RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
20.04.2010

Monitorul Oficial Nr. 56-57

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

166. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 52-IV din 17 mai 2005 și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 53-IV din 17 mai 2005 (nr. 261-V, 15 aprilie 2010)

167. Decret privind acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 262-V, 15 aprilie 2010)

168. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Veaceslav MANOLACHI (nr. 263-V, 15 aprilie 2010)

169. Decret privind conferirea Ordinului Republicii doamnei Valentina COJOCARU (nr. 264-V, 15 aprilie 2010)

170. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnilor Constantin MATCOVSCHI și Dmitrii NOROC (nr. 265-V, 15 aprilie 2010)

171. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Eugen SIMION și Mircea COSMA (nr. 266-V, 16 aprilie 2010)

172. Decret privind numirea domnului Valeriu RUSU în funcția de șef al Serviciului de presă al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, purtător de cuvînt al Președintelui (nr. 267-V, 16 aprilie 2010)

173. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 268-V, 16 aprilie 2010)

174. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 269-V, 16 aprilie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

8. Hotărîre privind controlul constituționalității Legii nr. 44-XVIII din 20 octombrie 2009 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament și Hotărîrii Parlamentului nr. 47-XVIII din 22 octombrie 2009 privind cumularea unor funcții cu mandatul de deputat în Parlament (nr. 9, 8 aprilie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

331. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative și la zilele de odihnă în R.S.S. Moldova (nr. 262, 13 aprilie 2010)

332. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, semnată la New York la 30 martie 2007 (nr. 263, 13 aprilie 2010)

333. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 264, 13 aprilie 2010)

334. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea unor acte legislative (nr. 265, 13 aprilie 2010)

335. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru abrogarea alineatului (2) din articolul 108 al Legii cooperației de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 (nr. 266, 13 aprilie 2010)

336. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 268, 13 aprilie 2010)

337. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectelor Acordului de Оmprumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Acordului de Оmprumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții (Programul de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă) (nr. 269, 13 aprilie 2010)

338. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 2 iunie 2003 (nr. 270, 13 aprilie 2010)

339. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 Cu privire la compensațiile nominative pentru unele categorii de populație (nr. 271, 13 aprilie 2010)

340. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții (nr. 272, 13 aprilie 2010)

341. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Norvegiei cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperarea în dezvoltare (nr. 273, 13 aprilie 2010)

342. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 274, 13 aprilie 2010)

343. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 601 din 20 mai 2003 (nr. 275, 13 aprilie 2010)

344. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 276, 13 aprilie 2010)

345. Dispoziție (nr. 30-d, 15 aprilie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

227. Ordin cu privire la aprobarea unui Acord a Consiliului pe filiera de produs (nr. 32, 24 februarie 2010)

228. Ordin cu privire la importul în regim preferențial a unor tipuri de zahăr (nr. 63, 8 aprilie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

229. Hotărîre privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut (nr. 44/8, 8 octombrie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte