RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
26.04.2010

Monitorul Oficial Nr. 61

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

178. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 278-V, 23 aprilie 2010)

179. Lege pentru modificarea articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 61, 23 aprilie 2010)

180. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 271-XV din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale (nr. 45, 19 martie 2010)

181. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind utilizarea mijloacelor din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2008 (nr. 53, 25 martie 2010)

182. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 62, 23 aprilie 2010)

183. Hotărîre privind restabilirea semnăturilor de pe textul actului Declarația de independență a Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 691-XII din 27 august 1991 (nr. 66, 23 aprilie 2010)

184. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Iuri GREKOV (nr. 273-V, 21 aprilie 2010)

185. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 274-V, 21 aprilie 2010)

186. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Alexandru CUJBA, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă ONU (nr. 275-V, 22 aprilie 2010)

187. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Anastasia PASCARI (nr. 276-V, 22 aprilie 2010)

188. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 277-V, 22 aprilie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

234. Hotărîre cu privire la activitatea inspectorilor privind supravegherea și controlul activității pieței bursiere a valorilor mobiliare (nr. 13/9, 1 aprilie 2010)

235. Hotărîre cu privire la expunerea spre vînzare a valorilor mobiliare și a părții sociale deținute de COMPANIA FIDUCIARĂ COLABORARE S.A. în proces de lichidare (nr. 14/1, 9 aprilie 2010)

236. Hotărîre cu privire la prescrierea unor companii de asigurări de a întreprinde măsuri în vederea majorării capitalului social (nr. 14/4, 9 aprilie 2010)