RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
26.03.2010

Monitorul Oficial Nr. 41-43

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

111. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 36 din Legea cu privire la Procuratură nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 (nr. 235-V, 22 martie 2010)

112. Lege pentru modificarea articolului 36 din Legea cu privire la Procuratură nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 (nr. 22, 4 martie 2010)

113. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 54 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 232-V, 22 martie 2010)

114. Lege pentru modificarea articolului 54 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 25, 4 martie 2010)

115. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului III din Legea nr. 559-XV din 25 decembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 233-V, 22 martie 2010)

116. Lege privind modificarea articolului III din Legea nr. 559-XV din 25 decembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 32, 5 martie 2010)

117. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (nr. 38, 18 martie 2010)

118. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic (EURONEST) (nr. 41, 19 martie 2010)

119. Hotărîre privind demisia unui membru al Curții de Conturi (nr. 49, 19 martie 2010)

120. Hotărîre privind demisia unor deputați în Parlament (nr. 50, 19 martie 2010)

121. Decret privind numirea domnului Igor PANFILE în funcția de viceministru al apărării (nr. 231-V, 19 martie 2010)

122. Decret pentru inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri doamnei Daniela CUJBĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Șef al Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Comunitățile Europene (nr. 234-V, 22 martie 2010)

123. Decret privind numirea în funcție a directorilor adjuncți ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 236-V, 23 martie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

6. Decizie asupra sesizării pentru controlul constituționalității Legii nr. 348-XV din 12.07.2001 (nr. 1, 15 martie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

259. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Оnțelegerii încheiate, prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind facilitarea regimului de vize, Chișinău, 22 ianuarie 2010 (nr. 191, 17 martie 2010)

260. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la finanțarea suplimentară a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul II al Fondului de Investiții Sociale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la Chișinău la 22 februarie 2010 (nr. 193, 17 martie 2010)

261. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Estonia privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală din 10 octombrie 2007, semnat la Atena la 1 decembrie 2009 (nr. 197, 19 martie 2010)

262. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea denumirii Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 198, 19 martie 2010)

263. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind abolirea reciprocă a regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, semnat la Istanbul la 9 octombrie 2009 (nr. 199, 19 martie 2010)

264. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 22 din Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (nr. 200, 19 martie 2010)

265. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor consacrate Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența Patriei (9 mai) (nr. 201, 19 martie 2010)

266. Hotărîre cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat (nr. 202, 19 martie 2010)

267. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, Codului penal și Legii nr. 277-XVI din 18 decembrie 2008 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 203, 19 martie 2010)

268. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației oficiale a Republicii Moldova în legătură cu participarea la ședința Grupului consultativ al donatorilor (Bruxelles, Regatul Belgiei, 23-25 martie 2010) (nr. 204, 19 martie 2010)

269. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la instituțiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 25-27 martie 2010) (nr. 205, 19 martie 2010)

270. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova privind numirea domnului Igor PANFILE în funcția de viceministru al apărării (nr. 206, 19 martie 2010)

271. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 207, 22 martie 2010)

272. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 125 din 22 februarie 2010 (nr. 208, 22 martie 2010)

273. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Marcel RĂDUCAN, ministru al construcțiilor și dezvoltării regionale (nr. 209, 22 martie 2010)

274. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 210, 22 martie 2010)

275. Hotărîre cu privire la Grupul de negociatori pentru negocierea acordării de către Guvernul României a unui ajutor financiar nerambursabil (nr. 211, 22 martie 2010)

276. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară (nr. 212, 22 martie 2010)

277. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în noiembrie-decembrie 2009 și încorporarea în serviciul militar în mai-iunie 2010 (nr. 213, 22 martie 2010)

278. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 215, 23 martie 2010).

279. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (nr. 216, 23 martie 2010)

280. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (nr. 218, 23 martie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

169. Ordin cu privire la aprobarea listelor standardelor aplicabile produselor autohtone și celor de import (conform anexelor) plasate pe piața internă (nr. 34, 26 februarie 2010)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și ale Biroului Național de Statistică

170. Ordin cu privire la abrogarea unor acte normative (nr. 28, 22 februarie 2010, nr. 19, 10 martie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

171. Hotărîre privind identificarea pieței accesului cu ridicata la infrastructura de rețea la un punct fix (nr. 9, 18 martie 2010)

172. Hotărîre privind identificarea pieței accesului cu ridicata în bandă largă (nr. 10, 18 martie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

173. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Оntreprinderii Mixte BIROUL DE CREDIT S.R.L. (nr. 10/3, 11 martie 2010)

174. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 11/11, 19 martie 2010)

Acte ale Baroului Avocaților al Republicii Moldova

175. Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat pentru anul 2010

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

176. Comunicat informativ privind unele aspecte ce țin de aplicarea TVA, eliberarea facturilor fiscale și modalitatea de completare a Registrelor de procurări și vînzări la efectuarea livrărilor de mărfuri și servicii în cadrul contractelor de comision sau administrarea fiduciară (nr. (26-2/2-02/1/880) 15, 18 februarie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

177. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (nr. 8, 28 ianuarie 2010)

178. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei (nr. 9, 28 ianuarie 2010)

179. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 207 din 15 august 2007 Cu privire la unele particularități ale activității instituțiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului și transferării/scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor bănești legalizate (nr. 47, 11 martie 2010)

180. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare de către Banca Națională a Moldovei a acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinele dutyfree (nr. 49, 11 martie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte