RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
02.04.2010

Monitorul Oficial Nr. 47-49

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

139. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Regatul Belgiei și Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, Muntenegru, Republica Serbia și Misiunea Administrativă Interimară a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo (din partea Kosovo) în conformitate cu Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind privilegiile și imunitățile Secretariatului Acordului Central European de Comerț Liber (nr. 238-V, 27 martie 2010)

140. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Regatul Belgiei și Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, Muntenegru, Republica Serbia și Misiunea Administrativă Interimară a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo (din partea Kosovo) în conformitate cu Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind privilegiile și imunitățile Secretariatului Acordului Central European de Comerț Liber (nr. 36, 18 martie 2010)

141. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene cu privire la cooperarea în domeniul apărării (nr. 239-V, 27 martie 2010)

142. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene cu privire la cooperarea în domeniul apărării (nr. 37, 18 martie 2010)

143. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Programul interstatal al măsurilor comune de luptă împotriva criminalității pe anii 2008-2010 (nr. 240-V, 27 martie 2010)

144. Lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Programul interstatal al măsurilor comune de luptă împotriva criminalității pe anii 2008-2010 (nr. 40, 19 martie 2010)

145. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Polonia și Guvernul Republicii Moldova (nr. 255-V, 30 martie 2010)

146. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Polonia și Guvernul Republicii Moldova (nr. 57, 25 martie 2010)

147. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 59, 25 martie 2010)

148. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și România în domeniul securității sociale (nr. 243-V, 27 martie 2010)

149. Decret pentru inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri domnului Vladimir HOTINEANU, ministru al sănătății (nr. 244-V, 27 martie 2010)

150. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 249-V, 27 martie 2010)

151. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 250-V, 27 martie 2010)

152. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 251-V, 27 martie 2010)

153. Decret privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 252-V, 27 martie 2010)

154. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valeriu MELNICOV (nr. 253-V, 29 martie 2010)

155. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valeriu NEMERENCO (nr. 254-V, 29 martie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

189. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 33, 5 martie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

190. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 11/7, 19 martie 2010)

191. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut DIVERS-CREDIT (nr. 12/4, 25 martie 2010)

192. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Cruglic și A.E.О. Budăi (nr. 11/2-O, 19 martie 2010)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

193. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Ocnița și suplinirea funcției de judecător și judecător de instrucție în unele instanțe judecătorești (nr. 123/10, 23 martie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte