RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
01.10.2010

Monitorul Oficial Nr. 191-193

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotãrîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

629. Decret pentru promulgarea Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 562-V, 27 septembrie 2010)

630. Lege privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 139, 2 iulie 2010)

631. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 66 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 564-V, 28 septembrie 2010)

632. Lege cu privire la modificarea articolului 66 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 164, 9 iulie 2010)

633. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 565-V, 29 septembrie 2010)

634. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 216, 17 septembrie 2010)

635. Decret privind instituirea sãrbãtorii profesionale Ziua Lucrãtorilor din Organele Securitãþii Statului (nr. 300-II, 4 septembrie 1997)

Acte ale Curþii Constituþionale a Republicii Moldova

23. Hotãrîre cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului republican constituþional din 5 septembrie 2010 (nr. 22, 23 septembrie 2010)

Acte ale Curþii de Conturi a Republicii Moldova

45. Hotãrîre cu privire la aprobarea Raportului asupra administrãrii și întrebuinþãrii resurselor financiare publice și patrimoniului public (Raport anual 2009) (nr. 58, 9 iulie 2010)

PARTEA II

Hotãrîri ale Guvernului Republicii Moldova

971. Hotãrîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 108-XVIII din 17 decembrie 2009 (nr. 857, 22 septembrie 2010)

972. Hotãrîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceuticã (nr. 866, 22 septembrie 2010)

973. Hotãrîre cu privire la iniþierea negocierilor asupra proiectului Protocolului Adiþional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenþã tehnicã și financiarã în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureºti, la 27 aprilie 2010 și acordarea deplinelor puteri domnului Marcel RÃDUCAN (nr. 869, 22 septembrie 2010)

974. Hotãrîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unitãþilor ale cãror terenuri destinate agriculturii rãmîn în proprietatea statului (nr. 872, 22 septembrie 2010)

975. Hotãrîre cu privire la iniþierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut între Republica Moldova și Fondul Internaþional pentru Dezvoltare Agricolã (IFAD) în scopul implementãrii în Moldova a Proiectului de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltare a Businessului Agricol (nr. 883, 23 septembrie 2010)

976. Hotãrîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 884, 23 septembrie 2010)

977. Hotãrîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de determinare a mãrimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecãtorescnbsp; și a spezelor procedurii de executare (nr. 886, 23 septembrie 2010)

978. Hotãrîre cu privire la modificarea Hotãrîrii Guvernului nr. 840 din 26 iulie 2004 (nr. 887, 24 septembrie 2010)

979. Hotãrîre cu privire la modificarea Hotãrîrii Guvernului nr. 844 din 18 decembrie 2009 (nr. 888, 24 septembrie 2010)

980. Hotãrîre cu privire la modificarea și completarea Hotãrîrii Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 889, 24 septembrie 2010)

981. Hotãrîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 890, 24 septembrie 2010)

982. Hotãrîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotãrîrea Guvernului nr. 548 din 28 iunie 2010 (nr. 891, 24 septembrie 2010)

983. Hotãrîre cu privire la iniþierea negocierilor asupra proiectului Acordului de implementare între Guvernul Republicii Moldova și Organizaþia pentru Оntreþinere și Aprovizionare a Alianþei Nord-Atlantice privind distrugerea pesticidelor și produselor chimice periculoase în Republica Moldova și împuternicirea domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 893, 24 septembrie 2010)

984. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor al Ministerului de Finanțe al Republicii Croația în domeniul schimbului de informații legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Chișinău la 3 iulie 2007 (nr. 894, 24 septembrie 2010)

985. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării statutului Republicii Moldova la Centrul pentru Cooperare în domeniul Securității RACVIAC și achitarea datoriilor financiare (nr. 896, 24 septembrie 2010)

986. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 898, 24 septembrie 2010)

987. Hotărîre cu privire la numirea domnului Oleg SEREBRIAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în calitate de Reprezentant Personal al Președintelui Republicii Moldova la Consiliul Permanent al Francofoniei, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Latină, precum și de Delegat Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), cu sediul la Paris (nr. 902, 24 septembrie 2010)

988. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor, pentru semnarea Acordului specific între Guvernul Regatului Suediei și Guvernul Republicii Moldova privind suportul Recensămîntului General Agricol în Republica Moldova în perioada 2010-2012 (nr. 903, 24 septembrie 2010)

989. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în mai-iunie 2010 și încorporarea în serviciul militar în noiembrie-decembrie 2010 (nr. 904, 24 septembrie 2010)

990. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calculare și transfer al cheltuielilor aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor necontributive (nr. 905, 24 septembrie 2010)

991. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Titlul VII Taxele locale) (nr. 908, 27 septembrie 2010)

992. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 911, 28 septembrie 2010)

993. Dispoziție (nr. 77-d, 27 septembrie 2010)

994. Dispoziție (nr. 78-d, 27 septembrie 2010)

995. Dispoziție (nr. 79-d, 29 septembrie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte