RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
26.11.2010

Monitorul Oficial Nr. 231-234

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

727. Decret pentru promulgarea Legii privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova (nr. 634-V, 17 noiembrie 2010)

728. Lege privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova (nr. 217, 17 septembrie 2010)

729. Decret pentru promulgarea Legii privind controlul financiar public intern (nr. 635-V, 17 noiembrie 2010)

730. Lege privind controlul financiar public intern (nr. 229, 23 septembrie 2010)

731. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la taxele consulare (nr. 636-V, 17 noiembrie 2010)

732. Lege cu privire la taxele consulare (nr. 242, 24 septembrie 2010)

733. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 633-V, 17 noiembrie 2010)

734. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice (nr. 637-V, 17 noiembrie 2010)

735. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial (nr. 638-V, 19 noiembrie 2010)

736. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa I domnului Gheorghe MIHAI (nr. 639-V, 20 noiembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1198. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera științei și inovării Ziua științei (nr. 1083, 22 noiembrie 2010)

1199. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 724 din 26 iunie 2006 (nr. 1084, 22 noiembrie 2010)

1200. Hotărîre privind aprobarea Listei organizațiilor și întreprinderilor societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului propriu de producție (nr. 1085, 22 noiembrie 2010)

1201. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului cu privire la serviciul în organele afacerilor interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 334 din 8 iulie 1991 (nr. 1086, 22 noiembrie 2010)

1202. Hotărîre pentru modificarea și completarea Statutului disciplinar al organelor afacerilor interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 2 din 4 ianuarie 1996 (nr. 1087, 22 noiembrie 2010)

1203. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la lucrările ședinței Consiliului Șefilor de Guverne al Comunității Statelor Independente (or. Sankt-Petersburg, Federația Rusă, 19 noiembrie 2010) (nr. 1088, 23 noiembrie 2010)

1204. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Italiană (or. Roma, Verona, 17-18 noiembrie 2010) (nr. 1089, 24 noiembrie 2010)

1205. Dispoziție (nr. 107-d, 22 noiembrie 2010)

1206. Dispoziție (nr. 108-d, 22 noiembrie 2010)

1207. Dispoziție (nr. 109-d, 22 noiembrie 2010)

1208. Dispoziție (nr. 110-d, 22 noiembrie 2010)

1209. Dispoziție (nr. 111-d, 23 noiembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

860. Ordin cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit (nr. 149, 22 noiembrie 2010)

861. Ordin cu privire la aprobarea Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit (nr. 150, 22 noiembrie 2010)

Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova

862. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 15 la Indicatoarele de norme de deviz C, G (nr. 98, 11 noiembrie 2010)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

863. Ordin cu privire la aprobarea cotelor pentru pescuitul industrial/comercial pentru anul 2011 (nr. 103,18 noiembrie 2010)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară și ale Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație AGROINDSIND

864. Protocol-Acord privind prolongarea Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2011-2014

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

865. Ordin cu privire la punerea în aplicare a Reglementărilor aeronautice europene JAR-FSTD A Aeroplane Flight Simulation Training Devices și JAR-FSTD H Helicopter Flight Simulation Training Devices (nr. 218, 10 august 2010)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

866. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 746, 10 noiembrie 2010)

867. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 747, 10 noiembrie 2010)

868. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 748, 10 noiembrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

869. Hotărîre privind încetarea încălcării unor reglementări din domeniul comunicațiilor electronice (nr. 35, 8 noiembrie 2010)

870. Hotărîre privind desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 37, 18 noiembrie 2010)

871. Hotărîre privind desemnarea S.R.L. ALIT cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 38, 18 noiembrie 2010)

872. Hotărîre privind desemnarea S.R.L. Arax-Impex cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 39, 18 noiembrie 2010)

873. Hotărîre privind desemnarea S.R.L. Boomtelecom cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 40, 18 noiembrie 2010)

874. Hotărîre privind desemnarea S.R.L. Cartel Sistem cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 41, 18 noiembrie 2010)

875. Hotărîre privind desemnarea Orange Moldova S.A. cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 42, 18 noiembrie 2010)

876. Hotărîre privind desemnarea S.R.L. Ovatel TDM cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 43, 18 noiembrie 2010)

877. Hotărîre privind desemnarea S.R.L. Sicres cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 44, 18 noiembrie 2010)

878. Hotărîre privind desemnarea S.R.L. Starnet cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 45, 18 noiembrie 2010)

879. Hotărîre privind desemnarea S.R.L. Sun Communications cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 46, 18 noiembrie 2010)

880. Hotărîre privind desemnarea S.R.L. Media Digital Sisteme cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 47, 18 noiembrie 2010)

881. Hotărîre privind desemnarea S.R.L. Unicomtel cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor
voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 48, 18 noiembrie 2010)

882. Hotărîre privind desemnarea S.R.L. ITPAY cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 49, 18 noiembrie 2010)

883. Hotărîre privind desemnarea О.S. Calea Ferată din Moldova cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 50, 18 noiembrie 2010)

884. Hotărîre privind desemnarea О.S. Centrul de Telecomunicații Speciale cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 51, 18 noiembrie 2010)

885. Hotărîre privind desemnarea S.A. Eurostock cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 52, 18 noiembrie 2010)

886. Hotărîre privind desemnarea S.A. Riscom cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 53, 18 noiembrie 2010)

887. Hotărîre privind desemnarea Orange Moldova S.A. cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie mobilă (nr. 54, 18 noiembrie 2010)

888. Hotărîre privind desemnarea Moldcell S.A. cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie mobilă (nr. 55, 18 noiembrie 2010)

889. Hotărîre privind desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie mobilă (nr. 56, 18 noiembrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

890. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 389, 11 noiembrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

891. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 52/1, 18 noiembrie 2010)

892. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare benevolă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni DAAC-Victoria (nr. 52/5, 18 noiembrie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

893. Decizie cu privire la examinarea contestațiilor secretarului general al PLDM privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de către postul de televiziune NIT (nr. 147, 5 noiembrie 2010)

894. Decizie cu privire la examinarea contestațiilor reprezentanților Partidului Popular Creștin Democrat și Partidului Social Democrat privind organizarea emisiunilor de dezbateri electorale de către postul de radio Vocea Basarabiei (nr. 148, 5 noiembrie 2010)

895. Decizie cu privire la cererea prealabilă a ОM Noile Idei Televizate S.R.L. (nr. 149, 5 noiembrie 2010)

896. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării serviciilor de programe ale postului de televiziune N 4, posturilor de radio Univers FM și Kiss FM (nr. 151, 10 noiembrie 2010)

897. Decizie cu privire la executarea Deciziei CCA nr. 146 din 5 noiembrie 2010 de către postul de televiziune NIT (nr. 152, 10 noiembrie 2010)

898. Decizie cu privire la examinarea contestațiilor reprezentantului AMN la CEC și a secretarului general al PLDM privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de către postul de televiziune NIT (nr. 155, 10 noiembrie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

899. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tranzacțiile swap valutar dintre Banca Națională a Moldovei și bănci (nr. 196, 30 septembrie 2010)

900. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea băncilor în sistemele de transfer internațional de mijloace bănești (nr. 204, 15 octombrie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte