RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
10.06.2014

Monitorul Oficial Nr. 152

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

337. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 80, 28 mai 2014)

338. Hotărîre privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului (nr. 81, 28 mai 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

451. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 (nr. 409, 4 iunie 2014)

452. Dispoziţie (nr. 55-d, 3 iunie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

805. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii de executare a domnului Zmeu Nicolae (nr. 262, 2 iunie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

806. Ordin cu privire la modul de organizare al accesului la medicamente compensate pentru tratamentul pacienţilor cu mucoviscidoză, scleroză multiplă, ciroză biliară primitivă, colangită sclerozantă primară, hepatită şi ciroză cu sindrom colestatic, angioplastie coronariană, lipidemii genetic determinate (nr. 464, 4 iunie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

807. Hotărîre cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului comunei Cneazevca, raionul Leova (nr. 2465, 25 martie 2014)

808. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului comunei Cneazevca, raionul Leova, din 11 mai 2014 (nr. 2466, 25 martie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante