RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
12.07.2016

Monitorul Oficial Nr. 204-205

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

438. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2184-VII, 6 iulie 2016)

439. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 109, 27 mai 2016)

440. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2183-VII, 4 iulie 2016)

441. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 126, 9 iunie 2016)

442. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Alexandra BACIOI (nr. 2182-VII, 4 iulie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

58. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 345 alin. (2) din Codul contravențional (individualizarea sancțiunii) (Sesizările nr. 26g/2016 și nr.34g/2016) (nr. 10, 10 mai 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

904. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 (nr. 833, 4 iulie 2016)

905. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 (nr. 835, 4 iulie 2016)

906. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 837, 6 iulie 2016)

907. Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru implementarea creditului de asistenţă oferit de Guvernul Republicii Polone (nr. 841, 7 iulie 2016)

908. Hotărîre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2016-2017 (nr. 842, 7 iulie 2016)

909. Hotărîre privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 843, 8 iulie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

1172. Ordin cu privire la instituirea Registrului Arheologilor din Republica Moldova și atribuirea categoriilor profesionale la specialitatea “Arheologie” (nr. 225, 16 noiembrie 2015)

1173. Ordin cu privire la atribuirea categoriilor profesionale la specialitatea “Arheologie” și înscrierea în Registrul Arheologilor din Republica Moldova (nr. 177, 29 iunie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1174. Ordonanţă cu privire la suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale Companiei Internaționale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 33/1-O, 1 iulie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1175. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „Universalbank” S.A. în proces de lichidare, Băncii „Guinea” S.A. în proces de lichidare, BCI „Oguzbank” S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/7, 6 iulie 2016)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici