RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
23.07.2010

Monitorul Oficial Nr. 126-128

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

403. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 422-V, 16 iulie 2010)

404. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 107, 4 iunie 2010)

405. Decret pentru promulgarea Legii privind executorii judecătorești (nr. 421-V, 16 iulie 2010)

406. Lege privind executorii judecătorești (nr. 113, 17 iunie 2010)

407. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 423-V, 16 iulie 2010)

408. Lege pentru modificarea și completarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 117, 17 iunie 2010)

409. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 420-V, 16 iulie 2010)

410. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 130, 30 iunie 2010)

411. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (nr. 424-V, 16 iulie 2010)

412. Lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (nr. 131, 1 iulie 2010)

413. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 34 din Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (nr. 425-V, 16 iulie 2010)

414. Lege pentru modificarea articolului 34 din Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (nr. 132, 1 iulie 2010)

415. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic (nr. 426-V, 16 iulie 2010)

416. Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic (nr. 138, 1 iulie 2010)

417. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (nr. 435-V, 22 iulie 2010)

418. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (nr. 146, 2 iulie 2010)

419. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 427-V, 16 iulie 2010)

420. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 148, 2 iulie 2010)

421. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 428-V, 16 iulie 2010)

422. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 149, 2 iulie 2010)

423. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor unități de transport (nr. 429-V, 16 iulie 2010)

424. Lege privind importul unor unități de transport (nr. 154, 8 iulie 2010)

425. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 430-V, 16 iulie 2010)

426. Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 162, 9 iulie 2010)

427. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (nr. 431-V, 16 iulie 2010)

428. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (nr. 166, 9 iulie 2010)

429. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 432-V, 16 iulie 2010)

430. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 174, 9 iulie 2010)

431. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2009 (nr. 155, 8 iulie 2010)

432. Hotărîre pentru respingerea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2009 (nr. 156, 8 iulie 2010)

433. Hotărîre asupra raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor și a consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009 (nr. 159, 8 iulie 2010)

434. Hotărîre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare și a resurselor financiare din fondul de rezervă în legătură cu inundațiile din anul 2008 (nr. 160, 9 iulie 2010)

435. Hotărîre privind demisia unor deputați în Parlament (nr. 210, 16 iulie 2010)

436. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Tratatului dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente privind căutarea interstatală a persoanelor (nr. 433-V, 16 iulie 2010)

437. Decret privind numirea domnului Dan-Gheorghe DUNGACIU în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele integrării europene (nr. 434-V, 20 iulie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

17. Hotărîre pentru controlul constituționalității Decretului nr. 376-V din 24 iunie 2010 privind declararea zilei de 28 iunie 1940 Zi a ocupației sovietice (nr. 17, 12 iulie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

20. Hotărîre privind Raportul auditului regularității executării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2009 la Agenția Rezerve Materiale (nr. 32, 20 mai 2010)

21. Hotărîre privind Raportul auditului Sistemului Informațional Managementul și Analiza Financiară a Datoriei Publice implementat la Ministerul Finanțelor (nr. 40, 8 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

718. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihai GRIBINCEA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 634, 16 iulie 2010)

719. Hotărîre privind aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 497-III din 8 februarie 2002 (nr. 638, 19 iulie 2010)

720. Hotărîre cu privire la lichidarea consecințelor calamităților naturale (nr. 641, 19 iulie 2010)

721. Hotărîre cu privire la numirea domnului Sergiu GONCERENCO în funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră (nr. 654, 21 iulie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

449. Hotărîre cu privire la efectuarea înscrierii în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 29/5, 15 iulie 2010)

450. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 29/9, 15 iulie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

451. Hotărîre privind identificarea pieței de terminare a apelurilor voce în rețelele individuale de telefonie mobilă (nr. 20, 15 iulie 2010)

452. Hotărîre privind identificarea pieței de terminare a apelurilor voce în rețelele individuale de telefonie fixă (nr. 21, 15 iulie 2010)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

453. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de președinte, vicepreședinte și judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 312/21, 6 iulie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte