RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
29.10.2010

Monitorul Oficial Nr. 211-212

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

703. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici (nr. 610-V, 26 octombrie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

24. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituționalității unor prevederi ale art. 13 alin. (3) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 2, 21 octombrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1091. Hotărîre cu privire la Programul-pilot de atragere a remitențelor în economie PARE 1+1 pentru anii 2010-2012 (nr. 972, 18 octombrie 2010)

1092. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007 (nr. 974, 18 octombrie 2010)

1093. Hotărîre cu privire la crearea Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun (nr. 980, 19 octombrie 2010)

1094. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 981, 19 octombrie 2010)

1095. Hotărîre pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate, contra plată, de Serviciul de Protecție și Pază de Stat și mărimea tarifelor la acestea și a Regulamentului privind modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale (nr. 982, 19 octombrie 2010)

1096. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 983, 19 octombrie 2010)

1097. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2010 (nr. 984, 19 octombrie 2010)

1098. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2006 (nr. 985, 19 octombrie 2010)

1099. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative Vasile Coroban (nr. 986, 19 octombrie 2010)

1100. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 989, 19 octombrie 2010)

1101. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în Republica Moldova cu privire la implementarea Programului complex în domeniul armelor de calibru mic și armament ușor (SALW) și al armamentului convențional în Republica Moldova și acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 990, 19 octombrie 2010)

1102. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Inteligență Financiară a Comunității Bahamas privind cooperarea în schimbul de informații referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 992, 19 octombrie 2010)

1103. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 993, 19 octombrie 2010)

1104. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Regatului Arabiei Saudite privind schimbul de informații financiare referitor la spălarea banilor și finanțarea terorismului și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 994, 19 octombrie 2010)

1105. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 995, 19 octombrie 2010)

1106. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Cooperare între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Slovacia și acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 996, 19 octombrie 2010)

1107. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1253 din 25 septembrie 2002 (nr. 997, 19 octombrie 2010)

1108. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1518 din 17 decembrie 2003 (nr. 998, 19 octombrie 2010)

1109. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (nr. 1000, 20 octombrie 2010)

1110. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1001, 20 octombrie 2010)

1111. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru ajutorarea persoanelor sinistrate (nr. 1002, 21 octombrie 2010)

Acte ale Comisiei naționale pentru lichidarea consecințelor inundațiilor

1112. Decizie privind alocarea mijloacelor financiare (nr. 1210-415/d, 26 octombrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

746. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Andronic-Gabura Olga (nr. 422, 19 octombrie 2010)

747. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Chirtoacă Lilia (nr. 423, 19 octombrie 2010)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

748. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 600, 25 august 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații
Electronice și Tehnologia Informației

749. Hotărîre privind stabilirea cuantumului plății de reglementare și monitorizare pentru anul 2011 (nr. 31, 22 octombrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

750. Hotărîre referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale (nr. 385, 12 august 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

751. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări GALAS S.A. (nr. 46/6, 15 octombrie 2010)

752. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 46/7, 15 octombrie 2010)

753. Hotărîre cu privire la prezentarea de către societățile pe acțiuni a dărilor de seamă anuale asupra valorilor mobiliare pentru anul 2009 (nr. 46/11, 15 octombrie 2010)

754. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. VALEA VОLCULUI (nr. 48/1, 22 octombrie 2010)

755. Hotărîre cu privire la prezentarea de către asociațiile de economii și împrumut a rapoartelor specializate pentru trimestrul II al anului de gestiune 2010 (nr. 48/2, 22 octombrie 2010)

756. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Mărculești-Combi (nr. 48/3, 22 octombrie 2010)

757. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 48/4, 22 octombrie 2010)

758. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PRODEVIZ S.R.L. (nr. 48/7, 22 octombrie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte