RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
04.04.2011

Monitorul Oficial Nr. 53

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

113. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 78-VI, 4 aprilie 2011)

114. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 48, 26 martie 2011)

115. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 79-VI, 4 aprilie 2011)

116. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 64, 1 aprilie 2011)

117. Hotărîre pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 47, 24 martie 2011)

118. Hotărîre privind aprobarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 (nr. 49, 26 martie 2011)

119. Hotărîre privind stabilirea datei alegerilor locale generale (nr. 51, 31 martie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

240. Hotărîre cu privire la edificarea în satul Micăuți, raionul Strășeni, a bustului domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt (nr. 201, 30 martie 2011)

241. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei referitor la operarea unor modificări în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a drepturilor și reglementarea raporturilor de proprietate din 11 august 1994, semnat la 1 februarie 2010 în orașul Kiev (nr. 205, 31 martie 2011)

242. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind asigurarea funcționării complexului hidroenergetic Nistrean (nr. 206, 31 martie 2011)

243. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 207, 31 martie 2011)

244. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 208,1 aprilie 2011)

245. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 209, 1 aprilie 2011)

246. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 210, 1 aprilie 2011)

247. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a proiectului de lege privind prevenirea și combaterea discriminării (nr. 211, 1 aprilie 2011)

248. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind conflictele de legislație referitoare la forma dispozițiilor testamentare, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961 (nr. 212, 1 aprilie 2011)

249. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la cooperarea între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Poliția de Frontieră subordonată Ministerului Afacerilor Interne al Georgiei (nr. 213, 1 aprilie 2011)

250. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor și completărilor în Acordul între statele-membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în domeniul tineretului, încheiat la Moscova la 25 noiembrie 2005 (nr. 214, 1 aprilie 2011)