RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
25.03.2011

Monitorul Oficial Nr. 43-45

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

89. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 57-VI, 18 martie 2011)

90. Lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 22, 17 februarie 2011)

91. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției pentru reglementarea diferendelor investiționale dintre state și persoane ale altor state (nr. 52-VI, 17 martie 2011)

92. Lege pentru ratificarea Convenției pentru reglementarea diferendelor investiționale dintre state și persoane ale altor state (nr. 28, 24 februarie 2011)

93. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind drepturile omului și biomedicina vizînd testele genetice în scopuri medicale (nr. 53-VI, 17 martie 2011)

94. Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind drepturile omului și biomedicina vizînd testele genetice în scopuri medicale (nr. 30, 24 februarie 2011)

95. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea Serviciului Grăniceri de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 58-VI, 18 martie 2011)

96. Lege privind scutirea Serviciului Grăniceri de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 33, 25 februarie 2011)

97. Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 679-XV din 23 noiembrie 2001 pentru aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale și a instituțiilor Ministerului Apărării (nr. 40, 10 martie 2011)

98. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 54-VI, 18 martie 2011)

99. Decret privind eliberarea domnului Vasile VULPE din funcția de judecător la Judecătoria Cahul (nr. 55-VI, 18 martie 2011)

100. Decret privind eliberarea domnului Boris NOGAI din funcția de judecător la Judecătoria Călărași (nr. 56-VI, 18 martie 2011)

101. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor subdiviziunilor antiteroriste în instituțiile de învățămînt ale organelor competente ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 59-VI, 18 martie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

186. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale pentru siguranță rutieră (nr. 1214, 27 decembrie 2010)

187. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind colaborarea în domeniul protecției juridice și apărării proprietății intelectuale și crearea Consiliului interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale (nr. 153, 16 martie 2011)

188. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente, semnat la Ialta la 20 noiembrie 2009 (nr. 155, 16 martie 2011)

189. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului între Republica Moldova și Republica Cehă, semnat la Praga la 2 septembrie 2008, privind amendamentele la Acordul între Republica Moldova și Republica Cehă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la 12 mai 1999 la Praga
(nr. 156, 16 martie 2011)

190. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Administrației și Internelor din România în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori și acordarea deplinelor puteri domnului Alexei ROIBU, ministru al afacerilor interne (nr. 157, 16 martie 2011)

191. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Alexei ROIBU, ministru al afacerilor interne
(nr. 158, 16 martie 2011)

192. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară pentru anul 2011 (nr. 159, 16 martie 2011)

193. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Contractului de finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, semnat la Chișinău la 23 noiembrie 2010 (nr. 160, 17 martie 2011)

194. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, semnat la Chișinău la 29 octombrie 2010 (nr. 161, 17 martie 2011)

195. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul educației, culturii, tineretului și sportului, semnat la Chișinău la 30 septembrie 2010 (nr. 162, 17 martie 2011)

196. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de aderare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor la Acordul cu privire la dezvoltarea transportului de mărfuri în direcția Marea Baltică Marea Neagră din 12 mai 2008 și acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu CIUBUC, viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor (nr. 163, 17 martie 2011)

197. Hotărîre privind modificarea și completarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat (nr. 164, 17 martie 2011)

198. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de stat privind dezvoltarea și dotarea tehnico-materială a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice pentru anii 2011-2016 (nr. 165, 17 martie 2011)

199. Hotărîre cu privire la edificarea în orașul Ocnița a monumentului în memoria ostașilor căzuți în războiul din Afganistan (nr. 166, 17 martie 2011)

200. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative Efim Bogdanovschi (nr. 167, 17 martie 2011)

201. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărîrea Guvernului nr. 111 din 2 februarie 1998 (nr. 168, 17 martie 2011)

202. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 169, 17 martie 2011)

203. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 170, 17 martie 2011)

204. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 682 din 18 iunie 2007 (nr. 171, 17 martie 2011)

205. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 172, 18 martie 2011)

206. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 173, 22 martie 2011)

207. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat în urma încălcării termenului rezonabul în procesul de judecare a cauzelor sau de executare a hotărîrilor instanțelor judecătorești (nr. 174, 22 martie 2011)

208. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 175, 22 martie 2011)

209. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Constantin SULA (nr. 177, 23 martie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

241. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 27, 14 martie 2011)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

242. Ordin referitor la clasificarea semințelor de pepeni verzi și pepeni galbeni (nr. 76-O, 15 martie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

243. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 9/4, 10 martie 2011)

244. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Broker de Asigurare-Reasigurare SEMASIG PRIM S.R.L. (nr. 9/5, 10 martie 2011)

245. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate în domeniul asociațiilor de economii și împrumut ale cetățenilor de către A.E.О.C. DIN COȘNIȚA (nr. 9/7, 10 martie 2011)

246. Hotărîre cu privire la radierea din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare a Fondului de Investiții Nemutual Papirus-Invest S.A. (nr. 9/8, 10 martie 2011)

247. Hotărîre cu privire la radierea din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare a Organizației de administrare a investițiilor Manager Fiduciar STRIDIE-A.F. S.R.L. (nr. 9/9, 10 martie 2011)

248. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CIUCIULENI-CREDIT (nr. 10/2, 18 martie 2011)

249. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ELIZOMON (nr. 10/3, 18 martie 2011)

250. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 10/8, 18 martie 2011)

251. Hotărîre cu privire la înscrieri în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 10/9, 18 martie 2011)

252. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Interior (nr. 10/10, 18 martie 2011)

253. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de vînzare pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Vinul Codrilor inițiată de insider (nr. 10/11, 18 martie 2011)

254. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare eliberate anterior Societății pe acțiuni GEST-CAPITAL (nr. 10/12, 18 martie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

255. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de președinte, vicepreședinte, judecător și judecător de instrucție în unele instanțe judecătorești (nr. 115/9, 15 martie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte