr. 854, 8 iulie 2016)

921. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 (nr. 855, 10 iulie 2016)

922. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Nicolae CALIN (nr. 857, 13 iulie 2016)

923. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Constantin MASLINCOV (nr. 858, 13 iulie 2016)

924. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vladimir TAUCCI (nr. 859, 13 iulie 2016)

925. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihai GRIBINCEA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în România, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Muntenegru şi Republica Serbia, prin cumul, cu reşedinţa la Bucureşti (nr. 860, 13 iulie 2016)

926. Hotărîre cu privire la numirea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Norvegiei, prin cumul, cu reşedinţa la Stockholm (nr. 861, 13 iulie 2016)

927. Hotărîre cu privire la numirea domnului Lilian MORARU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul Monaco, prin cumul, cu reşedinţa la Paris (nr. 862, 13 iulie 2016)

928. Hotărîre cu privire la numirea domnului Dumitru BRAGHIŞ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan şi Republica Kîrgîză, prin cumul, cu reşedinţa la Moscova (nr. 863, 13 iulie 2016)

929. Hotărîre cu privire la numirea domnului Dumitru SOCOLAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Maroc, prin cumul, cu reşedinţa la Lisabona (nr. 864, 13 iulie 2016)

930. Hotărîre cu privire la numirea domnului Tudor ULIANOVSCHI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană şi Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul Liechtenstein, prin cumul, cu reşedinţa la Geneva (nr. 865, 13 iulie 2016)

931. Dispoziţie (nr. 87-d, 12 iulie 2016)

932. Dispoziţie (nr. 91-d, 13 iulie 2016)

933. Dispoziţie (nr. 92-d, 13 iulie 2016)

934. Dispoziţie (nr. 93-d, 13 iulie 2016)

935. Dispoziţie (nr. 94-d, 13 iulie 2016)

936. Dispoziţie (nr. 95-d, 13 iulie 2016)

937. Dispoziţie (nr. 96-d, 13 iulie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1176. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la reglementarea tehnică privind mijloacele de măsurare (nr. 129, 28 iunie 2016)

1177. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 144, 8 iulie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1178. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 75, 31 mai 2016)

1179. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de dialog competitiv (nr. 84, 15 iunie 2016)

1180. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de negociere (nr. 85, 15 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1181. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii (nr. 309 din 26.03.2013 (nr. 508, 24 iunie 2016)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1182. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 67, 7 iulie 2016)

Acte ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale

1183. Ordin cu privire la operarea unor modificări la Regulamentul privind organizarea şi realizarea supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în Republica Moldova (nr. 141, 1 iulie 2016)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1184. Indicii prețurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1185. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă (nr. 180/2016, 10 iunie 2016)

1186. Hotărîre privind stabilirea costurilor de bază pentru S.A. „Termoelectrica” (nr. 199/2016, 12 iulie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1187. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/1, 8 iulie 2016)

1188. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „INTROSCOP” (nr. 34/2, 8 iulie 2016)

1189. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Firma de Producere și Comerț „TEBAS” S.A. (nr. 34/3, 8 iulie 2016)

1190. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare „OPTIM GARANT” S.R.L. (nr. 34/6, 8 iulie 2016)

1191. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 34/7, 8 iulie 2016)

1192. Hotărîre privind instituirea administrării speciale a Companiei Internaționale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 34/13, 8 iulie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1193. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 17/99, 27 iunie 2016)

1194. Decizie сu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de retransmisie (nr. 17/100, 27 iunie 2016)

1195. Decizie сu privire la reperfectarea licenţei de emisie eliberată „Euroshow Grup” S.R.L. pentru postul de televiziune „RU TV Moldova” (nr. 17/101, 27 iunie 2016)

1196. Decizie сu privire la activitatea radiodifuzorului Î.C.S. „Vînzări Inteligente” S.R.L. (nr. 17/102, 27 iunie 2016)

1197. Decizie сu privire la reperfectarea licenţei de emisie eliberată „Radio Poli Disc” S.R.L. pentru postul de radio „RADIO POLI DISC–РУССКОЕ РАДИО” (nr. 17/103, 27 iunie 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1198. Ordin privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.187 din 27 septembrie 2006 (nr. 618, 6 iulie 2016)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

1199. Decizie cu privire la înregistrarea ecusonului de mînecă stîngă pentru uniforma angajatului Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 433-IV.01, 12 aprilie 2016)

1200. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Inspectoratului național de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 434-IV.01, 12 aprilie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte